Ἐπιστολὴ ἀπὸ ἕναν ῥαγιὰ!

Μister tatsopoulos ἢ tatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ᾿……

Εἶπα νὰ σὲ φέρω μίαν πληροφορία ποὺ δὲν κατέεις… tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’…

Τὸ Κολοκοτρώνη γκαμοῦσε, πατοῦσε κι ἔντερνε κάθε τοῦρκο…..

Ἔως καὶ στὴν γκάσα τὰ μπαϊράκια σας πάταε….
Γιὰ νὰ τὸν μάθουν καὶ στὸν ἄλλο κόσμο, tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’… καὶ νὰ μὴ πολυκουνιοῦνται τὰ χανουμάκια….

Καὶ νὰ μὴ ξαναπεράσουν ἀπὸ τὸ ῥωμαίϊκο γιὰ νὰ μᾶς ματαφέρουν τὸ pax ottomanica τους!! Ἐντῶ εἴμαστε μπάρμπαρα, κακὰ πιντιὰ…. tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’… Ῥαγκιάδικα…

Ντὶν μᾶς ἀρέσει οὖτε τὸ φόρο, οὖτε τὸ γκοτζαμάσι, οὖτε τὸ ἀγκὰ, οὖτε τὸ σουλτᾶνο, οὖτε καὶ τὸ χανούμ….

Ντὶν γλέπ’ς καὶ τώρα, tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’…;;;;;; Ντὶν μᾶς πονάει παρὰ μόνον τὸ νέο ἐφέντη μας…. Τὸ φόρο….

Κι ἐπειντὴ γκεννηθήκαμε φοροκοπανατζῆδες, tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’…, ξαναβγάζουμε νέους Κολοκοτρωναίους στὰ βουνὰ γιὰ  νὰ ντιώξουν τὸν νέο κακὸν ἐφέντη…. Τὸν φόρο. Κι οὖλα τὰ τσιράκια του…  Καὶ  οὕλους τοὺς μουχαμέτηδες!!!

Ἀλλὰ ἔχει ἀφήσει κάτι ἀγγόνια  tatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ… . αὐτὸ τὸ Γκέρο…. Κολοκοτρωναίους…..

Ὄχι μισο-ριξὲς σὰν καὶ τοῦ λόου του…. Ἀψηλοὺς, μαλλιαροὺς,  μαυριδεροὺς….

Ἄ πὰ πὰ, tatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ.. Ἀρβανιτιὰ κανονικὴ….

Πολὺ τοὺς φοβήτηκε τὸ μάτι μ’,  tatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ.. Φωτιὰ ξηρνοῦσαν!!!

Σίμερις ἕνα ῥαγγιὰ ὑπογγράφει, tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’…ὄχι τό:

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ.., ἐκειὸ τὸ περίεργο ποὺ εἶπες τὶ ἦταν; Πάλι γκιὰ γκόμενους μιλοῦσες;  Τς τς τς…. _Πιπέρι…. Ντὶν τ’ ἀρέσῃ στ’ ἀγγόνια του Γκέρου αὐτὸ…. Τὸ γκῶλο μὲ γκῶλο ἀλλοιῶς τὸ ἐννοοῦσε τὸ γκέρο…

Leave a Reply