Χαρούμενος, αὐτοκτονικὸς κι ἐπικίνδυνος (γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα) ἠλίθιος

Χαρούμενος, αὐτοκτονικὸς κι ἐπικίνδυνος (γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα) ἠλίθιοςὉ συγκεκριμένος τζιχαντιστὴς τραβᾶ τὸν κλῆρο, ποὺ σημαίνει πὼς θὰ ἀνατιναχθῆ μὲ τὸ αὐτοκίνητό του, σκοτώνοντας ἀλλοθρήσκους.
Ἀμέσως μετὰ χοροπηδᾶ ἀπὸ τὴν χαρά του, διότι πιστεύει πὼς θὰ πάη στὸν παράδεισο μὲ τὶς παρθένες, οἱ ὁποῖες θὰ τοῦ χαρίζουν αἰωνία ἡδονή. Συνέχεια

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν…

Ἐχθρικὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ἐθνικῶν ἐδαφῶν...8Διαβάζουμε καθημερινῶς γιὰ συγκρούσεις, ἐπιθέσεις, ἀπειλὲς κατὰ ἰθαγενῶν ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς…«νεοέλληνες», ποὺ ἢ ἀποσιωπῶνται ἀπὸ τὰ μεγάλα μέσα παραπληροφορήσεως, ἢ, ἀκόμη καλλίτερα, ἀλλοιώνονται τὰ γεγονότα καί, μέσῳ συστηματικῆς προπαγάνδας, μετατρέπουν τὰ θύματα σὲ θῦτες, ἀλλοιώνοντας ἔννοιες κι ἀποκρύπτοντας σοβαρὲς πληροφορίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀσφάλειά μας ὡς χώρα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄτομα.
Ἁπλὸ παράδειγμα, πρόσφατο, τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ δυστύχημα τοῦ Ὡραιοκάστρου, γιὰ τὸ ὁποῖον μόνον τὴν …ἀλήθεια δὲν μάθαμε. Συνέχεια

Ἀντίστροφη διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης…

Ἀκολούθησα σήμερα τὸ δρομολόγιο ὀπισθοχωρήσεως τῶν στρατευμάτων τῆς βρεταννικῆς Αὐτοκρατορίας, κατὰ τὴν ὑποχώρησή τους, ἀπὸ τὴν βόρεια πλευρὰ τῆς Κρήτης.
Ἔφθασα στὴν ἡρωικὴ χώρα Σφακίων.Ἀντίστροφη διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης...1 Συνέχεια

Θαύματα …«ἐπιστημονικῆς ἀντιλήψεως»!!!

Ἀπὸ κάτι τέτοια μεγάλα ἄτομα-ἐπιστημονικά-θαύματα ἔρχεται ἡ ἐξέλιξις-ἀνατροπὴ καὶ τὸ μέλλον φαντάζει καλλίτερο.

Θαύματα ...«ἐπιστημονικῆς ἀντιλήψεως»!!! Συνέχεια