Μήπως ἔχετε καταλάβῃ τό τί πρεσβεύει τό Ἀλεξέι;

Ἐγὼ ὄχι…
Τὴν μία κατὰ τοῦ μνημονίου, τὴν ἄλλην ὑπέρ…
Τὴν μία ἐκτὸς εὐρώ, τὴν ἄλλην τὸ εὐρὼ εἶναι ἐθνικό μας νόμισμα…
Ἔχει πρόβλημα ἤ ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν λαλεῖ;

Μήπως ἔχετε καταλάβῃ τό τί πρεσβεύει τό Ἀλεξέι;

Φιλονόη

παρατηρητήριον

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply