Ὅταν τὸν πολιτισμό καταπατᾶ ὁ σκοταδισμός…

Τότε ἔχουμε τὴν ἀπαρχὴ τοῦ τέλους! 

Τὸ ΟΑΚΑ καὶ τὸ ΣΕΦ ἐκχωροῦνται στοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους γιὰ νὰ τελέσουν τὶς θρησκευτικές τους τελετές γιὰ τὸ ῥαμαζάνι!!

Καὶ δὲν εἶναι βέβαιον πὼς θὰ δεκτοῦν! Διότι τὰ πιντιὰ ἔχουν ἀπαιτήσεις!!!!

Προσέξτε, 

-παράνομοι καὶ «ἀνύπαρκτοι» γιὰ τὶς χῶρες τους

-καταπατητὲς συνόρων καὶ συνεπῶς κατὰ τοῦ Ἔθνους

-πρωτεργᾶτες στὸ ἔγκλημα, στὴν τρομοκρατία καὶ στὴν διάλυσι τῆς κοινωνίας μας…

Καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ, ἀπαιτοῦν χῶρο γιὰ νὰ τελέσουν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα. 

Ἒγὼ γνώριζα πὼς ὁ λαθρεπιβάτης, σιωπᾶ ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ μπορέσῃ νὰ βγῇ ἀθόρυβα ἀπὸ τὸ ἀμπάρι. Ἐὰν αὐτοὶ δὲν εἶναι λαθρεπιβᾶτες, τότε τί εἶναι; 

Πρὸ ἑνὸς ἔτους μᾶς στόλισαν πλατεῖες καὶ δρόμους μὲ τὶς κραυγές τους. Λὲς καὶ τοὺς εἴχαμε ὄρεξι. Λὲς καὶ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ παρακολουθοῦμε τὶς ὑστερίες τους. 

Εἶστε λαθρεπιβᾶτες «κύριοι». Κι ὡς λαθρεπιβᾶτες δὲν ἔχετε κανένα δικαίωμα. Ὁποιαδήποτε στιγμὴ θελήσῃ ὁ καπετάνιος θὰ σᾶς πετάξῃ στὴν θάλασσα. Μὴν σηκώνετε κεφάλι. Δὲν σᾶς παίρνει. Σεμνά, ταπεινά, διακριτικά… Στὶς αὐλές σας, στὰ σπίτια σας, στὰ ὑπογειά σας. Δὲν φθάνει ποὺ καταπατήσατε τὸ πλοῖο μας, ἔχετε καὶ τὸ θράσος νὰ μᾶς ἐπιβάλλετε τὶς τελετές σας; Σοβαρολογεῖτε; 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ἡ Ἀννούλα μᾶς «νοιάστηκε»…. Λέμε τώρα…. Γιὰ νὰ μὴν βρίζουμε καὶ βλαστημοῦμε τὰ σόγια τους, εἶπε νὰ ἐκχωρήσῃ τὰ στάδια, πρὸ κειμένου νὰ βολευτοῦν ὅλοι. Κι ἐμεῖς νὰ μὴν τοὺς βλέπουμε, κι αὐτοὶ νὰ οὐρλιάζουν μὲ τὴν ἡσυχία τους. 

Τί λέτε μωρέ; Μὲ ποιό δικαίωμα; Στὴν χώρα τοῦ πολιτισμοῦ, στὰ ἄνδρα τοῦ ἀθλητισμοῦ θὰ ἐορτάζονται ὁ σκοταδισμός καὶ ὁ ὑπανθρωπισμός; Σοβαρολογεῖτε; 

Σὲ ἕναν χῶρο ποὺ θὰ ἔπρεπε τὰ ἀθλητικὰ κέντρα νὰ εἶναι κέντρα γεμάτα ζωή, ἐσεῖς τὰ ἀφήνετε νὰ ἀργοπεθαίνουν, καὶ στὴν πρώτη εὐκαιρία τὰ «παραχωρεῖτε»;  Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ; 

Οἱ πατερᾶδες μας μὲ τὸν ἱδρώτα τους καὶ τὸ αἷμα τους τὰ ἔκτισαν. Τὰ στήριξαν. Τὰ πλήρωσαν. Γιατί; Γιὰ νὰ ἔχουν τὰ παιδιά τους, καὶ τὰ παιδιὰ κάθε Ἕλληνος τὸ δικαίωμα νὰ ἀθλοῦνται καὶ τὶς πιθανότητες νὰ προσεγγίσουν κάποτε τὸ «ἐν σώματι ὑγιεῖ»…. (Διότι γιὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὸν νοῦ, ἀφῆστε, παίξαμε καὶ χάσαμε…) 

Κι ἀντὶ νὰ τὰ προστατεύετε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, τὰ ἀφήνετα νὰ βουλιάζουν στὴν φτώχεια, στὴν ἀδράνεια  καὶ στὸν φανατισμό!

Τί ἔγραψα στὴν ἀρχή; Κάτι γιὰ τὴν ἀπαρχή τοῦ τέλους; Λᾶθος διατύπωσις. Ἔπρεπε νὰ γράψω μόνον γιὰ τὸ τέλος. 

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Πολιτισμός εἶναι οἱ τέχνες, ἡ παιδεία, τὸ δίκαιον, τὸ ἦθος, ἡ ἐπιστήμη, ὁ ἀθλητισμός…  Πολιτισμὸς εἶναι νὰ δημιουργοῦνται πολῖτες ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα κι ὄχι ὑπήκοοι. Πολιτισμὸς εἶναι νὰ ζοῦμε στὴν ὀμορφιά, στὸ φῶς, στὴν σοφία.

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅταν τὸν πολιτισμό καταπατᾶ ὁ σκοταδισμός…

Leave a Reply