Κατά 70% εἶχαν δίκαιον οἱ μνημονιακοί καί ἄδικο οἱ ἀντιμνημονιακοί;

Ἐφόσον πλέον ἡ κυβέρνησις Τσίπρα ἀπεφάσισε ἐπισήμως νὰ μὴν σκίσῃ τὰ μνημόνια, ἀλλὰ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ 70% τους στὸ νέο πρόγραμμα ποὺ θὰ προτείνη στοὺς ἑταίρους μας καὶ δανειστές μας, προκύπτει σαφῶς ὅτι ἡ ἐπίσημη θέσις τῆς νέας κυβερνήσεως, ποὺ ἀπόψε παίρνει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπὸ τὴν Βουλή, εἶναι ὅτι οἱ μνημονιακοὶ εἴχαν δίκαιο κατὰ 70% κι ἄδικο κατὰ 30% κι ὅτι οἱ ἀντιμνημονιακοὶ εἶχαν δίκαιο κατὰ 30% μόνο κι ἄδικο κατὰ 70%.

Αὐτὸ μᾶς λέει ἡ κυβέρνησις Τσίπρα, ἂν ἄκομα δὲν τὸ ἔχετε ἀντιληφθεί.
Ἄρα ὁ ἐπὶ 5 χρόνια διχασμὸς τῶν Ἑλλήνων σὲ μνημονιακοὺς κι ἀντιμνημονιακοὺς ἦταν ἀνόητος, ἀντεθνικὸς κι ἀντιπαραγωγικός.EPSON scanner image

Γιάννης Λοβέρδος

φωτογραφία

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply