Νά ἐπιδιώξουμε τό ἀδύνατον πρίν γίνῃ ἀδιανόητον;

 

Νά ἐπιδιώξουμε τό ἀδύνατον πρίν γίνῃ ἀδιανόητον; Συζητοῦσα μὲ τὸν φίλο μου τὸν Ὀδυσσέα πρὸ ὁλίγου καὶ χαμογελοῦσα.
Ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῶν πολλῶν ὁ φίλος μου.
Θέλει τόσο πολὺ νὰ κάνῃ κάτι γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα καὶ νὰ βοηθήσῃ τὸν κόσμο.
Ἀλλά ὁ κόσμος θέλει; Ἤ ὄχι;

Ἀν τὶ ἀπαντήσεως τοῦ ἔφερα παρουσίασα μία μικρὴ ἱστορία-ἐρώτημα, σὰν παρομοίωσι  τῆς πραγματικότητός μας.
Σὲ μία βάρκα ἔχουν μπῇ πολλοί, πάρα πολλοί. Στὴν κακοκαιρία ἡ βάρκα βουλιάζει. Ποιοί θά σωθοῦν;
Αὐτοὶ ποὺ ξέρουν κολύμπι, μοῦ ἀπαντᾶ ὁ φίλος μου.
Ναί, αὐτοὶ ποὺ ξέρουν κολύμπι. Οἱ ἄλλοι θὰ πνιγοῦν.
Λυπηρό, ἀλλὰ ἀναγκαῖον. Διότι ἐὰν αὐτοὶ ποὺ ξέρουν κολύμπι πασχίσουν νὰ σώσουν αὐτοὺς ποὺ δὲν ξέρουν, τότε οἱ πνιγμοὶ θὰ εἶναι πολὺ περισσότεροι κι ἔτσι θὰ μειωθοῦν οἱ διασωθέντες, ἤ δὲν θὰ ὑπάρχουν διασωθέντες.
Τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς λοιπόν; Νά ἀσχοληθοῦμε μέ αὐτούς πού θέλουν νά μάθουν κολύμπι ἤ νά πασχίσουμε νά πείσουμε αὐτούς πού δέν γνωρίζουν πώς πρέπει νά μάθουν νά κολυμποῦν;

Νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ μάθουν κολύμπι.

Ἔ λοιπὸν ναί.
Γιὰ νὰ ἐπιδιώξουμε, καὶ τελικῶς νὰ ἐπιτύχουμε τὸ ἀδύνατον, πρέπει νὰ τὸ πιστέψουμε. Γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦμε μόνον μὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν πάρα πάρα πάρα πολὺ νὰ μάθουν κολύμπι.
Γιὰ τοὺς ἄλλους, λυπᾶμαι, ἀλλὰ ἐπέλεξαν.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οὐσιαστικῶς τὸ ἀδύνατον ἐπιδιώκουμε. Ἀλλὰ οὐδόλως ἀδιανόητον εἶναι. Ἀντιθέτως μάλλιστα. Εἶναι ἀπολύτως πραγματοποιήσιμον. Γιὰ κάποιους φυσικά… Ὄχι γιὰ ὅλους!

φωτογραφία

(Visited 124 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Νά ἐπιδιώξουμε τό ἀδύνατον πρίν γίνῃ ἀδιανόητον;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά ἐπιδιώξουμε τό ἀδύνατον πρίν γίνῃ ἀδιανόητον; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά ἐπιδιώξουμε τό ἀδύνατον πρίν γίνῃ ἀδιανόητον; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply