Ἡ Ἑλλάς αἱμορραγεῖ

Ἡ Ἑλλάς αἱμορραγεῖ

 

Τελικῶς, γίναμε τό πρῶτο προτεκτοράτο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως. Ὁλόκληρο τό πολιτικό σύστημα συνετέλεσε σ΄ αὐτό. Μηδέ ἑνός ἐξαιρουμένου. Λέω πρῶτο γιατί πολύ πιθανόν νά ἀκολουθήσουν κι ἄλλα.

Ἐκτός ἀπό τούς πολιτικούς, τούς «ἡμετέρους» των, τούς εἰδικούς συμβούλους των, τούς ἐπιχειρηματίες πού τούς στηρίζουν (καί στηρίζονται), λυμαίνονται τά χρήματα καί τούς κόπους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ οἱ λαθροεισαγώμενοι – κυρίως ἀφροασιᾶτες – μετανάστες μέ τήν ἀνοχή τῶν προαναφερθέντων.

Ἀκόμη καί οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες παίρνουν συνεργεῖα στά ὁποῖα δουλεύουν Ἀλβανοί, κάθε λογῆς Βαλκάνιοι, μαῦροι, μελαψοί, κίτρινοι. κλπ.κλπ.

Εἶναι, βλέπετε, φθηνότεροι. Οὔτε κοινωνική ἀσφάλισις δέν τούς παρέχεται. Τό ἀντίτιμον γιά τήν παραμονή τους στήν χώρα μας.

Πολιτικοί καί λαθροεισαγώμενοι δουλεύουν καί ἀμείβονται, σήμερα. Οἱ Ἕλληνες; Στόν Καιάδα.

Τό Ἑλληνικό ἔθνος ἔχει περάσει πολλές δύσκολες περιόδους στήν Ἰστορία του. Φτώχειες, ἀναδουλειά, πολέμους, οἰκονομικές κρίσεις….Πολλοί νέοι κατά τήν διάρκεια αὐτῶν τῶν περιόδων προσπαθοῦσαν νά «κάνουν τήν τύχη» τους στό ἐξωτερικό καί οἱ περισσότεροι τά κατάφερναν. Μέ τήν ἀξία τους καί διότι τούς καλοῦσαν.

Στήν Ἑλλάδα ἐπιπλέουν μόνον τά σκατά καί οἱ φελλοί, λένε κάποιοι. Ὅποιος ἔχει ἀξία, λοιπόν καί μπορεῖ δέν εἶναι δύσκολο νά καταφέρῃ νά ἀναγνωρισθοῦν τά προσόντα του, ἐκτός Ἑλλάδος.

Ἡ Ἑλλάδα τρώει τά παιδιά της.Ἡ Ἑλλάδα διώχνει τά παιδιά της, ξανά καί ξανά…..

Πρίν ἀπό λίγο, βρῆκα μία σελίδα στό διαδίκτυο, τήν ὁποία ἔφτιαξαν ὁμογενεῖς δημοσιογράφοι οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά  δημιουργήσουν προϋποθέσεις εὑρέσεως ἐργασίας σέ Ἕλληνες πού θέλουν νά φύγουν στό ἐξωτερικό.

Δημοσιογράφοι, πάλι. Ἡ τετάρτη ἐξουσία. Οἱ μισθωμένοι ὑποστηρικτές τοῦ παγκοσμίου συστήματος. Προτρέπουν τούς νέους νά ἐγκαταλείψουν τήν πατρίδα, τήν γῆ τῶν προγόνων, τήν οἱκογένειά, τόν τόπο πού μεγάλωσαν, τίς ἀναμνήσεις τῶν παιδικῶν τους χρόνων, τίς ῥίζες τους γιά νά βοηθήσουν, στήν οὐσία, ἄλλους λαούς, τούς ξένους νά διαπρέψουν.

Ἡ Ἑλλάς αἱμορραγεῖ. Χάνει τούς νέους της. Τό μέλλον της.Αὐτούς πού θά μποροῦσαν νά σηκώσουν τό βάρος τῆς ἀναστάσεως τῆς πατρῖδος. Αὐτούς πού θά μποροῦσαν νά «βάλουν πλάτη» γιά νά συνεχίσῃ ὁ ἀγῶνας πού ἄρχισαν οἱ, Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Νικηταρᾶς, Ἀνδροῦτσος……..

Νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα πού ἐκεῖνοι ἄφησαν στήν μέση. Νά δοῦμε μία μέρα τήν πατρίδα  `λεύτερη, ἐπιτέλους.

Ὅμως, ἡ Ἑλλάδα δέν χρειάζεται ῥωμιούς, δέν χρειάζεται, ὑπηκόους, δέν χρειάζεται δειλούς, πού μόλις ἀδειάσει ἡ τσέπη τους ἤ μόλις δοῦν τά σκοῦρα σηκώνονται καί φεύγουν..

Παλληκάρια χρειάζεται ἡ Ἑλλάδα νά μείνουν ἐδῶ καί νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα. Πραγματικά παλληκάρια καί πραγματικούς Ἕλληνες. 

 «Τά παιδιά στήν κερκίδα
εἶναι ἡ μόνη σου ἐλπίδα – ἐλπίδα
πρωινός οὐρανός

Σταυρωμένη πατρίδα
μές στά μάτια σου εἶδα -αχ εἶδα
τῆς ἀνάστασης φῶς.»

«….κι ἄς μή μοῦ ΄χεις χαρίσει ποτέ

ἕνα χάδι ὡς τώρα,

πάντα ἐδῶ θά γυρνῶ,

ἀπό πεῖσμα καί τρέλλα θά ζῶ

στήν ἔρημη χώρα

ὥσπου νά ΄βρω νερό

γιατί ἀνήκω ἐδῶ».

Μινώταυρος 

ἐδῶ ἡ σελίδα στήν ὁποία ἀναφερόμαστε στό παραπάνω ἄρθρο. Ὅποιος ἐνδιαφέρεται…….

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply