Τὰ τραγούδια τοῦ Ῥήγα

Τὰ τραγούδια τοῦ ῬήγαΟ Fauriel, δημοσιεύοντας στὸν 2ο τόμο τῶν «Δημοτικῶν τραγουδιῶν» καὶ τὸν «Θούριο», διηγεῖται τὴν ἀκόλουθη ἱστορία: Συνέχεια

Πόσα ψέμματα ἀντέχει νά πῇ ὁ Μητσοτάκης;

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, σέ ποιάν ἀκριβῶς κυβέρνηση ἦταν ὑπουργός;
Διότι ἐχθὲς ποὺ τὸν εἶδα στὸν economist νὰ ἐκφωνῇ πυρίνους λόγους κατὰ τῆς ὑπερφορολογήσεως, μπερδεύθηκα.

Πόσα ψέμματα ἀντέχει νά πῇ ὁ Μητσοτάκης; Συνέχεια

Ὅταν μᾶς ἦλθε ὁ Ῥουμπάτης…

Προφανῶς τότε, μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες, τὸν ἀνέμεναν οἱ συνεργάτες του (ἀνδρέας, λαλιώτης, ἄκης, γιαννόπουλος, κουτσόγιωργας, μελίνα…!!!).

Κάποιοι ἄλλοι, μᾶλλον πραγματικοὶ φύλακες, εἶχαν ἄλλες ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ θέματος…
Καὶ πρὸς τοῦτον μεριμνοῦσαν γιὰ τὴν παρακολούθησίν του…

Ὅταν μᾶς ἦλθε ὁ Ῥουμπάτης... Συνέχεια

Τώρα θὰ τελειώση τὸ …κωλόχαρτο τῶν Βρεταννῶν!!!!

Κάνω ζάπινγκ στὰ βρωμοκάναλά μας, τὰ ὁποῖα ἀναπόφευκτα ἀσχολοῦνται μὲ τὴν εἴδηση-σεισμὸ τῆς ἡμέρας: τὴν μεγαλειώδη ἀπόφαση τοῦ Βρεταννικοῦ λαοῦ νὰ ζήσῃ δημοκρατικὰ κι ἀνεξάρτητα, μακρυὰ ἀπὸ τὴν γερμανοκρατουμένη Εὐρώπη…

Τώρα θὰ τελειώση τὸ ...κωλόχαρτο τῶν Βρεταννῶν!!!! Συνέχεια

Δάνεια ὑποστηρικτῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δέν θά πληρωθοῦν;

Δάνεια ὑποστηρικτῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δέν θά πληρωθοῦν;1 Συνέχεια