Αὐτούς τούς ἀντᾶρτες ποιός τούς πληρώνει;

Αὐτούς τούς ἀντᾶρτες ποιός τούς πληρώνει;Δάβασα τὴν εἴδησι κι ἔτριβα τὰ μάτια μου. 

Υποχώρησαν οι αντάρτες από την Δαμασκό

Υποχώρησαν με βαριές απώλειες οι αντάρτες και οι Λίβυοι μισθοφόροι από την συνοικία της Δαμασκού που είχαν καταλάβει μετά από ανελέητο σφυροκόπημα με από αέρος βομβαρδισμούς.

«Είναι τακτική υποχώρηση. Είμαστε ακόμη στη Δαμασκό» διαμηνύει ο Abu Omar, διοικητής τάγματος των εξεγερμένων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Tεθωρακισμένα του Στρατού οργώνουν τους δρόμους της συγκεκριμένη συνοικία. 

Τουλάχιστον 310 άνθρωποι, οι περισσότερι από τους οποίους αντάρτες και μισθοφόροι έχουν χάσει τη ζωή μόλις το τελευταίο 24ωρο. 

Ένα εκατομμύριο Σύροι θεωρείται ότι έχουν μετακινηθεί στο εσωτερικό της χώρας από την τελευταία εβδομάδα φοβούμενοι σφαγή από τους αντάρτες, σύμφωνα με στοιχεία από τη συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνο. (πηγή)

Μισθοφόροι…
Μισθοφόροι ποίου;
Ποιός εἶναι αὐτός πού καταθέτει τόσο χρῆμα,πρό κειμένου οἱ Λίβυοι νά βρίσκονται ἐκεῖ καί νά πολεμοῦν κατά τοῦ Ἄσαντ;
Μήπως ὁ ἴδιος πού τούς πλήρωνε γιά νά κάνουν τήν τάχα μου ἐπανάστασιν κατά τοῦ Καντάφι;
Μήπως τελικῶς πράγματι δέν κρατοῦν κανένα πρόσχημα, διότι θεωροῦν ἑαυτούς ἤδη νικητές;

Κυττᾶξτε, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ὁ τρόπος ποὺ προσλαμβάνει ὁ καθεῖς μίαν πληροφορία. Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἴδια ἡ πληροφορία, ἐὰν εἶναι ἀληθὴς ἤ ψευδής.
Κι ἐδῶ πασχίζουμε νὰ βροῦμε τὴν ἀλήθεια, μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο.

Στὴν Συρία συμβαίνει ἕνα προμελετημένο ἔγκλημα, γιὰ τὸ ὁποῖον ὑπεύθυνοι εἴμαστε ὅλοι μας.
Καὶ αὐτοὶ ποὺ σιωποῦμε ἀλλὰ κι αὐτοὶ ποὺ συνεργοῦμε μὲ τὶς πράξεις μας. 

Καὶ καλά, γιὰ κάποιους ἡ Συρία εἶναι μακρυά. Καί τί ἔγινε λοιπόν; 
Σᾶς πληροφορῶ πὼς οὐδόλως μακρυὰ εἶναι. Μία ἀνάσα…
Κι ἐὰν τὸ σπίτι τοῦ γείτονα, στὴν κάτω γειτονιά, καίγεται, τότε νὰ εἴμαστε βέβαιοι πὼς σὲ λίγο κι ἐμᾶς θὰ μᾶς ζώσουν οἱ φλόγες. 

Ὅσο γιὰ τοὺς μισθοφόρους Λιβύους… Τί θυμήθηκα τώρα;
Κάτι τέτοιους δέν περιεθάλπαμε ἐμεῖς στήν Θεσσαλονίκη; Αὐτούς, τούς, ἐάν θυμᾶμαι καλῶς, 2000 μισθοφόρους, δέν ἀναζητοῦσε ἐκ τῶν ὑστέρων στρατός κι ἀστυνομία ἀλλά εἶχαν …πετάξει; 
Λέτε νά μᾶς χρησιμοποίησαν ὥς ….γέφυρα; 
Κι ἐάν ναί, λέτε νά ἦταν οἱ μόνοι; 
Κι ἐάν δέν ἦταν οἱ μόνοι, τότε οἱ ἄλλοι ποῦ εἶναι; Καί μέ τί ἀσχολοῦνται; Καί πότε ἀκριβῶς θά μάθουμε;

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Ἐπαγγελματιες δολοφόνοι=μισθοφόροι. Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε…

Υ.Γ.2. Ποιός τούς πληρώνει; Ποιός τούς πληρώνει; Γιατί ἐγώ γνώριζα πώς οἱ ἐπαναστᾶτες συνήθως δέν ἔχουν μία κι ἀναμένουν ἀπό ἔξω βοήθεια; Τί ἐπαναστᾶτες βαθύπλουτοι εἶναι ἐτοῦτοι πού διατηροῦν ἀκόμη καί στρατό;

Υ.Γ.3. Αὐτοί δέν εἶναι πού ἔχουν ξεκινήσει τήν συστηματική ἐκκαθάρισιν τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν; Βρὲ κάτι «ἀπελευθερωτές» ποὺ μᾶς προέκυψαν…..

Υ.Γ.4. Κάπου ἐδῶ μπαίνει καὶ ἡ ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ. Τί νά θέλῃ; Τί νά θέλῃ; Ποιός θά τό βρῇ; 

Υ.Γ.5. Φανατικίλα βρώμισε… Κι ἀμορφωσιά… Ἡ Ὕβρις αὐξάνεται!!!! Ἐξαπλώνεται…  

Υ.Γ.6.Ἀπὸ φρίκη θὰ χορτάσουμε… Αὐτὰ τὰ κτήνη δέν τεμάχισαν 23 στρατιῶτες; Ἔτσι, διότι ἦταν ἀντίπαλοι… Σᾶς θυμίζει κάτι;

φωτογραφία

Σημείωσις

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει λοιπὸν ἐὰν κάποιοι, ἐγχώριοι κι ἀλλοδαποί, «πείθονται» νὰ συνδράμουν σὲ τερατουργήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Μὲ ἐνδιαφέρει τὸ ὅ,τι συμβαίνουν αὐτὰ τὰ τερατουργήματα ἀκόμη.
Τὰ πράγματα φαίνονται νὰ πηγαίνουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.
Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη φανατικοὶ παντὸς εἴδους καὶ καιροῦ, ἔχουν πιάσει ἀπὸ ἕνα ὅπλο καὶ καθαρίζουν κοσμάκι.
Καὶ εἶναι μόνον ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ ποὺ ἀκολουθεῖ…
Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐλάχιστοι ἀντιλαμβάνονται εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως μίας ἄλλης ὀπτικῆς, μίας ἄλλης διαδρομῆς.
Κι ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν διαδρομὴ καλούμαστε νὰ πορευθοῦμε.
Κι αὐτὴ ἡ διαδρομὴ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν παύσιν τῶν φανατικῶν, τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ δικαιώματος στὸν λόγο καὶ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔχει λοιπὸν πολὺ μεγάλην σημασία τὸ ὅ,τι σήμερα μερικοὶ φανατικοί, καθῶς ἐπίσης καὶ κάποιοι ἀκόμη περισσότερο φανατικοὶ καὶ ὑπάνθρωποι, οἱ ἐπαγγελματίες δολοφόνοι, ἤ ἄλλως μισθοφόροι, ξεκίνησαν νέον κύκλο αἵματος.

(Visited 31 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Αὐτούς τούς ἀντᾶρτες ποιός τούς πληρώνει;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αὐτούς τούς ἀντᾶρτες ποιός τούς πληρώνει; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί εἶναι πράγματι ὠφελημένοι ἀπό τόν πόλεμο στήν Συρία; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ προπαγάνδα τῆς CIA καὶ τῆς MOSSAD γιὰ τὴν Συρία. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply