Ἰδοῦ Πουλυτιχνείου, Ἰδοῦ Πουλυτιχνείου…

Ἰδοῦ Πουλυτιχνείου, Ἰδοῦ Πουλυτιχνείου...Σήμερα ἑορτάζουμε τὴν ἠθικὴ νομιμοποίιηση τοῦ ΠΑΣΟΚΙΣΜΟΥ καὶ τοῦ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΥ στὴν Ἑλλάδα…

Ἑορτάζουμε τὴν ἐξέλιξη τῶν ἐφήβων κομμουνιστῶν σὲ ΑΕΡΓΟΥΣ «σοσιαλιστές» καί, κατόπιν, σὲ ὑπουργούς, οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν τὴν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος..

Ἑορτάζουμε τὴν ἀνάδειξη τῆς μετριότητος σὲ ὑπέρτατο προσόν, τὴν νομιμοποίηση (διὰ νόμου παρακαλῶ) τῆς ἐνεργητικῆς δωροληψίας, καθὼς καὶ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Ἀτλαντισμοῦ ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα στὴν Ἑλλάδα …

«ΙΔΟΥ ΠΟΥΛΥΤΙΧΝΕΙΟΥ … ΙΔΟΥ ΠΟΥΛΥΤΙΧΝΕΙΟΥ»

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply