Ποῦ χάθηκε κι αὐτό τό κορίτσι;

Ποῦ χάθηκε κι αὐτό τό κορίτσι;Κυρίες/οι…
Μήπως θυμᾶσθε κάποια/ος ὅτι κάποτε (πρὶν 1-2 χρόνια) εἶχε συληφθῆ, ἢ ἡ κόρη ἢ ἡ ἀνηψιά, (δὲν θυμᾶμαι τὶ ἀπ᾿ τὰ δύο ἦταν) κάποιου «μεγάλου»στελέχους τῆς ἀριστερᾶς;
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ κοπέλα, φαίνεται ὅτι εἶχε ὁλόκληρο ὁπλοστάσιο, σύμφωνα μὲ τὶς ἐφημερίδες.
Αὐτὲς λοιπὸν οἱ ἐφημερίδες, «ἔθαψαν» τὸ συμβάν!!!

Μία ἀπάντησις παρακαλῶ;

Ἀναστάσιος Πετρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply