Ἡ Ἑλληνικὴ Μασσαλία.

Ὅλοι μας λίγο ἔως πολὺ γνωρίζουμε (πρωτοφανῶς ἀπὸ τὸ σχολεῖον!!!) πὼς ἡ Μασσαλία ἦταν ἑλληνικὴ ἀποικία.
Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουμε εἶναι πὼς οἱ νέες ἀνακαλύψεις ἔρχονται διαρκῶς νὰ προσθέσουν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν ζωὴ στὴν περιοχή. Εἶναι λοιπὸν πολὺ μεγάλο γεγονὸς ἡ ἀνακάλυψις τῆς νεκροπόλεως, γιὰ τὴν ὁποίαν ἔχουν ἐνθουσιαστεῖ οἱ Γᾶλλοι ἀρχαιολόγοι.
συνέχεια


(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply