Τί σημαίνει «Πρότυπον» Σχολεῖον;

Τί σημαίνει «Πρότυπον» Σχολεῖον;Ἡ λέξις, ὄχι τὸ γεγονός, μὲ παραπέμπει σὲ κάτι ἰδιαιτέρως ἀπαιτητικόν, τὸ ὁποῖον ἀξιώνει ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καλλίτερες ἐπιδόσεις, καθῶς ἐπίσης καὶ ὑψηλότερον ἐπίπεδον τοῦ μέσου ὅρου.
Πρότυπον σημαίνει κάτι ποὺ εἶναι ὑπόδειγμα, μοντέλον, μήτρα, καλούπι καὶ μεταφορικῶς τέλειον. (Λεξικὸν Δημητράκου, σελὶς 1179, ἐκδόσεις Γιοβάννη, Ἀθῆναι 1969.)
Ὅταν λοιπὸν λέμε «Πρότυπον Σχολεῖον» θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφερόμαστε σὲ ἐκεῖνον τὸ σχολεῖον ποὺ λειτουργεῖ ὥς μήτρα, ὥς κάτι ποὺ ἀπὸ αὐτὸ θὰ πηγάσουν, πιθανόν, οἱ ἰδιοφυΐες καὶ οἱ ἐπιστήμονες μίας χώρας.

Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς.
Σὲ ἐμᾶς ἀφορᾶ στὸ ὅ,τι τὰ παιδιά μας εἶναι καλλίτερα ἀπὸ τοῦ γείτονος.
Ἐὰν ὅμως τὰ παιδιά μας εἶναι καλλίτερα ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ γείτονος, τότε πρέπει τὰ δικά μας παιδιὰ νὰ φοιτοῦν σὲ πρότυπα σχολεῖα. 
Τό ἐάν μποροῦν μᾶς ἔχει ἀπασχολήσῃ; Τό ἐάν καταλαμβάνουν τήν θέσι κάποιου ἄλλου παιδιοῦ, πού πράγματι ἀξίζει καί χρειάζεται νά εἶναι ἐκεῖ μᾶς ἀφορᾶ; Τό ἐάν ἡ δική μας ψωνάρα εἶναι πιό σημαντική ἀπό τό γενικότερον καλό τοῦ συνόλου μᾶς ἔχει προβληματίσῃ;

Σαφῶς καὶ θὰ προτιμοῦσα τὰ δικά μου παιδιὰ νὰ εἶναι μέσα σὲ ἐκεῖνα ποὺ μποροῦν νὰ σηκώσουν τὸ μέλλον τῆς χώρας στὶς πλᾶτες τους. Μποροῦν ὅμως; Ἀντέχουν; Ἀξίζουν; Δικαιοῦνται;
Διότι ἐάν δέν ἀξίζουν κάτι τέτοιο, μήπως ἁπλῶς πρέπει νά πάρω τήν ἀπόφασιν νά τά κάνω χρησίμους γιά τήν κοινωνία καί τόν ἑαυτόν τους Ἀνθρώπους; Μήπως τό νά γίνουν ἄξιοι, ὑπεύθυνοι καί ἱκανοί …ὁδοκαθαριστές θά εἶναι σημαντικότερον ἀπό τό νά γίνουν ἰατροί, δικηγόροι, καθηγητές ἀνάξιοι, μέτριοι καί ἡμιμαθεῖς;

Ξέρω… Σκληρό.
Ἔχω γράψῃ ἤδη ἀρκετὲς φορὲς πὼς εἶναι σημαντικότερον νὰ φροντίζουμε τὸ σύνολον ἀπὸ τὴν προσωπική μας ἱκανοποίησιν.
Δύσκολο! Δὲν μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσῃ γιὰ κάτι τέτοιο.
Ἀλλά, μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή ΕΜΕΙΣ νά ἀλλάξουμε ὀπτική;

ΣτΕ: Με εξετάσεις η εισαγωγή στα πρότυπα πειραματικά σχολεία 

Με εξετάσεις θα γίνεται πλέον οριστικά και αμετάκλητα η εισαγωγή των μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία, καθώς το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις γονέων που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση καθορισμού του τρόπου εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014.

Σημειώνεται ότι τα πειραματικά σχολεία μετονομάστηκαν σε «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και η εισαγωγή των μαθητών στην Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου προβλέπεται ότι δεν θα γίνεται πλέον με κλήρωση, αλλά με εξετάσεις (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), ενώ σύμφωνα με το νέο καθεστώς οι μαθητές των πρότυπων Δημοτικών σχολείων, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πρότυπο Γυμνάσιο θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις, ενώ με το παλαιό σύστημα δεν χρειαζόταν να υποβληθούν σε δοκιμασία.

Ειδικότερα, οι γονείς ζητούσαν να ακυρωθεί η από 12.3.2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την «εισαγωγή μαθητών και τις σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014» κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη διενέργεια τεστ δεξιοτήτων για την επιλογή μαθητών οι οποίοι θα εισαχθούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Γ’ Τμήματος με την υπ’ αριθμ. 2328/2013 απόφασή τους απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς των γονέων.

Στη δικαστική απόφαση υπογραμμίζεται ότι σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι «και η προαγωγή της ‘’αριστείας”» και ερμηνεύοντας την ισχύουσα νομοθεσία κρίθηκε από τους δικαστές ότι μπορεί να ορίζεται κοινή διαδικασία εισαγωγής για την κάλυψη όλων των θέσεων, προκειμένου να εισαχθούν σε αυτά οι ικανότεροι των υποψήφιων μαθητών.

ἐλευθεροτυπία

Βέβαια, ἀναφερόμεθα πάντα στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν.
Στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἀποκλείεται νὰ ὑπάρχουν σχολεῖα καὶ πολὺ περισσότερο πρότυπα σχολεῖα.
Αὐτὸ εἶναι ὅμως ἄλλη παράμετρος.
Γιὰ τὴν ὥρα ὀφείλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὰ αὐτονόητα καὶ τὰ προφανῆ.

Φιλονόη.

(Visited 33 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τί σημαίνει «Πρότυπον» Σχολεῖον;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί σημαίνει «Πρότυπον» Σχολεῖον; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί σημαίνει «Πρότυπον» Σχολεῖον; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί σημαίνει «Πρότυπον» Σχολεῖον; | akyro

Leave a Reply