Ὀνομαστική: ἡ μίζα, γενική: τῆς μίζας

Καλό μῆνα μέ γέλιο

   ἀπό τήν ἐλεύθερη σάτιρα  

   

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply