Κλείνοντας «λογαριασμούς».

Κλείνοντας «λογαριασμούς».Πῶς θά πάω στήν ἐπομένη ἡμέρα ἐάν οἱ χθεσινοί μου «λογαριασμοί» παραμένουν ἀνοικτοί;
Κι ἐάν αὔριο προστεθοῦν μερικοί ἀκόμη, πῶς θά καταφέρω νά φθάσῳ στήν μεθεπομένη ἠμέρα μέ ἄλλους τόσους «λογαριασμούς» στήν πλάτη μου;

Τί σημαίνει ὅμως τό «κλείνω λογαριασμούς»;;;
Σημαίνει τὸ νὰ μὴν ἀφήνῳ ἐκκρεμότητες στὴν ζωή μου.
Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ χρήματα ἀλλὰ μὲ προτεραιότητες καὶ μὲ δράσεις, ποὺ ἔχουν …ἀναβληθεῖ!!!
Ὅσο περισσότερες ἐκκρεμότητες συγκεντρώνῳ, τόσο περισσότερο δυσκίνητος γίνομαι ὡς ἄνθρωπος καὶ τόσο περισσότερο καθυστεροῦν νὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις καὶ νὰ μπῷ σὲ κίνησιν. Διότι οἱ ἐκκρεμότητες μᾶς ἐγκλωβίζουν καὶ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμεθα παραζαλισμένοι, ἀσταθεῖς κι ἀναποφάσιστοι.

Σήμερα λοιπόν, ἐδῶ καὶ τώρα, στρώνω τὸν ἑαυτόν μου κάτω καὶ συζητῶ μαζύ του.
Ὅλο καὶ κάποιες ἐκκρεμότητες θὰ ὑπάρχουν στὴν ζωή μου, ποὺ πρέπει νὰ διευθετηθοῦν.
Ἕνας ἕνας «λογαριασμός» πρέπει νὰ κλείνῃ, ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ γρήγορα.
Νὰ ἐπιτύχῳ δῆλα δὴ τὸ νὰ στέκομαι ἄνευ βαριδίων σὲ λίγο καιρό, πρὸ κειμένου νὰ δῷ πῶς θὰ πορευθῶ στὴν συνέχεια.
Διότι γιὰ νὰ λάβῳ ἀποφάσεις, τὶς ὁποιεσδήποτε, γιὰ τὸ ὁ,τιδήποτε, πρέπει νὰ αἰσθάνομαι ἀνάλαφρος.
Κι αὐτὸ μόνον ἐγὼ μπορῶ νὰ τὸ προσφέρω σὲ ἐμέναν.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 56 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Κλείνοντας «λογαριασμούς».

Leave a Reply