«Ἔ, ἐσεῖς οἱ ἡλικιωμένοι, βιαστεῖτε νὰ πεθάνετε…» (Διορθωμένον)

 

«Ἔ, ἐσεῖς οἱ ἡλικιωμένοι, βιαστεῖτε νὰ πεθάνετε...» (Διορθωμένον)2Ἡ παραπάνω φωτογραφία εἶναι ψευδὴς καὶ ἡ πραγματικὴ δήλωσις τοῦ Ἰάπωνος Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἔχει δημοσιευθῇ στὴν ἀνάρτησιν ποὺ παραθέτω στὸ τέλος.
Ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν συμμετοχή μου στὴν διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων. 

Φιλονόη.

Πρώτη δημοσίευσις τοῦ παρακάτω 31 Ἰανουαρίου 2013. Διόρθωσις στὶς 2 Φεβρουαρίου 2013.

 Τὸ σχέδιον εἶναι παγκόσμιον!
Δὲν ἀφορᾷ μόνον στὴν Εὐρώπη. 
Ἐπὶ μέρους σχεδιασμοὶ ἀφοροῦν στὸν ἀποπληθυσμὸ συγκεκριμένων ὁμάδων.
Στὴν Ἀφρικὴ ἔχει τεθῇ σὲ ἐφαρμογὴ ἤδη, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. 
Τὸ ἴδιο καὶ στὴν νοτιοανατολικὴ Ἀσία.
Τώρα ξεκίνησε ἡ ἐφαρμογή του γιὰ τὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸν ὑπόλοιπο «πολιτισμένο» κόσμο.

Ἡ Ἰαπωνία εἶναι προτεκτοράτο τῆς Ἀμερικῆς ἐδῶ καὶ χρόνια.  

Ἤδη ἡ βασικὴ σύνταξις ὁρίστηκε στὰ 550 εὐρόπουλα. Ὅση δῆλα δὴ θὰ γίνῃ ἐδῶ, καθῶς καὶ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη.  

Ἐλάχιστοι θὰ χαίρουν ἐπὶ πλέον προνομίων… 

Στὴν Γερμανία ἐτοιμάζονται νὰ τὸ ψηφίσουν, ἐὰν δὲν τὸ ἔκαναν ἤδη.
Στὴν Γαλλία ξεκίνησαν ἀνάποδα, ἀλλὰ μὲ ξεκάθαρη στόχευσι:  75% φορολόγησις τῶν ὑψηλῶν εἰσοδημάτων. 
Στὴν Ἑλλάδα, στὴν Πορτογαλλία, στὴν Ἰταλία, στὴν Ἰσπανία ἤδη ἔχει ἐφαρμοστῇ. 

Μήπως ὑπάρχουν ἀπορίες;

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.  Γιατί ὁ Ἰάπων ὑπουργός τό ἐδήλωσε δημοσίως; Μᾶλον διότι εἶναι περισσότερο ἔντιμος ἀπὸ κάτι ἄλλους.

Υ.Γ.2. Ξέρετε οὐσιαστικῶς τί εἶπε στούς ἡλικιωμένους πολίτες τῆς χώρας του; «Βιαστεῖτε νὰ πεθάνετε διότι αὐτὸ ποὺ ἔρχεται δὲν θὰ τὸ ἀντέξῃ ἡ ἀξιοπρέπειά σας!!!»  

φωτογραφία

 Γιὰ τὶς ἐπεμβάσεις στὸ κείμενον ὀφείλω νὰ παραπέμψω στὸ νεώτερον, ποὺ θὰ βρεῖτε ἐδῶ:  Ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Ἰαπωνίας οὐδέποτε εἶπε αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα τὸν καταγγέλουν!!!

(Visited 39 times, 1 visits today)
3 thoughts on “«Ἔ, ἐσεῖς οἱ ἡλικιωμένοι, βιαστεῖτε νὰ πεθάνετε…» (Διορθωμένον)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἔ, ἐσεῖς οἱ ἡλικιωμένοι, βιαστεῖτε νὰ πεθάνετε…» | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἔ, ἐσεῖς οἱ ἡλικιωμένοι, βιαστεῖτε νὰ πεθάνετε…» « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Ἰαπωνίας οὐδέποτε εἶπε αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα τὸν καταγγέλουν!!! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply