Πατρίδα μου Ζεῖς ὅσο σὲ θυμόμαστε!

 

Ὁ τίτλος ἀπὸ σχόλιο τῆς Ἀθηναΐδος

Καί μήπως δέν εἶναι ἐτσι;
Μήπως τελικῶς ἡ Πατρίς δέν εἴμαστε ἐμεῖς;
Οἱ μνῆμες μας;
Ἡ ἱστορία μας;
Τό ἦθος μας;
Οἱ ἀξίες μας;
Τό ὄνειρό μας;

Καί ποῦ βασίζονται ὅλα αὐτά;
Μήπως δέν βασίζονται στήν μνήμη;
Στήν ῥίζα;
Στήν ἀρχή;

Πατρίδα μου Ζεῖς ὅσο σὲ σκέπτομαι, σὲ τιμῶ καὶ σὲ θυμᾶμαι!
Ἐὰν ἐγὼ σὲ ξεχάσω, τότε κι ἐσὺ θὰ σβήσῃς!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply