Καὶ οἱ παγετῶνες …αὐξομειώνονται!!!

Καὶ οἱ παγετῶνες ...αὐξομειώνονται!!!1Ἐγὼ δὲν εἶμαι κλιματολόγος… Συνεπῶς δὲν γνωρίζω τὰ μαθηματικὰ μοντέλα ἐπὶ τῶν ὁποίων βασίζουν, ἐὰν βασίζουν, τὶς ὅποιες προβλέψεις τους. Αὐτὸ ὅμως ποὺ μπορῶ νὰ διαπιστώσω εἶναι πὼς οἱ παγετῶνες αὐξομειώνονται…
Κανονικὰ καὶ μὲ κάθε …Φυσικὸ Νόμο.

Τὰ παγόβουνα δὲν χάνονται! Ἀναγεννῶνται!

Βέβαια εἶναι πλέον γνωστὸ πὼς τοὺς παγετῶνες τοὺς …ἔλειωσαν!!!
Τὰ κατάφεραν...

Ἔτσι λειώνουν τοὺς πάγους κι ὁδηγοῦν τὸν πλανήτη σὲ νέκρωσι!!!

Ἀλλὰ ἀκόμη διατηρεῖ ὁ πλανήτης μέρος τους σημαντικό, πρὸ κειμένου νὰ ὑπάρχουν, ὡς ἕναν βαθμὸ ἰσοῤῥοπίες γύρω μας.
Ἰσοῤῥοπίες ποὺ ὅμως διαρκῶς ἀλλάζουν καὶ μᾶς προβληματίζουν, ὅλους ἐμᾶς ποὺ οὐδόλως ἀντιλαμβανόμαστε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον λειτουργοῦν οἱ κλιματικὲς ἀλλαγές. Διότι συμβαίνουν κλιματικὲς ἀλλαγές… Ἀλλὰ τὸ τὶ ἀλλαγὲς συμβαίνουν εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις…
Ἄλλως τὲ τὰ τελευταῖα γεγονότα μαρτυροῦν πὼς οἱ παγετῶνες κατεβαίνουν διαρκῶς πρὸς τὸν νότο, ἀπειλῶντας ὅλην τὴν Βόρειο καὶ τὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ τὴν Βόρειο Ἀμερική, μαζὺ μὲ τὴν Βόρειο Ἀσία…
Ἄσπρίζουν τὰ πάντα… Τὸ χιόνι «διατηρεῖ ὑπὸ τὴν κατοχή του» ὅλο καὶ μεγαλύτερες, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ θερμοκρασίες παραμένουν πολὺ κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν…
Συνεπῶς, κατὰ πῶς ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, οἱ παγετῶνες ὄχι μόνον δὲν μειώνονται, ἀλλὰ ἔχουν ἁπλωθῇ ἀκόμη καὶ …στὰ κανάλια τῆς Βενετίας.

Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν.

Καὶ οἱ παγετῶνες ...αὐξομειώνονται!!!2

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ τρομοκρατία ἐξακολουθεῖ.
Ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου, συνεπὴς στὰ ὅσα μᾶς ἔχει συνηθίσῃ καὶ πάντα συνήθης παπαγάλος τῶν παγκοσμιοποιητῶν καὶ τῶν κλιματο-καταστροφολόγων, ἐμφανίζεται μὲ ἕνα ἄρθρον ποὺ μᾶς παρουσιάζει τὴν μείωσιν τοῦ παγετῶνος, μέσα σὲ χρονικὸ διάστημα 25 ἐτῶν.
Τὸν μελέτησαν, τὸν μέτρησαν, τὸν ἐκτίμησαν  καὶ κατέληξαν στὸ συμπέρασμα πὼς ναί, τελειώνει…
Ὄχι πὼς τὸν τελείωσαν κάποιοι μεθοδικότατα καὶ …ἐπιστημονικότατα, ἀλλὰ πὼς τώρα τελειώνει… Ὤ, ναί…

Λοιπόν…
Τὸ ταινιάκι εἶναι φτιαγμένο μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα ἔως τὸ 2010.
Ἀπὸ τότε φυσικὰ ἔως σήμερα ἔχουν ἀλλάξῃ πολλά… καὶ διαρκῶς ἀλλάζουν ἀκόμη περισσότερα…
Καὶ θὰ ἀλλάζουν… θὰ ἀλλάζουν… θὰ ἀλλάζουν…
Διότι ἡ Γῆ δὲν εἶναι τσιφλίκι κάποιων… Οὔτε ὑπακούει στὶς ὀρέξεις κάποιων ἄλλων…
Ἡ Γῆ ἔχει καὶ Νόμους καὶ Ὅρια καὶ Κανόνες… Ὅποιοι δὲν τοὺς σέβονται τὸ …πληρώνουν!
Καὶ μάλλιστα πολὺ ἀκριβά…

Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐκ τῶν διαπιστώσεων ἐπιστήμη δὲν κάνουμε.
Οἱ παγετῶνες κρατοῦν καλῶς, ἐξαπλώνονται, μεγαλώνουν ἀλλὰ καὶ μειώνονται, ἀναλόγως τῆς περιόδου…
Οἱ κύκλοι ἐπαναλαμβάνονται ἀλλὰ ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νὰ τοὺς κατανοήσουμε… ἐφ΄ ὅσον ἡ δική μας παρουσία στὸν πλανήτη εἶναι πολὺ πρόσκαιρη κι ἐφήμερη.

Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἡ πορεία τοῦ κλίματος τῆς Γῆς εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ πασχίζουν νὰ πιστέψουμε ὡς πορεία του…
Ἄς χαλαρώσουμε…
Δὲν θὰ πεθάνουμε ἀπὸ δίψα… Τὸ κόλπο εἶναι μεγάλο καὶ στοχεύει ΜΟΝΟΝ στὴν καταλήστευσίν μας…
Ὅπως συνήθως δῆλα δή…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ παρουσίασις σταματᾶ σὲ …θερινοὺς μῆνες… Ὅλως τυχαίως… Μὰ ὅλως τυχαίως…Καὶ οἱ παγετῶνες ...αὐξομειώνονται!!!3

Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε σχετικὰ κι αὐτό:

Ἡ ἐξαφάνισις τῆς Ἀρκτικῆς μας!

 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply