Ἀντι-εἰδήσεις 21 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 21 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 

 • Ὁ Παπακωνσταντίνου (πρώην τσάρος) διώκεται ποινικῶς κι αὐτὸ εἶναι νόμιμον.
  Ἐπὶ τέλους «ξεκόλλησε» ἡ διαδικασία.
  Ὁ πρώην τσάρος πάει γιὰ νὰ στρωθῇ ἐκεῖ ποὺ τοῦ ἀξίζει…
  Μπένυυυυυυυυυυυυυυυ, ἀκοῦς;
  Ἔρχεται ἡ ὥρα σου!!!!!
  (Βέβαια διώκεται ΜΟΝΟΝ γιὰ τὴν λίστα Λαγκᾶρντ… Ὄχι, δὲν διώκεται ἀκόμη γιὰ τὶς ἀνομίες καὶ τὶς ἀντισυνταγματικότητές του στὰ μνημόνια. Διότι ἐὰν διωχθῇ γι’ αὐτὸ τότε θὰ διωχθῇ καὶ σύσσωμη ἡ βο(υ)λή. Τολμοῦν νά στραφοῦν κατά τῶν ἑαυτῶν τους;;
 • Ὁ πηδηχταρᾶς τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ζορίζεται στὸν τΣΥΡΙΖΑ.
  Μὲ πειράγματα, καυτὰ σχόλια καὶ ἐνοχλητικὲς «ματιὲς» ὁ μισὸς τΣΥΡΙΖΑ, ὁ πλέον «ἑτοιμοπόλεμος» κυττᾶ κατὰ τοῦ «ἄντρακλα»… Τοῦ γέλιου καὶ τοῦ γελοίου συμβαίνει…
  Φυσικὰ τὸ «ἀντράκι» δὲν εἶναι καὶ τόσο ἠλίθιο γιὰ νὰ παραιτηθῇ τώρα, λίγα βήματα πρὶν νὰ πιάσῃ στὰ χέρια του κουτάλα…
  Θά τό καταπιῇ λοιπόν ἄρα γέ κι ἐτοῦτο τό φαρμάκι ἤ θά τόν καταπιῇ ἡ …Μαρμάγκα;

 • Ἡ μούγκα στὸ στρατόπεδον τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐξακολουθεῖ.
  Ἀκόμη νὰ περάσουν ἀπὸ τὸ λογιστήριο γιὰ νὰ ζητήσουν μειώσεις τῶν ἀποδοχῶν τους.
  Βρέ λέτε νά μᾶς δούλευαν;
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ δὲν θέλει μειώσεις στὶς τιμὲς τῶν φαρμάκων.
  Βασικῶς οὔτε θέλει οὔτε δὲν θέλει.
  Βασικῶς δὲν θέλει νὰ στηρίξῃ κάποιαν πρότασι ποὺ θὰ μειώσῃ ἤ θὰ αὐξήσῃ τὰ κόστη τῶν ἀσφαλισμένων.
  Βασικῶς δὲν θέλει κάτι… Τὸ μόνον ποὺ θέλει εἶναι νὰ γίνῃ χαλίφης στὴν θέσι τοῦ χαλίφη καὶ νὰ ἀνεβοκατεβάζῃ αὐτὸς τὶς τιμὲς τῶν φαρμάκων. Ἤ νὰ τὰ ἐξαφανίζῃ μόνος του… Ἤ τέλος πάντων νὰ «μαγειρεύουν» τὰ δικά του παιδιά…
  Καὶ μετὰ μοῦ λέτε πὼς θὰ μᾶς σώσῃ…
  Ποιός; Τό πρώην μΠατΣοΚ; Μέ ποιόν τρόπο; Μέ αὐτόν πού ἔως σήμερα μᾶς ἔσωζε;
 • Ἡ κοινοβουλευτικὴ ὁμὰς τῶν δώδεκα!!!
  Τώρα πῶς καταφέρνουν νὰ θεωροῦνται ὁμάδα ὅλοι αὐτοὶ οἱ, ἄς ποῦμε, ἀνεξάρτητοι βο(υ)λευτές, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα ἔχουν κατὰ καιροὺς ἐμφανισθῆ σὲ πολλὲς «συμφωνίες καὶ προσκυνήματα», ἀδυνατῶ νὰ ἀντιληφθῶ.
  Πάντως βρῆκαν τρόπο νὰ τοὺς ὁμαδοποιήσουν, τσουβαλιάσουν, συμμαζέψουν, πρὸ κειμένου νὰ λειτουργοῦν ὑπὸ τὸ καθεστὼς ὁμάδος. Γιὰ κόμμα δὲν τὸ βλέπω… Ἀλλὰ τέλος πάντων, νὰ μᾶς …ζήσουν, γιὰ ὅσο…!!! (Ἄ, εἶναι καὶ ὁ Θοδώρα ἀνάμεσά τους!!! Αὐτὴ ντέ… Αὐτὴ ποὺ συμπεθεριάζῃ ὁσονούπω μὲ τὸν τΣΥΡΙΖΑ!!!!)
  Τῆς ἀνεξαρτησίας λέμε….

 • Τὸ Ἀντωνάκι θὰ στηριχθῇ ἀπὸ τὴν Μέρκελ.
  Δὲν ξέρω βέβαια ἐὰν θὰ στηριχθῇ σὲ …κενὸν ἀέρος, ἀλλὰ τέλος πάντων, ψηλώνει ἀπὸ κάτι τέτοια τὸ Ἀντωνάκι.
  Ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ ἀποχωρήσῃ θὰ ἔχῃ περάσῃ καὶ τὸν Φασούλα… Νὰ μοῦ τὸ θυμᾶστε…

 

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 

 • Τῆς κακοκαιρίας γίνεται στὴν χώρα…
  Τυφῶνες, κυκλῶνες καὶ γενικῶς ὁ κακός μας, ὁ ψυχρός μας κι ὁ ἀνάποδός μας ὁ καιρός…
  Ποιός εἶπε πώς οἱ διαθέσεις δέν ἐπηρεάζουν τίς καιρικές συνθῆκες;
 • Κλείνει καὶ τὸ ταμεῖον Ὁδοποιΐας.
  Ὑπὲρ ἐνισχύσεως τῆς λίστας τῶν ἀπολυμένων…
  Καί τί νά τό κάνουμε; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐμεῖς ἔχουμε ἐργολάβους…
 • Σοβαρὲς ποινὲς γιὰ τοὺς ληστὲς τοῦ Μουσείου τῆς Ἀρχαίς Ὀλυμπίας.
  Κάτι καλὸ ἦταν αὐτό… Ἀπὸ 17 χρόνια μετρᾶ ὁ ἐγκέφαλος.
 • Ἡ Μεσσηνία ἀνήκει στὴν παραμεθώριο ζώνη.
  Ναί, δέν γνωρίζατε κι ἐσεῖς;
  Κακῶς… Χάνετε.. .Καὶ χάνεται περισσότερο διότι δὲν εἶστε Μεσσήνιοι.
  Τελικῶς πῶς τὰ καταφέρνουν, τὴν ἀπάτη τὴν ἔχουν πρώτη πρώτη.
  Οἱ ἐπιδοτούμενοι τοῦ ΟΑΕΔ στὴν Μεσσηνία λαμβάνουν ἀπολαβὲς παραμεθωρίου, ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν χαλάσῃ τοὺς ψηφοφόρους του τὸ Ἀντωνάκι.
 • Κατετέθῃ πρὸς ψήφισιν τὸ ἀντιῤῥατσιστικὸν νομοσχέδιον.
  Διότι εἴμαστε ῥατσιστές.
  Πῶς νά τό κάνουμε;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Παραμένουμε στὰ γενόσημα…
  Ψηφίσει δὲν ψηφίσει ὁ τΣΥΡΙΖΑ.
  Καὶ πάλι καλὰ νὰ λέμε…

 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 

 • Ἡ τρόικα φεύγει ἄπρακτη.
  Λέν…
  Δὲν φεύγει ἄπρακτη ὅμως…
  Ἦλθε, ἄναψε τὰ φιτίλια καὶ περιμένει νὰ γίνῃ ἡ ἔκρηξις…
  Οἱ παραιτήσεις ἔπονται… 
 • Ὁ προϋπολογισμὸς δὲν περιλαμβάνει μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων.
  Ὄχι, δὲν τὰ γλυτώνουμε.
  Μᾶς τὰ φυλάττουν γιὰ ἔκπληξι…
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουμε πλεόνασμα, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται ἐκεῖ μέσα.
  Ἄρα; Πρός τί οἱ ἀπολύσεις καί οἱ ἐπί πλέον μειώσεις;
  Χμμμ…
  Ἐπεὶ δὴ θὰ πέσῃ πολὺ γέλιο, ἀγοράζουμε καὶ λίγα φασόλια…
  Μπορεῖ νὰ ἀφήνουν ἀέρια θερμοκηπίου, ἀλλὰ γεμίζουν καὶ στομάχια…
 • Ὁ Βρούτσης συμφώνησε μὲ τὴν τρόικα γιὰ 700 ἐκατομμύρια.
  Ἄρον τὸν ἄρον ἕνα πρᾶγμα…
  Νέο ἀσφαλιστικὸ νομοσχέδιο ἀπὸ σήμερα…
  Τί; Πῶς; Ποῦ;
  Ἔ καλά… Μὴν περιμένετε νὰ ἔχουμε κι ἀσφάλεια… Αὐτὰ εἶναι περασμένα μεγαλεῖα καὶ διηγῶντας τὰ νὰ κλαῖς…
  Ἡ συμφωνία ὅμως ἐπετεύχθῃ!!! Αὐτὸ μετρᾶ!
 • Διορθωσοῦλες στὸ Χρηματιστήριον ἐχθές…
  Μᾶς ἐξηγεῖ ὁ δείκτης τὸ τὶ συμβαίνει… Ἀπὸ τὴν ἀνάποδη ὅμως…

 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἐπέμβασις εἰσαγγελέως γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ΑΕΙ.
  Κι ἄργησε.
  Ὁ Πελεγρίνης ὅμως ἔχει μουλαρώσῃ…
 • Παρητήθη καὶ ἡ σύγκλητος τοῦ ΑΠΘ.
  Κι ἄργησε ἐπίσης.
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς κι αὐτὸ γιὰ γκρέμισμα εἶναι!

 

διεθνὴς «σκακιέρα»

 

 • Συνελήφθῃ ὁ ἔνοπλος ποὺ ἔσπερνε σφαῖρες στὸ Παρίσι.
  Εὐτυχῶς…
  Κάπως ἡρέμησαν οἱ Γάλλοι…
  (Τό ὄνομά του τό μάθατε; Πάντως Γάλλος δὲν εἶναι…)
 • Στὴν Κίνα γυναῖκες βοηθοῦν ἄντρες νὰ ἐκσπερματώσουν.
  Ὄχι, δὲν ἀφορᾷ σὲ ἐρωτικὴ πράξι.
  Σιγά…
  Δότες σπέρματος εἶναι… Τί νομίζατε;
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς στὴν Κίνα πλέον ἀποσύρονται τὰ μέτρα περιορισμοῦ τῶν γεννήσεων.
 • Στὴν Ῥωσσία ἀφέθησαν ἐλεύθεροι οἱ ἀκτιβιστὲς τῆς Greanpeace.
  Πάντως τὸ μάθημά τους τὸ πῆραν… Μὲ τὴν Ῥωσσία τοὐλάχιστον…
  Νὰ μάθουν τέλος πάντων νὰ τὰ βάζουν καὶ μὲ τὶς ΗΠΑ… Ὄχι νὰ μᾶς τὸ παίζουν «ἀκτιβιστὲς» ὑπὲρ τῶν γνωστῶν πολυεθνικῶν…

 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

 

Καλημέρα μας.

 

Φιλονόη

 

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply