Ὁ λαὸς Ἀλέξη ἔχει πάρει πιὰ τὶς ἀποφάσεις του…

Ὁ λαὸς Ἀλέξη ἔχει πάρει πιὰ τὶς ἀποφάσεις του...Δὲν ἔχει σημασία φίλε Ἀλέξη τὶ πιστεύεις κατὰ βάθος…
Τὰ πράγματα πῆραν τὸν δρόμο τους…
Λίγο οἱ προεκλογικὲς δηλώσεις, λίγο ἡ βαθειὰ (ξεκάθαρη πιά!) θέση τοῦ Λαοῦ, λίγο ὁ φόβος ἐσωτερικῶν βιαίων ἀναταράξεων, σὲ δεσμεύει για τὸ ἀπόλυτο:

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι σὲ εὐθεῖα συγκρούση μὲ τὴν fake ἰδέα τῆς Εὐρώπης!

Ἡ Ἑλλάδα καλεῖται (γιὰ ἄλλη μιὰ φορά) σὲ ἔναν ἀκήρυκτο πόλεμο νὰ ξεγυμνώσῃ τοὺς Γερμανούς!
Τὸ ἂν θὰ πᾷς δυτικὰ ἤ ἀνατολικά, μὲ Κωστάκη στὴν τσέπη, μὲ Βενιζέλο στὸ κάγκελο, μὲ Ὀμπάμα στὸ ναὶ μὲν ἀλλὰ (ἀλήθεια πίστευες ὅ,τι αὐτὴ ἡ μπλάκυ μαϊμοῦ θά σέ ἄφηνε σέ χλωρό κλαρί;), μὲ Πούτην στὸν Ἑλλήσποντο (κρᾶτα μικρὸ καλάθι μικρέ!), νομίζεις ὅ,τι ἔχει καμμιὰ ἰδιαίτερη σημασία;

Δὲν ἔχει φίλε!
Καὶ δὲν ἔχει γιατὶ ὁ Λαὸς ἔχει πάρει πιά τὶς ἀποφάσεις του!
Καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Λαοῦ δὲν καθορίζονται ἀπὸ κανέναν πολιτευόμενο!
Δὲν εἶσαι ἐσὺ ὁ Λαὸς φίλε… εἶσαι ὁ προσωρινὸς ἐκπρόσωπός του καὶ λογοδοτεῖς!
Δὲν εἶναι ὁ Βαρουφάκης ὁ Λαός… οὔτε οἱ τηλεοπτικὲς ἀναλύσεις τῆς ἐνδυματολογικῆς του καταστάσεως… εἶναι ἐκπρόσωπός τοῦ καὶ λογοδοτεί!

Ὡς προσωρινοὶ λοιπὸν ἐκπρόσωποί του καλὰ θὰ κάνετε νὰ τὸν ῥωτᾶτε φίλε…
Τὸ ἂν θέλῃ εὐρῶπες, διακρατικὰ σύμφωνα, δραχμές, ὑποτέλειες καὶ ἄλλα ἐμπριμέ, θὰ τὸ καθορίση αὐτὸς μὲ τὴν ψῆφο του, ἀναλαμβάνοντας καὶ τὴν εὐθύνη!
Ἂν τοῦ βγῇ σὲ καλὸ ἡ κακό, δικό του θέμα!
Ἀλλὰ …ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ τὴν μιζέρια τῆς ζωῆς του θὰ τὴν ὀριοθετήση αὐτός!
Καὶ ὄχι οἱ ἐντολοδόχοι πολιτικοί του!

Καὶ μὴ θεωρῇς τοὺς τυχοδιῶκτες «ἐθνοπατέρες» ἐξυπνότερους τοῦ Λαοῦ…

Ῥίξε μιὰ ματία στὰ ἕδρανα τῆς βουλῆς καὶ θὰ καταλάβης τὶ ἐννοῶ!

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply