Μιά φορὰ συμφώνησαν Χρυσὴ Αὐγὴ καὶ τΣΥΡΙΖΑ… Μὰ δὲν τὸ ἄντεξε ὁ τΣΥΡΙΖΑ!!!

Μιά φορὰ συμφώνησαν Χρυσὴ Αὐγὴ καὶ τΣΥΡΙΖΑ... Μὰ δὲν τὸ ἄντεξε ὁ τΣΥΡΙΖΑ!!!πηγή

Τὸ ἔγραφα κι ἐχθές…
Ἀπεχώρησαν ἀπὸ τὴν  βο(υ)λὴ τὰ σούργελα καὶ μαζύ τους ἀπέσυραν καὶ τὴν πρότασιν γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῶν μέτρων…

Μωρέ τί νούμερα εἶναι ἐτοῦτα;
Μά καλά, εἶναι  καλά; Πᾶνε καλά; Ἤ ἔχουν πάρει ἤδη τά ὅρη καί τά ἄγρια βουνά;

Πόσους βο(υ)λευτές ἔχει ὁ τΣΥΡΙΖΑ;
71 παρακαλῶ!!!
Πόσους ἔχει τό ΚΚΕ;
12 παρακαλῶ!
Πόσους οἱ  Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες;
20 παρακαλῶ!!!

Πόσους ἔχει ἡ Χρυσή Αὐγή;
18 παρακαλῶ!!!

Νά κάνουμε μίαν πρόσθεσιν τώρα; 71+12+20+18=121 παρακαλῶ!!!

Δῆλα δή, σὲ μίαν τόσο κρίσιμο ψηφοφορία, ποὺ ἐκρίνετο τὸ ἐὰν εἶναι συνταγματικὰ τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται ἤ ὄχι, ἀφ’ ἑνὸς ἀπουσίαζαν τρεῖς βο(υ)λευτές, κι ἀφ’ ἑτέρου ἀπεχώρησαν, αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν τὴν πρότασι, ἀρνούμενοι νὰ τὴν στηρίξουν! Δῆλα δὴ οἱ 71!!!! 
Θά μποροῦσε κάποιος νά μέ ξυπνήσῃ; Δὲν γίνονται αὐτὰ οὔτε ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ῥεζίληδες…. Μόνον ἀπὸ κουδουνίστρες! 

Πόσες ψήφους ἔλαβε ἡ καταγγελία τοῦ «ΝΑΙ»; Μόλις 47!!!!!!!!
Δῆλα δὴ οὔτε κἄν τὶς μισὲς ψήφους! Οὔτε κι αὐτές! 
Καί πόσες παρακαλῶ ἦταν συνολικῶς; 217; Χμμμ… Δῆλα δή οἱ ὑπόλοιποι λεχρίτες κάπου ἔβοσκαν; Χέστηκαν γιά τό ἐάν αὐτό πού κάνουν εἶναι ἤ ὄχι νόμιμον;  (Ξέρουμε βέβαια τοὺς 71 λεχρίτες!!!!!)

Ῥόμπες ξεκούμπωτες… Σιχαμερὰ ἀποβράσματα ποὺ παίζετε μὲ τὸν πόνο τοῦ κοσμάκη… Ἀνήθικα ὑπάνθρωπα κατασκευάσματα… Τελειωμένα ἀνδρείκελα… Ξεπουλημένα κορμιά… Ἀηδιαστικὰ κατάλοιπα ἑνὸς Τιποτιστάν!!! Ἄχρηστοι!!!!!
Λέρες!!!!!!!!! Τομάααααααρια!!!!!!!!!!!!

Δὲν μπορῶ νὰ ὁρίσω τὸ πῶς, τὸ πότε καὶ τὸ ποῦ, ἀλλὰ γνωρίζω πὼς ἡ «βασιλεία» σας φθάνει στὸ τέλος της!
Καὶ φθάνει ταχύτατα! Τόσο ποὺ θὰ τρομάξετε….

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μήπως ἐάν τό ἕνα τρίτον τῆς βο(υ)λῆς ἐψήφιζε πώς τά μέτρα εἶναι ἀντισυνταγματικά, θά εἴχαμε θέμα πολιτεύματος; Μήπως αὐτό εἶναι πού τούς τσούζει; Τιποτένιοι! 

(Visited 43 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μιά φορὰ συμφώνησαν Χρυσὴ Αὐγὴ καὶ τΣΥΡΙΖΑ… Μὰ δὲν τὸ ἄντεξε ὁ τΣΥΡΙΖΑ!!!

  1. Ἀδίκως φωνάζεις Φιλονόη! Ἡ ὅλη ἐχθεσινὴ διδικασία δὲν εἶχε νόημα διότι ὅλα εἶχον προαποφασισθεῖ ἀπὸ ἐπέρυσι διὰ τῆς δεσμέυσεως ἐκ μέρους Σαμαρᾶ καὶ Βενζέλου ὅτι θὰ τὰ τηρήσουν ἄχρι κεραίως καὶ δι’ ὅσον καιρὸν θὰ πολιτεύονται. Ἐπίσης, τὸ ὅλο κείμενον, τὸ ὁποῖον ἦτο μετάφρασις ἐκ τῆς Γερμανικῆς, εἶχε συνταχθεῖ εἰς Γερμανίαν ὑπὸ τοῦ καροτσάκια ἐκείνου, τοῦ Σόϊμπλερ. Ὅλα τὰ ἄλα ἦσαν τυπικαὶ διαδικασίαι ἐκ τῶν προτέρων προκαθορισθεῖσαι ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ληφθεῖ φροντὶς νὰ τεθοῦν ἐκτὸς πᾶσαι πατριωτικαὶ φωναί (ὑπάρχουν) καὶ εἰς τὴν θέσιν των νὰ τεθοῦν τὰ κατασκευάσματα ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσῆ (ἤ Μαύρη) Αὐγή καὶ “”Ἀνεξάρτητοι”””. Πρακτορῖσκοι τοῦ κερατᾶ διότι εἷς μόνον ἐξ αὐτῶν ἄν ἤθελε ἠδύνατο νὰ καταθέσῃ πρότασιν μομφῆς ὁπότε ἡ ὅλη διαδικασία θὰ ἔπαυεν ἀμέσως ὤστε νὰ κερδιθῆ χρόνος μήπως προκύψῃ κάτι καλλίτερον.
    Στραβοκεφαλιαὶ φανατισμοὶ καὶ ἐπιπολαιότητες ἐκ μέρους μας εἶναι τὰ καλλίτερα ὅπλα εἰς τὰς χείρας τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος. Εἴμεθα ἀνίκανοι νὰ ἀντικρύσωμεν κατάματα καὶ μὲ ρεαλισμὸν τὴν πραγματικότητα ζοῦμε εἰς τὰ ὄνειρά μας καὶ καλὰ νὰ πάθουμε. Καὶ τὸ χειρότερον ὅλων; Δὲν ἀγαπᾶμε τὴν Πατρίδα μας.
    Ἄ, καὶ κάτι ἄλλο. Ἐρώτησις: Ποῖα ἐξ ὅλων αὐτῶν ὑπῆρξαν τὰ δύο πλέον ἀξιόμεμπτα συμβάντα; Καὶ οὐδεὶς πλὴν ἑνὸς ἠσχολήθη μὲ αὐτά! Τρομάρα μας!!

Leave a Reply