Αὐτόν τόν καφέ ποιός τόν θυμᾶται;

Πάντως ἀπορίας ἄξιον εἶναι τὸ γιατὶ ΔΕΝ ἐλούσθησαν μὲ καφὲ οἱ Σπυρόπουλος, σαρ-Ῥαγκούσης, GAPανδρέου.
Ἐπίσης ἀπορίας ἄξιον εἶναι τὸ γιατὶ ἔκανε ὁ Σπυρόπουλος μήνυσιν κατὰ τοῦ Ῥέλλου κι ὄχι ὁ μπένυ…
Κι ἀκόμη μεγαλυτέρας ἀπορίας ἄξιον εἶναι τὸ γιατὶ ἡ δικαιοσύνη δὲν ἀγγίζει τὸν μπένυ…
Νά ὑποψιαστῷ τά χειρότερα; Ἤ κάνω λάθος;

Ἐν τάξει… Ὁ Ῥέλλος ἔχει κατὰ καιροὺς δράσει μὲ ἀνάλογον τρόπο κατὰ τῶν κρατούντων. Τὸ ἐὰν ἔχῃ πράξῃ, ἤ ὄχι, καλῶς, θὰ τὸ δείξη ἡ ἱστορία. Αὐτὸ ποὺ κάνει ὅμως ετοῦτος ὁ ἄνθρωπος, γιὰ ἐμέναν, συνιστᾶ μίαν δράσιν. Τὸ ἐὰν συμφωνοῦμε, ἤ ὄχι, μαζύ του, δὲν μᾶς κάνει καλλιτέρους του. Διότι αὐτὸς κάνει κάτι. Ἐμεῖς τί κάνουμε;

Ὅμως τὸ θέμα μας δὲν εἶναι ἀκριβῶς ὁ Ῥέλλος ἀλλὰ ἡ ἀσυλία κάποιων… Αὐτόν τόν καφέ ποιός τόν θυμᾶται;1

Θυμᾶστε λοιπόν κι αὐτό:

Ἡ ἐσχάτη …«ἀντίστασις» (κατὰ τῆς φυλακῆς) τῶν βο(υ)λευτῶν εἶναι ὁ …ἐκβιασμός!!!

Ὁ Βαξεβάνης ἔχει ἤδη καταθέσει πολλὲς καταγγελίες γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ἄτομον:

Παρ’  ὅλες τὶς καταγγελίες Βαξεβάνη ὅμως, κι ὄχι μόνον, ὁ μπένυ οὔτε ἐνοχλεῖται καὶ πολὺ περισσότερο ΔΕΝ διώκεται.
Ἀντιθέτως μάλιστα μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς ἀκόμη χαίρρι ἄκρας περιθάλψεως καὶ προστασίας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὁρίζουν, καθορίζουν καὶ ἀποφασίζουν τὸ ποιοὶ θὰ μᾶς «κυβερνοῦν». Σημαντικὴ ἀπόδειξις φυσικὰ εἶναι ἡ εἴσοδός του, στὶς πρόσφατες ἐκλογές, ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς τους. Αὐτὸ σημαίνει, κατ’ ἐμέ, πὼς ἀκόμη τὸν χρειάζονται. Τὸ γιατί, τὸ ποῦ, τὸ πῶς θὰ τὸ μάθουμε συντόμως. Πάντως ἀκόμη δὲν ἐνοχλεῖται ἄν και ἔχῃ σχέσεις καὶ μὲ πολλὰ ἀντισυνταγματικὰ νομομαγειρέματα, καὶ μὲ τὴν λίστα Λαγκὰρτ ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλο τὸ παρασκήνιον τῆς ὑπαγωγῆς τῆς χώρας στὰ μνημόνια καὶ στοὺς ὁρισμοὺς τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.

Βάσει λοιπὸν τῆς γενικοτέρας ἐντυπώσεως, ποὺ λίγο ἔως πολύ, ὅλοι μας ἔχουμε ἀποκομίσει (πλὴν ἐλαχίστων πασοκοπληγμένων) ὁ μπένυ εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ πρόσωπα ποὺ κακῶς στέκουν στὰ ἕδρανα κι ἐπὶ πλέον προστατεύονται.
Κι ἐὰν θέλουμε νὰ συζητήσουμε γιὰ ἀλλαγὴ σκηνικοῦ στὴν Πατρίδα μας, τὰ δύο ζητήματα μὲ τὰ ὁποῖα ὀφείλει, κατ’  ἀρχάς, νὰ ἐνασχοληθῆ μία κυβέρνησις, ποὺ θέλει νὰ θεωρεῖται νόμιμος, εἶναι ὁ ἔλεγχος τοῦ «χρέους» καὶ τὸ ἐὰν κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι ἔχουν ἐγκληματίσει εἰς βάρος τῆς χώρας.
Καὶ δυστυχῶς ΔΕΝ ἀκούω καὶ δὲν βλέπω κάτι νὰ συμβαίνῃ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν…
Καὶ ΔΥΣΤΥΧΩΣ μας αὐτὴ ἡ ἀδράνεια ἐπιβεβαιώνει τὶς χειρότερες ὑποψίες μας…
Καὶ δυστυχῶς μας ὅσο ὑπάρχουν ἀκόμη τέτοιου εἴδους «ἐκπρόσωποί» μας μέσα στὸ κΥνοβούλιον, τόσο θὰ παρατείνεται ἡ κατοχὴ τῆς χώρας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 108 times, 1 visits today)
One thought on “Αὐτόν τόν καφέ ποιός τόν θυμᾶται;

Leave a Reply