Μὰ δὲν ὁμιλοῦν γιὰ ἰδανικά…

Μὰ δὲν ὁμιλοῦν γιὰ ἰδανικά...Δὲν ὁμιλοῦν…
Οὐδεὶς ὁμιλεῖ γιὰ αὐτά…
Μία σιγή…
Μία σιωπή…
Ἕνας φόβος λές… Ποῦ εἶναι τά ἰδανικά;
Χάθηκαν; Κρύφτηκαν; Ἀλλοιώθηκαν;

Τὸ πρόβλημα τῶν Ἑλλήνων σήμερα, καὶ κατ’ ἐπέκταση τῆς Ἑλλάδος, δὲν εἶναι πὼς μιλοῦν μόνο γιὰ δανεικά.
Εἶναι πὼς δὲν μιλοῦν γιὰ Ἰδανικά…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Ἔχει δίκαιον ὁ Νικόλας…
Μόνον νά…
Κάτι μέσα μου, τόσο δά, πολὺ μικρό, σχεδὸν σιωπηλό, μοῦ ὑπαγορεύει πὼς ναί, τὰ δανεικὰ μᾶς σκίασαν τὶς σκέψεις…
Μὰ φθάνει καὶ ἡ μπόρα… Ἡ βροχή… Τὸ νερό…
Ἡ κάθαρσις δῆλα δή…
Καὶ μετὰ τὴν μπόρα ὁ οὐρανὸς φαίνεται πιὸ λαμπερός…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply