Γνωστῆς ταυτότητος ἱπτάμενα ἀντικείμενα (Γ.Τ.Ι.Α.), στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας.

Γνωστῆς ταυτότητος ἱπτάμενα ἀντικείμενα (Γ.Τ.Ι.Α.), στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας.Εἶμαι πολὺ συγκινημένη διότι ἔξαφνα βρίθουμε ἀπὸ πνευματικοὺς ὀγκόλιθους σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Μετὰ ἀπὸ τὴν πρόσφατη παραίνεση τοῦ κου Τζήμερου, αὐτοῦ τοῦ Τιτάνος τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ πολιτισμοῦ -ἀπὸ τὴν ὁποία εὐτυχῶς συνερχόμαστε σιγὰ σιγά- ἄλλος ἕνας Γίγαντας τῶν γραμμάτων, ὁ κος Ράμφος ἐντοπίσθη νὰ κάνῃ χρήση τῆς λέξεως φιλόσοφος. Καὶ μάλιστα σὲ κοινὴ θέα.

Στὸ δελτίο καιροῦ μας τώρα: σφοδρὲς καταιγίδες καὶ συχνὲς πτώσεις ἀντικειμένων ἐξ οὐρανοῦ ἀναμένονται καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ Νοεμβρίου, ἐνῶ οἱ μετεωρολόγοι κάνουν λόγο γιὰ ἕναν βαρὺ χειμώνα μὲ ἐμφανίσεις ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων, ὅπως γνωστῆς ταυτότητος ἱπτάμενα ἀντικείμενα (Γ.Τ.Ι.Α.), στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας.

Φρούριον

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply