Τέλος στὶς ἐφορίες!!! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον τράπεζες καὶ …παγκόσμιος διακυβέρνησις!

Τέλος στὶς ἐφορίες!!! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον τράπεζες καὶ ...παγκόσμιος διακυβέρνησις!Νέο νομοσχέδιον καταθέτουν οἱ φωστῆρες μας.
Μὲ αὐτὸ τὸ νομοσχέδιον καταργοῦνται πλέον οἱ ἐφορίες, διότι ὅλες οἱ διαδικασίες ἐλέγχου τῶν ἐσόδων μας, τῶν ἀποταμιεύσεῶν μας καὶ τῶν περιουσιακῶν μας στοιχείων μεταβιβάζονται ἀμετάκλητα στὶς τράπεζες.
Οὐσιαστικῶς μὲ αὐτὴν τὴν τροποποίησιν ἡ ἐφορία καταργεῖται καὶ ὅλα τὰ δικαιώματα ἐλέγχου, φορολογίας καὶ …δικαιώματος ἐπιβιώσεως μεταβιβάζονται στὶς τράπεζες, οἱ ὁποῖες φυσικὰ πίσω τους ἔχουν τὴν εὐρωπαϊκὴ κεντρικὴ τράπεζα. Δῆλα δὴ τὸν κύριο μηχανισμὸ ἐλέγχου καὶ καταστολῆς τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Διότι, πῶς νά τό κάνουμε;
Ἐάν ὅλες οἱ ἐμπορικές μας πράξεις, οἱ σχέσεις μας μέ τό δημόσιον καί οἱ δανειοληπτικές μας ὑποχρεώσεις μεταφερθοῦν σέ μίαν μόνον σχέσι, καταγραφή, δεδομένον, αὐτομάτως αὐτὴ ἡ σχέσις, καταγραφή, δεδομένον μεταμορφώνεται σὲ σχέσιν ἐξουσίας ἐξουσιαζομένου.
Ἐν ὁλίγοις, τὰ κράτη καταργοῦνται καὶ ἡ ἐξουσία τους περνᾶ ἐπισήμως στὸ μεγάλο ἀφεντικό.

Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών

Πλήρη εικόνα καταθέσεων, δανείων και πιστωτικών καρτών αποκτά η Εφορία

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών για όλους τους φορολογούμενους, την κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, ενώ περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για την αναγραφή στις φορολογικές δηλώσεις τόκων από καταθέσεις οι οποίοι συνολικά υπερβαίνουν τα 250 ευρώ σε ετήσια βάση.

Μέσω του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα έχει πλήρη εικόνα για τους λογαριασμούς καταθέσεων, δανείων και πιστωτικών καρτών όλων των φορολογούμενων και θα μπορεί να προχωρεί σε διασταυρώσεις των στοιχείων αυτών με τις φορολογικές δηλώσεις για να εντοπίζει τυχόν αδήλωτα εισοδήματα.

Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων θα γίνεται με αυτοματοποιμένες διαδικασίες και με τη χρήση του ΑΦΜ του ελεγχόμενου.

Το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών προβλέπεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και ότι θα λειτουργεί βάση ειδικού κανονισμού που θα ορίζει τις σχετικές διαδικασίες πρόσβασης στα στοιχεία των φορολογούμενων.

Μάλιστα προβλέπεται ρητά ότι η παραβίαση του απορρήτου από δημοσίους υπαλλήλους θα οδηγεί στην ποινής της οριστικής παύσης ή απόλυσης.

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι οι τράπεζες θα προχωρούν σε κατάσχεση καταθέσεων σε περίπτωση που πελάτες τους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Οι τράπεζες οφείλουν να προσαρμόσουν τα συστήματά τους εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου προκειμένου να προχωρούν αυτόματα στη διαδικασία αυτή.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται μεταξύ άλλων στην εθνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2011/16/ΕΕ που παρέχει τη δυνατότητα στις χώρες μέλη, ανταλλαγής στοιχείων για εισοδήματα, καταθέσεις, μερίσματα, τόκους και αγορές περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων. Έτσι οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα διευκολύνονται στον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεγχόμενων.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον γενικό γραμματέα εσόδων να καθορίζει με αποφάσεις του τον αριθμό των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων η θητεία των οποίων θα είναι διετής και θα μπορεί να ανανεώνεται έως τρεις φορές στην ίδια οργανική θέση.

Επίσης προβλέπει διατάξεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και ιδίως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις, που η παρούσα συγκυρία δημιουργεί για την εξασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου αλλά και των ιδιωτών διά της εξωδικαστικής οδού.

Εξάλλου εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών με στόχο ενδεικτικά τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, τη διόρθωση παραδρομών σε υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και επιμέρους ρυθμίσεις.

Τέλος εισάγονται ρυθμίσεις των υπουργείων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας.

πηγή

Πῶς θά γίνονται οἱ συναλλαγές μας; Δῆλα δή, πῶς θά μποροῦμε νά διακινοῦμε τό χρῆμα, νά τό χρησιμοποιοῦμε καί νά τό λαμβάνουμε; Μὲ καρτοῦλες.
Καρτοῦλες δῆλα δή, μὲ μικροτσιπάκια, ἤ σκέτο μικροτσιπάκια ἐνσωματωμένα στὸ δερματάκι μας, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουμε δικαίωμα ἐπιβιώσεως.
Κανένα δικαίωμα ἐπιβιώσεως ἐὰν δὲν ἀποδεκτοῦμε τοὺς ὅρους τους.

Ξέρετε τί διαβλέπω;
Σὲ λίγο θὰ τοὺς παρακαλᾶμε νὰ μᾶς …«σημαδέψουν».
Ἡ πείνα δὲν ἀντέχεται!!!

Φιλονόη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τέλος στὶς ἐφορίες!!! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον τράπεζες καὶ …παγκόσμιος διακυβέρνησις!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τέλος στὶς ἐφορίες!!! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον τράπεζες καὶ …παγκόσμιος διακυβέρνησις! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τέλος στὶς ἐφορίες!!! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον τράπεζες καὶ …παγκόσμιος διακυβέρνησις! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply