Ἡ καρδιὰ ἀνοίγει ἀπὸ μέσα…

Ἡ καρδιὰ ἀνοίγει ἀπὸ μέσα...Ὁ κάθε ἔνας φέρνει μέσα στὴν σχέση τὶς ἀνάγκες του καὶ τοὺς φόβους του.
Ὅλοι θέλουν νὰ νοιώσουν ἀξιαγάπητοι καὶ ξεχωριστοί.
Ποτὲ κάποιος δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ κάποιον νὰ νοιώσῃ ἀξιαγάπητος, ὅσο κι ἐὰν θέλῃ, γιατὶ αὐτὸ ξεπερνᾶ τὶς δυνατότητες τοῦ κάθε ἀνθρώπου….
Ἀκόμη κι ἂν κάποιος κάνῃ τὰ πάντα γιὰ νὰ καλύψῃ τὴν ἀνάγκη τοῦ συντρόφου του νὰ νοιώθει ἀξιαγάπητος, τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ἔχῃ ἰκανοποιήσει αὐτὴν τὴν ἀνάγκη, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἄλλος θὰ βρίσκεται ἀντιμέτωπος κάθε ἡμέρα.
Αὐτὴ ἡ ἀνάγκη θὰ ξυπνᾶ κάθε ἡμέρα καὶ θὰ βρυχᾶται σὰν τὸ θηρίο.

Ἡ καρδιὰ ἀνοίγει ἀπὸ μέσα καὶ μόνον ἐμεῖς μποροῦμε νὰ δοσουμε τὴν ἄδεια στὴν ἀγάπη γιὰ νὰ ῥέῃ.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ κάθε ἕνας δὲν παίρνει τὴν ἀγάπη ποὺ τοῦ δίνουν, ἀλλὰ ὅση ἀγάπη πιστεύει ὅτι τοῦ ἀξίζει.
Ἡ ἀγάπη δίνει τὴν δυνατότητα νὰ θεραπευθοῦμε ἀπὸ παλαιὰ τραύματα ἀλλὰ μόνον ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ἀποφασίσουμε πότε θὰ ἐπιτρέψουμε σὲ αὐτὴ τὴν διαδικασία νὰ ξεκινήσῃ.

Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη ξεκινᾶ ἀπὸ μέσα…
Ἡ αὐτοεκτίμησις εἶναι ἐκείνη ποὺ τῆς δίνει τὴν ἄδεια νὰ ῥέῃ ἀπὸ μέσα πρὸς τὰ ἔξω.
Γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ καὶ νὰ βγῇ ἔξω στὸ φῶς θὰ πρέπη νὰ ἁπαλλαγῇ ἀπὸ τὰ στρώματα τοῦ θυμοῦ, τοῦ φόβου καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ, ποὺ τὴν καλύπτουν σὰν ἔνα παλαιὸ βερνίκι.
Ἐκεῖνος ποὺ ἀναζητᾶ ἀπεγνωσμένα τὴν ἀγάπη μοιάζει μὲ ἐκεῖνον ποὺ κολυμπᾶ στὸν ὠκεανὸ καὶ πεθαίνει ἀπὸ τὴν δίψα.

Ἡ ζωὴ μπορεῖ νὰ φαίνεται ἐξαιρετικὰ στερημένη ἀπὸ ἀγάπη…
Στὴν πραγματικότητα ὅμως δὲν εἶναι ὁ κόσμος ἐκεῖ ἔξω ποὺ μᾶς τὴν στερεῖ ἀλλὰ ὁ τρόπος ποὺ κοιτάζουμε ἐμεῖς αὐτὸν τὸν κόσμο. Δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι δίχως ἀγάπη, ἀλλὰ μόνον ἄνθρωποι ποὺ φοβοῦνται νὰ νοιώσουν τὴν δύναμη της…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply