Δὲν μπορεῖ νὰ σὲ ὑποτιμήσῃ κάποιος ἐὰν δὲν θέλῃς…

Δὲν μπορεῖ νὰ σὲ ὑποτιμήσῃ κάποιος ἐὰν δὲν θέλῃς...Ὁ πρῶτος καὶ σημαντικότερος παράγων, ποὺ ἀφορᾷ στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, λέγεται αὐτοεκτίμησις.
Ὅσο πιὸ πολὺ ἐκτιμοῦμε τὸν ἑαυτόν μας, τόσο λιγότερο μποροῦν οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς καταβάλουν.
Ὅσο περισσότερο ἐμεῖς σεβόμαστε τὶς ἀνάγκες μας, τόσο λιγότερο μπορεῖ κάποιος νὰ μᾶς ὑποτιμήσῃ…
Ὅσο περισσότερο εἴμαστε δεσμευμένοι ἀπέναντι στὰ ὄνειρά μας, τόσο λιγότερο μποροῦν νὰ μᾶς τὰ καταῤῥίψουν…

Ἡ ζωή, ἡ ζωή μας, εἶναι διαδρομή.
Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε ἐὰν θὰ βαδίζουμε ὄρθιοι, σκυφτοὶ ἤ σὲ φορεῖο…
Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε ἐὰν θὰ φθάσουμε στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς ὅπως θὰ θέλαμε ἤ ὅπως θὰ ἤθελαν οἱ ἄλλοι…
Ἐμεῖς εἴμαστε καὶ ὁ δρόμος καὶ τὸ ἀποτέλεσμα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 192 times, 1 visits today)
Leave a Reply