Ὁ Πειραιῶς τὰ χάνει κι ἐνσπείρει ζιζάνια ἐμφυλίου…

Ξέρετε τί ἔπαθε; Ὅ,τι πάθαμε ὅλοι μας… Μόνον ποὺ τὸ ἔπαθε πολὺ αὐτός… Πάρα πολύ…

Ἀν τὶ  λοιπὸν νὰ δῇ τὸ δάσος βλέπει τὸ δάκτυλο ποὺ δείχνει τὸ δάσος…
Εἶπε, ἄκουσον ἄκουσον, πὼς ὁ νεοπαγανιστιμὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς φταίει γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Φύσσα… Τό «Κύριε ἐλέησον» τοῦ τό ἔμαθαν στό σχολεῖο ἤ κι αὐτός  πέρασε μέ ….μέσον;
Μά εἶναι δυνατόν τόση καφρίλα νά κυκλοφορῇ ἐλεύθερη;
Καί ποιός ἔστειλε τούς χρυσαυγίτες στά διάφορα θέατρα γιά νά ὀργανώσουν «ἀντίστασι» κατά τοῦ φιλελευθερισμοῦ πού θέλει νά καταργήσῃ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ θρησκεία;
Αὐτήν τήν σκηνή ποιός τήν διοργάνωσε;

Ὁ Πειραιῶς τὰ χάνει κι ἐνσπείρει ζιζάνια ἐμφυλίου...3Πάλι τό νεοπαγανιστικό τμῆμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς; Σὰν δὲν ντρεπόμαστε λέω ἐγώ…
Ἔ μὰ μᾶς κάνετε διεθνῶς ῥεζίλι ἔ μὰ βγαίνεις κι ἀπὸ ἐπάνω, σὰν τὸ λάδι. (Ἤ καὶ τὴν λαδιά… )

Τότε λοιπόν σέ βόλευε καί τώρα σέ ξεβολεύει;
Δέν σοῦ κάνουν «κύριε» οἱ παγανιστές; Μὴν τοὺς μιλᾶς. Ἤ, ἀκόμη καλλίτερα, ἀπόδειξέ μας, μὲ ἔργα κι ὄχι μὲ ἐξαγγελίες, πὼς ἀξίζεις κι ἐσὺ καὶ τὸ μαγαζάκι ποὺ ἐκπροσωπεῖς…
Μέ ποιό δικαίωμα ὅμως καταδικάζεις μίαν ὁλόκληρο κοσμοθέασι, τήν ὁποίαν ἀποδέχονται χιλιάδες συμπολῖτες μας, σέ ἐξοστρακισμό, ἐπει δή σοῦ χαλάει τό μαγαζάκι καί σοῦ τραβάει πελάτες; Μέ ποιό δικαίωμα χαρακτηρίζεις μίαν ὁλόκληρο κοινωνική ὁμάδα σέ ἐκκολαπτήρια δολοφόνων; Μέ ποιό δικαίωμα ὠθεῖς σέ μίαν ἀκόμη ῥήξι κι ἕναν ἀκόμη διαχωρισμό τήν κοινωνία μας; Δέν μᾶς ἔφταναν οἱ «καλοί ἀριστεροί» καί οἱ «κακοί φασίστες»; Ἔπρεπε νά χώσῃς μέσα στούς λογαριασμούς, τοῦ ἐπερχομένου ἐμφυλίου, καί τίς θρησκευτικές ὅποιες διαφορές σου; Καί γιατί παρακαλῶ δέν ἀναφέρεσαι στούς πραγματικούς φασῖστες τοῦ πλανήτου πού εἶναι οἱ ἰσλαμιστές; Γιατί δέν ἀναφέρεσαι σέ εἰκόνες σάν κι αὐτήν;

Αὐτοὶ κάϋκαν διότι ἦσαν χριστιανοὶ «ἅγιε»... ἀπὸ φασίστες ποὺ δὲν τοὺς ἀνεγνώριζαν αὐτὸ τὸ δικαίωμα... Τό θυμᾶσαι ἤ ...χέστηκες;

Αὐτοὶ κάϋκαν διότι ἦσαν χριστιανοὶ «ἅγιε»… ἀπὸ φασίστες ποὺ δὲν τοὺς ἀνεγνώριζαν αὐτὸ τὸ δικαίωμα… Τό θυμᾶσαι ἤ …χέστηκες;

ἤ αὐτήν:Ὁ Πειραιῶς τὰ χάνει κι ἐνσπείρει ζιζάνια ἐμφυλίου...6

ἤ αὐτήν; Ὁ Πειραιῶς τὰ χάνει κι ἐνσπείρει ζιζάνια ἐμφυλίου...5

Αὐτοὺς λοιπόν, τοὺς πραγματικοὺς φασίστες, τοὺς ἔχουμε σήμερα μέσα στὴν χώρα μας καὶ δολοφονοῦν ἔτσι, σὰν νὰ ἀγοράζουν τσίχλες ἀπὸ τὸ περίπτερο, δὲν σὲ εἶδα νὰ τοὺς καταδικάζῃς. Οὔτε αὐτοὺς οὔτε τὶς σαρίες τους οὔτε τὴν γενοκτονία ποὺ διαπράττουν κατὰ τῶν Ἑλλήνων σήμερα…
Δὲν σὲ ἄκουσα νὰ καταδικάζῃς συνολικῶς ὅλους αὐτούς, τοὺς μὴ παγανιστές… Ἀλλὰ βλέπεις τὸ πρόβλημά σου δὲν εἶναι τὸ ἰσλάμ, κι ἄς δολοφονῇ ἀθώους… Εἶναι ὁ παγανισμός… Αὐτὸν τρέμεις… Τὸν φοβᾶσαι «ἅγιε» διότι γιὰ νὰ φθάσῃ κάποιος στὸ σημεῖον νὰ γίνῃ παγανιστὴς πρῶτα ἀπὸ ὅλα ἔχει μάθῃ τὶς δικές ΣΑΣ βρωμιές, τὰ ἐγκλήματα καὶ τὶς γενοκτονίες ποὺ διαπράξατε ἀνᾷ τοὺς αἰῶνες… Καὶ δυστυχῶς εἶναι πολλά… Πολὺ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μποροῦμε νὰ καταγράψουμε… Κι ἄς πασχίσατε νὰ σβήσετε τὰ ἴχνη… Ἤσασταν τόσο ὑπερήφανοι ποὺ ἐκκαθαρίσατε τόσους Ἕλληνες, ποὺ τελικῶς τὸ γράφατε στὰ ἀπομνημονεύματά σας, μὲ καμάρι καὶ μὲ ἔπαρσι…

Τόν Θανάση Λαζανᾶ στήν Πάτρα λοιπόν «ἅγιε» ποιός τόν δολοφόνησε; Τόν Μανώλη Καντάρη; Ὁ Πειραιῶς τὰ χάνει κι ἐνσπείρει ζιζάνια ἐμφυλίου...4Τόν Γιῶργο Ἀλεξόπουλο στήν Λυκόβρυση; Τήν Μυρτούλα ποιός τήν κατέστρεψε; Τό παλληκάρι στήν Πάτρα ποιός τό ἔσφαξε πρό χθές; Οἱ παγανιστές; Κι ἐδῶ ἅπλωσαν τά χέρια τους; Ἔ «ἅγιε»; Θά μᾶς ἀπαντήσῃς; Ἤ θά σφυρίζῃς ἀδιάφορα;

Τήν ΜΑΡΦΙΝ ποιός τήν ἔκαψε «ἅγιε»; Οἱ παγανιστές τήν ἔκαψαν κι αὐτήν; Ἤ μήπως καί σέ αὐτές τίς «δράσεις» ἔβαλαν τό χεράκι τους;  Ὁ Πειραιῶς τὰ χάνει κι ἐνσπείρει ζιζάνια ἐμφυλίου...2
Σὰν δὲν ντρεπόμαστε λέω ἐγώ… Σὰν δὲν ντρεπόμαστε…

Θά μιλήσῃς λοιπόν ἐσύ γιά τάσεις δολοφονικές πού προέρχονται ἀπό τόν παγανισμό;
Καί τἀ ἐκατομμύρια Ἑλλήνων Ἐθνικῶν πού ἔσφαξαν οἱ πρόγονοί σου χριστιανοί σέ ποιόν θά τά χρεώσουμε; Μήπως νά μᾶς ἀπαντοῦσες; Μήπως ἐπί τέλους νά μελετοῦσες καί λίγη ἱστορία πρό κειμένου ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ νά ζητήσῃ κάποιος ἀπό τό σινάφι σας μίαν οὐσιαστική συγγνώμη γιά τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικῶν πού διέπραξαν τά φανατικά στίφη τῶν χριστιανῶν;

Ἄσε μας λοιπὸν «καλέ» μου  «κύριε»…
Ἔχουμε πολὺ σοβαρότερα ἀπὸ τὸ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τοῦ κάθε ἑνὸς τὴν ἀσυναρτησία καὶ τὴν άνοια

Λίγος σεβασμὸς στοῦς νεκροὺς «ἅγιε»… Λίγος… Τόσος δά…
Σὰν τὰ σκυλιά, σκυλεύετε τὰ νεκρὰ κορμιά τους… Δεξιοί, ἀριστεροί, φασίστες, ἀναρχοαριστεροφασισταριά, κεντρῶοι, συνταγματικοί, ἀντισυνταγματικοί… Ἔλεος πιά… Μᾶς πρήξατε.
Τόση καφρίλα πῶς καταφέρνει καί χωρᾶ σέ τόσες ἀνύπαρκτες ἀντιλήψεις;
Κι ἐπὶ τέλους… Ἐὰν δὲν ἔχετε κάτι οὐσιαστικὸ νὰ πεῖτε ὅλοι σας, ΒΓΑΛΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΣΚΑΣΜΟ!!! Ἔχουμε καὶ μίαν Ἑλλάδα νὰ σώσουμε καὶ ἡ καφρίλα σας κάνει περίσσιο θόρυβο…

Φιλονόη

Υ.Γ. Τώρα ποὺ βρήκαμε παπᾶ (ταιριάζει γάντι ἐδῶ) νὰ θάψουνμε πέντε κι ἔξι κι ἐκατὸν ἕξι…

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply