Ὑπουργός ὁ Ἀλεξιάδης;

Ποιά μαῦρα συμφέροντα θέλουν ἀναπληρωτή ὑπουργό οἰκονομικῶν, ἀρμόδιο γιά τὴν εἴσπραξη τῶν φοροδιαφευγόντων ἐσόδων, τόν Τρύφωνα Ἀλεξιάδη;;;;;;;;

Ὑπουργός ὁ Ἀλεξιάδης; Συνέχεια

Ὅ,τι ἁρπάξει ὁ [email protected] τους!!!

Τὰ λεφτὰ εἶναι πολλὰ ἀδέλφια.
Καὶ τὸ πλιάτσικο τῶν συριζαίων καλὰ κρατεῖ.
Θὰ ἔλεγα πὼς ἔχει πάρει διαστάσεις «ἐπιδημίας» καθὼς αἰσθάνονται τὸ τέλος τους νὰ πλησιάζῃ.
Καὶ ὅ,τι ἁρπάξει ὁ κ@@ος τους.

Οἱ πολλὲς καὶ εὔκολες ἁρπαλτὲς γίνονται στὰ ἑκατομμύρια ποὺ στέλνει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις γιὰ τοὺς πρόσφυγες.
Ὁ Μουζάλας, μὲ τὸ…  «ἀγγελικὸ πρόσωπο» εἶναι ὁ ἀρχινονὸς τῆς διανομῆς τῶν κονδυλίων ἀνὰ τὴν συριζαιϊκῇ ἐπικρατείᾳ.

Ὅ,τι ἁρπάξει ὁ κ@λος τους!!!1 Συνέχεια

Ὅλοι μαζύ ἤ ὁ κάθε ἕνας μόνος του;

Μὲ ἀφορμὴ τὰ διάφορα σχόλια καὶ τὰ δημοσιεύματα, ποὺ προσπάθησαν νὰ ἀπαξιώσουν (ἢ καὶ νὰ μεγιστοποιήσουν) τὶς ἐπιτυχίες τῶν ἀθλητῶν μας, στὰ ὀλυμπιακὰ παίγνια τῆς Βραζιλίας, προβληματίσθηκα ἐντόνως. Ἰδίως μὲ ὅσα πικρόχολα στιγμάτιζαν τὴν ἀριστεία. (Τὸ ἴδιο προβληματισμένη ἔνοιωσα καὶ γιὰ αὐτὰ ποὺ μεγιστοποιοῦσαν τὰ ἐπιτεύγματα τῶν -φερομένων ὡς- ὀλυμπιονικῶν καὶ …θεοποιοῦσαν, ἐπιλεκτικῶς, τὴν ἀριστεία, ἀποδίδοντάς την μόνον σὲ ὁλίγους καὶ ἀρνούμενοι νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς ὅλων μας στόχος πρέπει νὰ εἶναι αὐτή!)

Μᾶλλον ἐμεῖς πλέον, ὡς …«κοινωνίες», λειτουργώντας ἀγελαδηδόν, ἀρνούμεθα νὰ συνειδητοποιήσουμε μερικὲς καθοριστικὲς λεπτομέρειες, ποὺ θὰ μᾶς βοηθοῦσαν ἴσως νὰ δοῦμε τὸν κόσμο μας μὲ ἄλλο μάτι καί, σιγὰ σιγά, νὰ ξεκινήσουμε τὶς ἀλλαγές μας.

Πολλὰ τὰ ἐπιφανειακὰ αἴτια αὐτῆς τῆς καταστάσεως μὰ σίγουρα, κάπου στὸ βάθος βάθος, μίαν κοινὴ ῥίζα θὰ ἔχουν. Μίαν ῥίζα, ποὺ ἐὰν τὴν ἐντοπίσουμε, τότε πράγματι θὰ ἔχουμε (κυριολεκτικῶς) ἐλπίδες ὡς ἀνθρωπότης. Συνέχεια

Ἑλονοσία ἐν ὄψει;

Χμ.!!
Ἑλονοσία ἐν ὄψει.
Μόλις τὸ 2015 ἀνεκάλυψαν καὶ κυκλοφόρησαν τὸ ἐμβόλιο…
Πανάκριβο βέβαια. Συνέχεια

Ἀμερικανῶν …«ἦθος»!!!

Ἀμερικανῶν ...«ἦθος»!!!Στὸ  video  φαίνεται ξεκάθαρα, πὼς ἡ σκυτάλη ἁπλὰ πέφτει,
ἀπὸ κακὸ συντονισμὸ τῶν ἀμερικανίδων. Συνέχεια