Οἱ λίστες, οἱ δῆμοι καὶ ὁ κακός μας ὁ καιρός.

 

PHASMA /ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ ÊÁÔÁËÇØÇ ÓÔÏ ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ ÓÔπηγή

Πρὸ μίας δεκαετίας περίπου, ὅταν κάποιος οἰκογενειακὸς φίλος ἐξελέγῃ δήμαρχος, τυχαίως πέρασα ἀπὸ τὸ γραφεῖο του καὶ πιάσαμε τὴν κουβέντα.
Δὲν εἶχε ἀναλάβει ἀκόμη τὰ καθήκοντά του… Σὲ λίγες Ἑβδομάδες θὰ ἀνελάμβανε….
Ὅμως ὁ ἄνθρωπος τραβοῦσε ἤδη τὰ μαλλιά του, διότι μεταξὺ τῶν πολλῶν θεμάτων ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ, ἦταν τὰ ἐκατοντάδες ἄτομα ποὺ εἶχε προσλάβει, μὲ διαφόρων τύπων συμβάσεις, ὁ προκάτοχός του. Ἄτομα τὰ ὁποῖα οὐδεῖς ἐγνώριζε ἐὰν θὰ χρησίμευαν κάπου… Ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε τὸν χαρακτήρα τοῦ ῥουσφετιοῦ στὴν χώρα μας.

Δὲν τὸν ξαναβρῆκα μόνον του  ἀπὸ τότε γιὰ νὰ μάθω τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον χειρίστηκε τὸ ζήτημα.
Ἀλλὰ ἀκόμη θυμᾶμαι τὴν ἀπόγνωσί του.

Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ ῥωτήσω κάτι πολὺ οὐσιαστικό.

Ὁ δῆμος Ἀχαρνῶν ἔκλεισε.
Θὰ κλείσουν κι ἄλλοι δῆμοι, ἀρκετοί, ἴσως κι ὅλοι.
Τί θά ἀπογίνουν αὐτοί οἱ ἐργαζόμενοι; Νόμιμοι καί παράνομοι; Θά μείνουν ὅλοι ἄνεργοι; Εἶναι ὀρθόν; Εἶναι λογικόν; Εἶναι δίκαιον;

«Ἀγαπητοί μου»….

Τὸ καράβι δὲν τὸ φορτώνεις τόσο, ὅσο νὰ μὴν χωρᾶς νὰ πάρῃς ἀνάσα…
Ἀφήνεις χῶρο… Τηρεῖς τοὺς κανονισμοὺς καὶ σέβεσαι τὰ ὅρια…
Κάθε ἐπὶ πλέον φορτίο εἶναι πάρα πολὺ εὔκολο νὰ ἀποδειχθῇ ἱκανὸν κι ἄξιον νὰ δολοφονήσῃ ὅλους ὅσους εἶναι ἐπάνω του…
Ἕνας καλὸς καπετάνιος αὐτὰ τὰ γνωρίζει. 
Ἐσεῖς τί εἶστε; Καπεταναῖοι πού φουντάρουν τό καράβι στά ἀβαθή; Ἤ θά τό πᾶτε μέ ἀσφάλεια στό λιμάνι του;

Ὅταν πάλι ἕνα καράβι κινδυνεύῃ νὰ βουλιάξῃ, διότι εἶναι ὑπέρβαρον, τότε ἀρχίζει νὰ πετᾷ στὴν θάλασσα τὸ ἕρμα ὁ λογικὸς καπετάνιος. 
Ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ λιγότερο χρήσιμα…
Μετὰ περνᾷ στὰ ὑπόλοιπα…
Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὴ ἡ ἀπόφασίς του ὁδηγήσῃ τοὺς  λαθρεπιβάτες στὴν θάλασσα…
Ναί, εἶναι ἀπάνθρωπον… Τὸ ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι μας…
Ἀλλὰ ἐὰν δὲν γίνῃ, τότε θὰ βουλιάξουν ὅλοι μαζύ! Καὶ νόμιμοι καὶ παράνομοι ἐπιβάτες! 

Ἤ, ἐὰν θέλετε νὰ τὸ θέσω διαφορετικά…
Ὁ Τιτανικὸς βούλιαξε τελικῶς…
Δὲν τὸν ἔσωσε οὔτε τὸ ὄνομά του….
Κι ἐτοῦτο τὸ καράβι, ποὺ λέγεται Ἑλλαδοκαφριστάν,  βουλιάζει…
Κυττᾶξτε νὰ σώσετε κάποιους…
Διαφορετικὰ θὰ πνιγοῦν ἅπαντες…
Καὶ μαζὺ μὲ τὸ πνίξιμο, θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ ἠ χολέρα…
Εἶναι κολλητάρι τῆς ἀκαθαρσίας ξέρετε…
Κι ἀπὸ αὐτὴν εἶμαι βεβαία πὼς ἔχουμε ἄφθονη πλέον! 

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Τὸ καράβι βουλιάαααααζει!!!! Τό ἔχουμε πάρει εἴδησι;

Υ.Γ.2. Ἐάν, λέω ἐάν, τεθῇ θέμα λουκέτου στούς δήμους πού ἀντιδροῦν, θά διακοποῦν οἱ ἀπεργίες καί οἱ καταλήψεις; Ἤ ἐάν τεθῇ συγκεκριμένος ἀριθμός ἐργαζομένων γιά κάθε δῆμο, τί θά κάνουν; Θά πᾶνε ὅλοι στά σπίτια τους ἤ θά προσπαθήσουν νά σώσουν κάποιοι τά τομάρια τους; Ἄν τὲ νὰ τὸ δῶ κι αὐτό…. 

Υ.Γ.3. Τί ἀκριβῶς καταλαμβάνουν; Κάτι πού τούς ἀνήκει; Τί δέν κατάλαβα;

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ λίστες, οἱ δῆμοι καὶ ὁ κακός μας ὁ καιρός.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ λίστες, οἱ δῆμοι καὶ ὁ κακός μας ὁ καιρός. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply