Δῆλα δὴ ὁ Κωνσταντίνου τοῦ ΑΝΤΑΡΣΥΑ πυροδοτεῖ τὸν ἐμφύλιο.

Δῆλα δὴ ὁ Κωνσταντίου τοῦ ΑΝΤΑΡΣΥΑ πυροδοτεῖ τὸν ἐμφύλιο.3Δῆλα δὴ εἶναι βέβαιον…
Δῆλα δὴ κάποια κέντρα τὸ ἔχουν ἀποφασίσῃ καὶ φυσικὰ τὸ τσιράκι τους μεριμνᾶ γιὰ νὰ γίνῃ ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα πραγματικότης.

Ποῦ τό βασίζω αὐτό τό συμπέρασμα; Παντοῦ! Ὁπουδήποτε ὑπάρχει ἡ ὑπογραφή τους καὶ τὸ στίγμα τους.
Ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις στὰ γραφεῖα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, στὶς ὁποῖες ἤ πρωτοστατοῦν ἤ τὶς ὀργανώνουν, ἔως τὶς ἐπιθέσεις σὲ ἀστυνομικὰ τμήματα καὶ σὲ εἰδικοὺς φρουρούς.
Ἐὰν διαβάσετε ἐπίσης τὸ ἄρθρο μας μὲ τίτλο:

Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσῆ αὐγή;

θὰ διαπιστώσετε πὼς ἤδη ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς τὸ σκηνικὸ εἶναι ἕτοιμο. Ἀπομένει μόνον τὸ τμῆμα τῆς ἀριστερᾶς στὴν χώρα μας, νὰ ἀποκαλυφθῇ πλήρως.
Ὅμως, ἐπεὶ δή, ὅπως ἀναφέρω καὶ στὸ παραπάνω ἄρθρον, καθὼς ἐπίσης καὶ σὲ ἄλλες ἀναρτήσεις μας, θεωρῶ πὼς ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς ἀριστερᾶς εἶναι ἡ ἰδία ἡ ἀριστερά, θὰ πρέπῃ νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι ἡ ἀριστερὰ τῆς …δεξιᾶς. Εἶναι σοσιαλιστικὸ κίνημα, ἄρα ἀριστερὸ κίνημα. Τὸ ἐὰν ἡ μία ἀριστερὰ ἔχει σὰν πατέρα της τὸ κόμμα καὶ ἡ ἄλλη τὸ ἔθνος, δὲν διαφοροποιεῖ κάτι στὶς καταγεγραμένες «ἰδεολογίες» καὶ θεωρίες. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι κομμάτι τῆς ἀριστερᾶς, λόγῳ τῆς σοσιαλιστικῆς ἰδεολογίας της. Συνεπῶς ὁ ἐμφύλιος ὑποκινεῖται θαυμάσια ἀπὸ τὸν ἐνδιάμεσο παράγοντα, ποὺ θέλει νὰ λέγεται ἀναρχικός, ἀλλὰ ποὺ οὐσιαστικῶς εἶναι πληρωμένος δολοφόνος, μὲ στόχο νὰ ἀπομειώσῃ τὰ ποσοστὰ τῶν δύο αὐτῶν χώρων, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσουν τὸ γλέντι οἱ ἤδη κρατοῦντες.
Εἶναι κάτι πού δέν καταλαβαίνουμε;
Πάντως γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε ἀμφιβολίες, μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνουν οἱ εἰδικοὶ φρουροί.

Δελτίο Τύπου για την επίθεση που δέχτηκε ο συνάδελφος Ε.Φ. την 20/09/2013 στην περιοχή της ΔάφνηςΔῆλα δὴ ὁ Κωνσταντίου τοῦ ΑΝΤΑΡΣΥΑ πυροδοτεῖ τὸν ἐμφύλιο.2

Αναφορικά με την επίθεση που δέχτηκε ο συνάδελφος Ειδικός Φρουρός την 20/09/2013 στην περιοχή της Δάφνης από ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε αντιφασιστική διαμαρτυρία το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. ανακοινώνει ότιΔῆλα δὴ ὁ Κωνσταντίου τοῦ ΑΝΤΑΡΣΥΑ πυροδοτεῖ τὸν ἐμφύλιο.1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με την επίθεση που δέχτηκε ο συνάδελφος Ειδικός Φρουρός την 20/09/2013 στην περιοχή της Δάφνης από ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε αντιφασιστική διαμαρτυρία το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. ανακοινώνει ότι :

Το ίδιο βράδυ αλλά και την επόμενη μέρα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφτηκαν συμπαραστεκόμενοι  τον τραυματία συνάδελφο, στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος αλλά εκτός κινδύνου, με βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Εκ του γεγονότος καταδικάζουμε απερίφραστα τις πράξεις βίας που στόχο είχαν την κατακρεούργηση και φυσική εξόντωση ενός ανθρώπου του οποίου η αμφίεση ή η επαγγελματική του ιδιότητα  δημιούργησε υποψίες και συνειρμούς. Οι πράξεις τους, ανάλογες  φασιστικών πράξεων και επιθέσεων, με την κάλυψη μάλιστα και εξ  αφορμής «αντιφασιστικής συγκέντρωσης».

 Με καδρόνια και ξύλα που είχαν την ταυτότητα της πολιτικής οργάνωσης ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά κυρίως με κτηνώδη ένστικτα προσπάθησαν να «στραγγαλίσουν» έναν άνθρωπο και μαζί του να  «στραγγαλίσουν» Πολιτισμό και Δημοκρατία, σε ένα ευνομούμενο κράτος που θέλουμε πρωταγωνιστές Δικαιοσύνη και   Αστυνομία αντί του παρακράτους.

Μετά ταύτα εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για το μόνιμο υποκείμενο και θύμα, την Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της,  ζητώντας,  να σταθούμε όλοι αλληλέγγυοι μεταξύ μας ώστε να καταδειχθεί η δύναμη μας και να μας επιστρέψουν την αξιοπρέπεια που μας αφήρεσαν βίαια. 

                                                                        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΜΑΣ                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

σωματεῖο εἰδικῶν φρουρῶν

Τί εἴπατε; Κάνω λάθος;
Πιθανόν…
Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ τύπος βρίσκεται πίσω ἀπὸ κάθε κίνησι ποὺ ἐνσπείρει ἐμπόλεμες καταστάσεις στὴν κοινωνία μας. Εἶναι αὐτὸς ποὺ οὐδέποτε ἀπουσίασε ἀπὸ κάθε δράσι «ἀνατροπῆς» φροντίζοντας πάντα νὰ ἔχῃ κεκαλυμμένα τὰ νῶτα του. Ἀφῆστε δὲ ποὺ οὐδεὶς τὸν ἐνοχλεῖ, παρὰ τὶς καταγγελίες καὶ τὶς μαρτυρίες. Αὐτό δέν μᾶς λέει κάτι ἐπί πλέον;

Γιὰ κάθε ἐνδεχόμενον πάντως, δῆλα γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ δυσπιστοῦν, ἄς διαβάσουν κι αὐτό:

Κρατῆστε τό ὄνομα Κωνσταντίνου (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)

<

p>Στὸ μεταξὺ νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Ἄλλο ἀναρχικὸς κι ἄλλο ἐγκληματίας καὶ τραμποῦκος. Ἐδῶ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τραμπούκους ἐγκληματίες κι ὄχι μὲ ἀναρχικούς. Ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μίσθαρνα ὄργανα, ποὺ πληρώνονται συστηματικῶς γιὰ νὰ προκαλοῦν ῥήξεις, ἀναστάτωσι καὶ νὰ ῥίχνουν κυβερνήσεις. Θυμηθεῖτε τὰ ἐπεισόδια ἀπὸ τὸν φόνο τοῦ Γρηγοροπούλου ἔως τὶς …«κηδεῖες» τῶν δολοφονηθέντων «νεοελλήνων». Σὲ κάθε παράστασι πρῶτος καὶ καλλίτερος…
Λέτε νά τό ἔκανε γιά τήν καλή του τήν καρδιά; Ἤ μήπως προπαγανδίζει τόσο ἔντονα τήν εἰσβολή τοῦ ΟΗΕ στήν Συρία γιά νά …σώσῃ τούς Συρίους;

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιατί πυροδοτεῖ τόν ἐμφύλιο; Διότι μεριμνᾶ νὰ ἀποκτήσουμε εἰκόνες κακῆς ἀριστερᾶς πλέον. Μὲ τὴν κακὴ δεξιὰ τὸ ἐπιτύχαμε.

φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply