Λογιστικός ἔλεγχος πότε θά γίνη;

Λογιστικός ἔλεγχος πότε θά γίνη;Δὲν εἶναι ἁπλᾶ τὰ πράγματα.
Πρέπει νὰ προηγηθῇ λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ «χρέους» καὶ ὁπωσδήποτε διερεύνησις τῆς ὑποθέσεως τῆς ΕΛΣΤΑΤ.
Ἡ εἴσοδος στὰ μνημόνια καὶ τὸ ΔΝΤ εἶναι προϊὸν ἀπάτητς τῆς διεθνοῦς κλεπτοκρατίας μὲ τοὺς ντόπιους συνεργάτες τους.
Μᾶς χρωστοῦν ἤδη καὶ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις. Μόνον τὸ κατοχικὸ δάνειο εἶναι 300 δισεκατομμύρια…
Καί θα φᾶμε καί ξύλο ἀπό ἐπάνω;

Λιάνα Καστρινάκη

Σημείωσις

Ἡ Σοφία Σακοράφα, ποὺ δημιούργησε τὴν «ἐπιτροπὴ λογιστικοῦ ἐλέγχου τοῦ χρέους» ἔχει νὰ δημοσιεύσῃ πληροφορίες ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2014.
Εἶναι ἀπησχολημένη στὴν εὐρωβο(υ)λὴ πλέον
Πάει καὶ τὸ χρέος στὸ …καλό του.

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply