Τὸ «Ταμεῖο ἀξιοποιήσεως ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ Δημοσίου», ποὺ ξεπουλᾶ τὴν Ἑλλάδα

Τὸ «Ταμεῖο ἀξιοποιήσεως ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ Δημοσίου», ποὺ ξεπουλᾶ τὴν Ἑλλάδα 4Το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, γνωστό ως ΤΑΙΠΕΔ ή HRADF ιδρύθηκε με τον νόμο 3986/2011. Ας δούμε τώρα ποιός είναι ο σκοπός του και τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τον νόμο και τι άλλο το έβαλαν να κάνει.
Θα δούμε αν οι νόμοι που το διέπουν είναι Συνταγματικοί, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ (άρθρο 4 καταστατικού του) είναι η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και περιουσιακών στοιχείων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ όπως ορίζεται στην §1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011.

Ας δούμε τα παράδοξα-περίεργα και πονηρά που έχει ο ν. 3986/2011. Από τον σκοπό (και τον τίτλο) του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται η αξιοποίηση της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του Δημοσίου.

Τί λέμε όμως ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου;

Δεν υπάρχει ορισμός της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
Άρα δια της αναγωγής ό,τι δεν εμπίπτει στην ΔΗΜΟΣΙΑ περιουσία του δημοσίου είναι η ΙΔΙΩΤΙΚΗ περιουσία του.

Ο ορισμός περιέχεται (όσο και να φαίνεται περίεργο) στον «Νόμο περί διακρίσεως κτημάτων» της 21 Ιουνίου (3 Ιουλίου) 1837! (νόμος Όθωνος, βασικό Δίκαιο)

Τὸ «Ταμεῖο ἀξιοποιήσεως ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ Δημοσίου», ποὺ ξεπουλᾶ τὴν Ἑλλάδα 3

Στον νόμο αυτό διακρίνονται τα κτήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά (άρθρο 13). Δημόσια κτήματα είναι όσα ανήκουν στην επικράτεια (άρθρο 14). Οι δρόμοι και παράδρομοι (αγυιαί=διάβαση σημασμένη με στήλη, εκείνη την εποχή – κατ’ άλλους όρμοι ή ακρωτήρια, νοηματικά όμως απορρίπτεται αυτή η εκδοχή), οι ποταμοί με τις όχθες τους, οι αιγιαλοί, τα λιμάνια, οι όρμοι και εν γένει όλα τα μέρη της επικράτειας όσα δεν δύνανται να γίνουν ιδιωτική ιδιοκτησία, θεωρούνται δημόσια κτήματα. (άρθρο 15). Ιδιωτικά κτήματα είναι αυτά που ανήκουν σε ένα η περισσότερα άτομα ή σε κάποια κοινότητα (άρθρο 19).

Τὸ «Ταμεῖο ἀξιοποιήσεως ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ Δημοσίου», ποὺ ξεπουλᾶ τὴν Ἑλλάδα 2
Ο νόμος περί διακρίσεως κτημάτων προέρχεται από το σύγγραμμα «Ο Νόμος των Υποθηκών μετά σημειώσεων και ο Νόμος περί Διακρίσεως Κτημάτων” εκδ 1938, από την ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη Παν/μίου Κρήτης ἐδῶ.

.
Βλέπουμε ότι δρόμοι, λιμάνια, αιγιαλοί, ακτές κλπ. ανήκουν στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και όχι στην ΙΔΙΩΤΙΚΗ περιουσία του Δημοσίου.

Μετά την διεκρίνηση και αφού μάθαμε ποιά είναι η δημόσια περιουσία, δηλαδή αυτή που δεν «αξιοποιείται» από το ΤΑΙΠΕΔ, ας δούμε τι λέει και το περιβόητο άρθρο 5 §1 του ν. 3986/2011

1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με:
α) Πώληση.
β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας.
γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσεως επί αυτών.
δ) Εκμίσθωση.
ε) Παραχώρηση της χρήσεως ή της εκμεταλλεύσεώς τους.
στ) Ανάθεση της διαχειρίσεως των περιουσιακών στοιχείων.
ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στην συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν.
η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003

Και ποιά είναι τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ;

Αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν 3156/2003. Επειδή το άρθρο αυτό αναφέρει γενικά στοιχεία, παραπέμποντας στο Μεσοπρόθεσμο και τα Μνημόνια, ας δούμε τι λέει το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ ότι του έχει ΉΔΗ μεταβιβασθεί:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

– ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος): Διαχειριστής Σιδηροδρόμου (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.), Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, Συντήρηση Τροχαίου Υλικού και Σιδηροδρομικού Εξοπλισμού (ROSCO)
– τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
– τα Τοπικά Αεροδρόμια
– 4 αεροσκάφη τύπου Airbus 340 – 300
– την Εγνατία Οδό
– την Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε. (εταιρεία εκμεταλλεύσεως μεγάλων αυτοκινητοδρόμων)
– την Εταιρεία Υδρεύσεως κι Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
– την Εταιρεία Υδρεύσεως κι Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.)
– 12 λιμάνια ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
– Μικρά λιμάνια και μαρίνες
– Την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
– Την Εγκατάσταση Αποθηκεύσεως Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα»
– Τις Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας (Φάσμα Συχνοτήτων (900-1800 MHZ)

Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει ήδη παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα γιατί η δυνητική της πώληση αντιβαίνει στο άρθρο 5 §4 περί ελευθέρας μετακινήσεως των πολιτών ανά την επικράτεια (σε περίπτωση ιδιοκτησίας δρόμων, λιμένων κλπ αυτό περιορίζεται και καθορίζεται από τον νέο ιδιοκτήτη) και κάτι το οποίο επίσης ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από το άρθρο 1 το ίδιου του ν 3869/2011 (παραχώρηση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

Πώς όμως δικαιολογείται αυτό από αυτούς που ψήφισαν και εξακολουθούν να ψηφίζουν νόμους και διατάγματα για παραχώρηση της περιουσίας του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ;

Ισχυρίζονται ότι δεν παραχωρείται η γη, αλλά το χαρτοφυλάκιο Οργανισμών που είναι ΝΠΙΔ. Εν τούτοις η έννοια «κτήμα» δεν αφορά μόνο στην γη, αλλά ο,τιδήποτε μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας (άρθρο 1 νόμου περί διακρίσεως κτημάτων).

Τὸ «Ταμεῖο ἀξιοποιήσεως ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ Δημοσίου», ποὺ ξεπουλᾶ τὴν Ἑλλάδα 1

Τα κτήματα μπορεί να είναι ενσώματα ή ασώματα, αντικαταστατά ή αναντικατάστατα, κινητά ή ακίνητα (άρθρο 2).

Ενσώματο είναι ο,τιδήποτε μπορούμε να το καταλάβουμε με τις αισθήσεις, ασώματα είναι τα άυλα κτήματα (άρθρο3).

Αντικαταστατό είναι το κτήμα που μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο της ίδιας ποσότητος και ποιότητος, αυτά που δεν μπορούν να αντικατασταθούν λέγονται αναντικατάστατα (άρθρο 4) Αυτά τα κτήματα που μπορούν να μεταφερθούν από τόπου εις τόπον λέγονται κινητά και εκείνα που δεν μεταφέρονται ακίνητα (άρθρο 5). Τα κινητά κτήματα που αποτελούν παρακολούθημα ακινήτου λογίζονται ως ακίνητα (άρθρο 6). Παρακολούθημα λέγεται ο,τιδήποτε συνδέεται με κάποιο κτήμα και δεν μπορεί να ξεχωρισθεί, αλλά και οτιδήποτε το οποίο είναι απαραίτητο για να γίνει χρήση του κυρίου κτήματος, ακόμη και υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία του (άρθρο 7).

Εύλογα προκύπτει η ερώτηση. Και καλά πρέπει να ανατρέχουμε σε νόμο του Όθωνα, δεν έχουν αλλάξει αυτά;. Η απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν έχουν αλλάξει αυτά. Ο συγκεκριμένος νόμος, μαζί με τον νόμο περί υποθηκών και τον εμπορικό νόμο αποτελούν το λεγόμενο «Βασικό Δίκαιο» ή «Διατάξεις βασικού δικαίου», οι οποίες είναι αναλλοίωτες και πάνω σ’ αυτούς τους ορισμούς διέπεται ολόκληρο το Ελληνικό Δίκαιο.

Είναι προφανές λοιπόν ότι στο ΤΑΙΠΕΔ μεταφέρθηκαν παράνομα (αντίθετα με το άρθρο 1 του ν3869/2011) δημόσια κτήματα – δημόσια περιουσία. Είναι προφανές πχ. ότι o ΟΛΠ είναι παρακολούθημα της ακτής, του λιμανιού και των λοιπών υποδομών, οι οποίες είναι ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Ο ΟΛΠ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτά. Άρα ο ΟΛΠ είναι ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, μαζί με την ακτή, το λιμάνι κλπ. Άρα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και όχι ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Άρα οποιαδήποτε πράξη γίνει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ (την Ιδιωτικού Δικαίου Εταιρεία) είναι άκυρη γιατί περιλαμβάνει επέμβαση επί ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ, του οποίου η Ιδιωτική Εταιρεία είναι παρακολούθημα άρα ΑΚΙΝΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και το δημόσιο κτήμα δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ εκ του ιδίου του νόμου ίδρυσής του. ΜΥΛΟΣ ΔΗΛΑΔΗ.

Τα πάντα είναι αίωλα και υπό αμφισβήτηση.

Συνεπώς δεν υπάρχει ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου; Ποιά είναι η η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου;

Ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου υπάρχει και είναι τεράστια.

Πρώτα-πρώτα στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ανήκουν όλα τα κτήματα (με τον ορισμό που δίνουμε παραπάνω) που έχουν προέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου από τρίτους είτε μέσω αγοράς, κληροδοτήσεως, δωρεάς κλπ. Επίσης στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου ανήκουν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες όπως πχ. τα Κρατικά Λαχεία, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΔΙΕ και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του Δημοσίου. Οι περισσότερες όμως από αυτές τις επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, άρα αποτελούν παρακολουθήματα δημόσιας περιουσίας (πχ ΔΕΗ, Ελληνικό, η Κασιώπη της Κέρκυρας στην περίπου μισή της έκταση (λίμνη, αιγιαλός ακτές), η ΔΕΠΑ, η ΕΥΔΑΠ, κλπ). Αυτές μορούν να μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ μόνο ως προς την εταιρική τους μερίδα, δηλαδή την επιχειρηματική εκμετάλλευση και όχι την πλήρη κυριότητα των δημοσίων κτημάτων. Φυσικά αυτό δεν ισχύει και για τον λόγο αυτό η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ είναι παράνομη σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3896/2011 (νόμος ίδρυσης ΤΑΙΠΕΔ).

Περίεργα και μυστήρια του ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ παρακάμπτει τον νόμο εκποιήσεως – πωλήσεως δημόσιας περιουσίας, η οποία γίνεται μετά από αποτίμησή του από δημόσια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ και Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου) και στην συνέχεια πλειοδοτική δημοπρασία. Αντ΄αυτού το ΤΑΙΠΕΔ που ΔΕΝ αποτελείται από δημοσίους λειτουργούς, ορίζει ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ιδιωτική εταιρεία, η οποία συμβάλλει (με το αζημίωτο) στην αποτίμηση της περιουσίας καθορίζοντας «εμπορική αξία» και τρόπο «αποκρατικοποιήσεως». Παρκάμπτεται δηλαδή το δημόσιο συμφέρον προς όφελος των ενδιαφερομένων.»

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2012 στο anapodia.wordpress.com. Από τότε όμως όχι μόνο ότι στο ΤΑΙΠΕΔ πέρασαν πολλά άλλα πράγματα, αλλά μάθαμε και κάποια που δόθηκαν χωρίς να το πάρει κανείς είδηση, οπως λχ εν ενεργεία στρατόπεδα και στρατιωτικά αεροδρόμια. Δείτε σχετικά την ανάρτηση: ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ! Δείτε τι έδωσαν με μια διυπουργική απόφαση στο ΤΑΙΠΕΔ. (παρακάτω) Επειδή όμως, όπως θα δείτε και στην προαναφερόμενη  ανάρτηση, πολλές παραχωρήσεις έγιναν βάσει κάποιου κωδικού, κανείς δεν ξέρει ακόμα τι έχει πάρει ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ το ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την αποπληρωμή ενός δανείου που δεν ζητήσαμε και δεν πήραμε εμείς. 

πηγή

ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ! Δείτε τι έδωσαν με μια διυπουργική απόφαση στο ΤΑΙΠΕΔ

Εν λειτουργία στρατιωτικές εγκαταστάσεις – στρατόπεδο καταδρομέων, στρατιωτικό αεροδρόμιο όπου λειτουργούν η σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΠΚΒ) Πάτριοτ, εν λειτουργία εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, οκτώ προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ανταλλάξιμα ακίνητα και άλλα 

Τὸ «Ταμεῖο ἀξιοποιήσεως ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ Δημοσίου», ποὺ ξεπουλᾶ τὴν Ἑλλάδα 5

Την αντίδραση του 4ου Επιτελικού Γραφείου της 95 ΑΔΤΕ προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της ροδίτικης «δημοκρατική» για την απόφαση του Ταμείου Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του, για την «ανακούφιση» του δημοσίου χρέους και το στρατόπεδο των καταδρομών στην Κάλαθο!

Η σχετική παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ έγινε με την υπ’ αριθμ. 234/24-04-2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο υπ΄ αριθμ. 1020Β τεύχος της, με την οποία μεταξύ άλλων μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση τα υπ’ αριθμ. 1767 και 1248 ακίνητα γαιών Καλάθου, σημερινής έκτασης 231.450 τ.μ., που κείνται στη θέση «Βουνό» Καλάθου.

Η συγκεκριμένη έκταση έχει ήδη μεταβιβασθεί κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ, μετά την δημοσίευση του ως άνω ΦΕΚ, χωρίς να αντιδράσει κανείς, γιατί κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι πρόκειται για έκταση στην οποία βρίσκεται το στρατόπεδο των επιλέκτων στρατιωτών του τάγματος καταδρομών της Ρόδου.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι παράγοντες του ΤΑΙΠΕΔ είχαν εγκαίρως ενημερωθεί προφορικώς και είχαν διαπιστώσει την ύπαρξη του στρατοπέδου πλην όμως προχωρούν ακάθεκτοι.

Σε έγγραφο του 4ου Επιτελικού Γραφείου της 95 ΑΔΤΕ, που έφερε στις 29 Ιουλίου 2014 στο φως της δημοσιότητας η «δημοκρατική», αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Παραχωρήσεις ακινήτων

ΣΧΕΤ.: α. Η υπ’ αριθμ Αρ Πρωτ. ΔΜ 1893/ 28-6-84 απόφαση της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου
β. Το από 13 Ιανουαρίου 1986 Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Παραλαβής Παιδουπόλεως Ρόδου γ. ΦΕΚ 1020/25-04-2013
δ. Φ.900/116/395068 /Σ. 1089/26 Μαΐ 14/ΓΕΣ/ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/1β ε. SIC ΡΑΑ 281015Ζ Μαί 14/ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αναφέρεται σε εκτέλεση (ε) σχετικού, ότι μετά από δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας «Δημοκρατική» (dimokratiki.gr), διαπιστώθηκε ότι με την Αριθμ. απόφ. 234/2013, η οποία δημοσιεύτηκε με το (β) όμοιο, η διυπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων (Συνεδρίαση 24.04.2013), μεταβίβασε χωρίς αντάλλαγμα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μεταξύ άλλων και το ακίνητο με ΑΒΚ 1767, που αντιστοιχεί στην Κτηματολογική Μερίδα 1249 γαιών Καλάθου, συνολικής εκτάσεως 231.450 m2 και πρόκειται για το ύψωμα που κείται εντός της περιφράξεως του Στρατοπέδου του 6ου ΕΤΕΘ.

Συναφώς αναφέρεται επί του θέματος, ότι με την υπ’ αριθμ Αρ Πρωτ. ΔΜ 1893/28-6-84 (επισυνάπτεται ως Συνημμένο «1») απόφαση της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου, παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, για την αποκλειστική και μόνο στέγαση του 6ου ΕΤΕΧ, ολόκληρος ο χώρος του Δημοσίου που περιλαμβάνει το κτιριακό συγκρότημα της τέως Παιδουπόλεως «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στην περιφέρεια Καλάθου Ρόδου και το Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Παραλαβής, υπεγράφη την 13 Ιανουαρίου 1986, από εκπρόσωπο της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου και επιτροπή ορισθείσα από την 95 ΑΔΤΕ.

Όπως αναγράφεται στο Πρωτόκολλο, μεταξύ των παραχωρημένων κτηματολογικών μερίδων παραχωρείται και η KM 1249, καθώς και παραθαλάσσια περιοχή περιλαμβανομένη μεταξύ των ορίων (δεξιού και αριστερού) του Στρατοπέδου, συνολικής εκτάσεως 24.483 m2, η οποία κείται εντός της περιφράξεως του Στρατοπέδου και αντιστοιχεί στην παραλία έμπροσθεν της KM 1249.

Στο εν λόγω στρατόπεδο βρίσκεται εγκατεστημένο το 6° ΕΤΕΘ, Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων, υψίστης επιχειρησιακής ετοιμότητος, ενώ στο στρατηγικής σημασίας ύψωμα που αντιστοιχεί στην KM 1249, έχουν κατασκευασθεί υπόγειες στοές και έχουν εναποθηκευθεί κρίσιμα υλικά. Επίσης, σε τμήμα της παραχωρημένης παραλίας των 24.483 mz, έχει κατασκευασθεί λιμάνι, προς αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητος και μηδενισμό του χρόνου αντιδράσεως του 6ου Ε-ΤΕΘ.

5. Προς επίρρωση των ισχυρισμών της 95 ΑΔΤΕ, αλλά και για την διευκόλυνση του έργου σας, διαβιβάζονται συνημμένα:
α. Η υπ’ αριθμ Αρ Πρωτ. ΔΜ 1893/ 28-6-84 απόφαση της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου (Συνημμένο «1»)
β. Το από 13 Ιανουαρίου 1986 Πρωτόκολλο Παραδόσεως και παραλαβής Παιδουπόλεως Ρόδου (Συνημμένο «2»).
γ. Φωτοαπόσπασμα κτηματολογικού χάρτη περιοχής Καλάθου Ρόδου, στο οποίο έχουν επισημανθεί με κόκκινου χρώματος περίγραμμα, τα όρια του Στρατοπέδου του 6ου ΕΤΕΘ (Συνημμένο «3»).

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να ακυρωθεί η παραχώρηση της KM 1249, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» και να παραμείνει, παραχωρημένη κατά χρήση, στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

Το ΓΕΣ προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή του.

Υπτγος Αλκιβιάδης Στεφανής».
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ :

Δείτε  το σχετικό σημείο της αποφάσεως: «17. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με των επ’ αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων, ως ακολούθως: πίνακας σελίδας 17386 (θέση 43) και τα συναφή 

 

ΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ;;; 

ΟΙ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Οικονομικών) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ( Παιδείας και Θρησκευμάτων κλπ) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Αναπτύξεως, Ανταγωνιστικότητος, Υποδομων κλπ) 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Περιβάλλοντος, Ενεργείας κλπ) 
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Τουρισμού) 

 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΕΧΩΡΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ;;; 

Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης και ακίνητα του δημοσίου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

– Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

[1.Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. το δικαίωμα παραχωρήσεως σε τρίτους, μέσω συμβάσεως, κάθε δικαιώματος, αποκλειστικής ή μη, χρήσεως, διοικήσεως, διαχειρίσεως, εκμεταλλεύσεως και αξιοποιήσεως και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσεως δικαιωμάτων, κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντηρήσεως και εκμεταλεύσεως των υποδομών του ακολούθου ακινήτου, κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων κτιρίων, εγκαταστάσεων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, όπως το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται και απεικονίζεται στο από Απρίλιο 1990 τοπογραφικό διάγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού − Δ/νση Μελετών Τεχνικών Έργων με κλίμακα 1:500, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμ. 1132614/28.07.1992 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς (Δ ́ 831/1992), με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής ]

– Τουριστικό Λιμένα Φαλήρου και οι εγκαταστάσεις του 

[2.Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου ε ́ της παραγράφου 9 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (Α ́ 239) δικαίωμα διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύεσεως, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος επεκτάσεως κλπ]

– «Στρατιωτικό Αεροδρόμιο ΒΚ 2653» ( Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ 1.360.000,00 τ.μ.)

Εκτός από τις κατοικίες όπου ζουν οι οικογένειες των στρατιωτικών, στο αεροδρόμιο του Σέδες στεγάζονται και λειτουργούν η σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΠΚΒ) Πάτριοτ. Σε εξέλιξη μάλιστα βρίσκεται εδώ και χρόνια η κατασκευή κτιρίου για την μετεγκατάσταση της Σχολής Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΑ). Επιπλέον, εδώ και μία εικοσαετία υπάρχει πρόταση της ΥΠΑ να μεταφερθεί στο Σέδες όλη η κίνηση των αεροσκαφών γενικής αεροπορίας (αεροσκάφη αερολέσχης, ντακότες, ελικόπτερα κ.ά.), προκειμένου να αποσυμφορηθεί το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην Μίκρα.[ 4. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το ακίνητο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με Α.Β.Κ. 2653 μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, εμβαδού 1.360.000,00 τ.μ., κείμενο στην θέση Θέρμη του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, χαρακτηριζόμενο ως «Στρατιωτικό Αεροδρόμιο ΒΚ 2653», όπως το ακίνητο εμφανίζεται στο Κτηματολογικό Φύλλο με αριθμό ΚΑΕΚ 190432902001/0/0 εκδοθέντος από το Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς.]

– Ακίνητα της ΕΡΤ

Προς «αξιοποίηση» από το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) φαίνεται ότι τέθηκαν  και τα βασικά κτίρια επάνω στα οποία στηριζόταν τότε το σύνολο της υποδομής της ΕΡΤ. Η λίστα σε ό,τι αφορά στην Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις στην περιοχή της Περαίας, οι οποίες μέχρι πριν ενάμιση χρόνο χρησιμοποιούντο για τις εκπομπές μεσαίων και βραχέων. Στην Αθήνα η λίστα περιλαμβάνει το Ραδιομέγαρο της Μεσογείων (φωτ.), τις εγκαταστάσεις της ΕΤ1 και του αρχείου στην Κατεχάκη, καθώς και τα «βοηθητικά» κτίρια στο κέντρο, στην Μουρούζη και στην Ρηγίλλης. Όλα τα προαναφερθέντα κτίρια τελούσαν υπό πλήρη κυριότητα του δημοσίου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. [5. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το ακίνητο κυριότητος της ΕΡΤ Α.Ε. μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείμενο στην περιοχή Περαία του Δήμου Θερμαϊκού του νομού Θεσσαλονίκης, εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσεως αυτού 760.807 τ.μ.,κλπ, + πίνακας σελίδας 17386, σχεδιαγράμματα]

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Τα συγκεκριμένα ακίνητα εάν δόθηκαν όλα προς εκποίηση, δόθηκαν πριν την κατάργηση της ΕΡΤ,  δηλαδή όταν  υπήρχε ως φορέας και λειτουργούσε κανονικά. Συγκεκριμένα, η διυπουργική απόφαση 234/2013 με την οποία παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ, εκδόθηκε στις 24 Απριλίου 2013 ενώ η ΕΡΤ καταργήθηκε με κοινή υπουργική απόφαση Κεδίκογλου – Στουρνάρα στις 11 Iουνίου 2013. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε σε ΠΝΠ η οποία εκδόθηκε αυθημερόν και τροποποίησε κατάλληλα το νόμο 3429/2005.

ΦΕΚ Β’ 1414/11-06-2013 : Κατάργηση της δημόσιας επιχειρήσεως «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ − Α.Ε.)».

ΦΕΚ A 139 – 11.06.2013 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005. (ρύθμισε μεταξύ άλλων και την τύχη της περιουσίας του καταργουμένου δημοσίου φορέα ). Το άρθρο 14Β προστέθηκε με το ν. 4002 ΦΕΚ 180 Α/22.08.2011

– Ανταλλάξιμα Ακίνητα

«Ανταλλάξιμη Περιουσία» ονομάσθηκε η περιουσία των μουσουλμάνων που εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα με την απόφαση της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών όπως όριζε η συνθήκη της Λωζάννης (1923), με στόχο την πλήρη αποκατάσταση όλων των Ελλήνων προσφύγων από την Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη κα την Καππαδοκία και την πλήρη αποζημίωση για τις περιουσίες που εγκατελείφθησαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταλλάξιμη περιουσία, αποτελούμενη από αστικά αλλά και μη αστικά ακίνητα, αντιστοιχούσε μόλις στο ένα δέκατο των περιουσιών που εγκατέλειψαν υποχρεωτικά οι εκδιωγμένοι Έλληνες.
Τα πέντε ανταλλάξιμα ακίνητα που συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο των προς πώληση ακινήτων, περιλαμβάνονται στον πίνακα της σελίδας 17385 στις θέσεις 30 (ΑΚ5575/159), 72 (ΑΚ5749), 73 (ΑΚ19120), 74 (ΑΚ10374/Α), 75 (ΑΚ10663/Α) και είναι:

1. Οικόπεδο 163.125 μ2 στην θέση Πολύδροσο του δήμου Αρταίων του νομού Άρτης.
2. Οικόπεδο με κτίσμα 451.735,5 μ2 στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης
3. Οικόπεδο 9.107 μ2 στην θέση Γιασεμιών και Πασχαλιάς, στον οικισμό τοπογράφων, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης.
4. Οικόπεδο 3.777,44 μ2 στην θέση Λαχανόκηποι του δήμου Θεσσαλονίκης.
5. Οικόπεδο 2.000 μ2, επίσης στους Λαχανόκηπους Θεσσαλονίκης.

H Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (29/09/2013) αίτηση ακυρώσεως της προαναφερθείσας αποφάσεως, επικαλούμενη παράβαση διατάξεων διεθνών συμβάσεων και παράβαση της ειδικής εξαιρετικής νομοθεσίας εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων.

– Οκτώ προστατευόμενες περιοχές NATURA σε Νάξο, Μήλο, Άνδρο, Πάρο και Αντίπαρο

Ενδεικτικά:

Έκταση 1091 στρεμμάτων της περιοχής «Αγερσανί -Λίμνη Αλυκής», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή της Αλυκής έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής (Κ 784-ΦΕΚ 652/Β/2004). (Οικότοποι προτεραιότητος 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 51-75% κάλυψης, 2250 θίνες των παραλίων με juniperus spp. <5%, 1120 εκτάσεις θαλάσσιας βλαστήσεως με posidonia <5%).[ στο ΦΕΚ δείτε τον πίνακα της σελίδας 17388: 95, ΑΒΚ 127, Δήμος Καλλικρατικός ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, τοπωνύμιο ΑΓΕΡΣΑΝΙ − ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗΣ 1.090.764, 52]

Έκταση 162 στρεμμάτων της περιοχής «Λίμνες Αγίου Προκοπίου», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Κεντρική και Νότια Νάξος» (GR4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατηρήσεως Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011): Οικότοποι προτεραιότητος 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 76-95% καλύψεως [ στο ΦΕΚ δείτε τον πίνακα της σελίδας 17388: 96, ΑΒΚ 124, Δήμος Καλλικρατικός ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, τοπωνύμιο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ − ΑΓ. ΑΝΝΑ 161.776, 00 τμ]

Έκταση 50 στρεμμάτων της περιοχής « Καλαντός», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Κεντρική και Νότια Νάξος» (GR4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατηρήεσως Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011) και εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Νότια Νάξος» (GR 4220026.) ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας εντάσσεται δε σε Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά και μικρός νησιωτικός υγρότοπος (Υ422NAX015 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012) [πίνακας σελίδος 17388: 100 ΑΒΚ 129, Δήμος Καλλικρατικός ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, τοπωνύμιο ΚΑΛΑΝΤΟΣ 50.452,49 τμ]

Η παραχώρηση αυτών των περιοχών στο ΤΑΙΠΕΔ, αντίκειται εκτός άλλων και στον εφαρμοστικό νόμο 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/01-07-2011)-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του οποίου «δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικοτόπους προτεραιότητος και σε περιοχές απολύτους προστασίας της φύσεως ή προστασίας της φύσεως» Περισσότερα εδώ (Εμπεριέχει όλες τις περιοχές  και σχετική ερώτηση στην Κομισιόν)

– Κάμπινγκ

Επανομής και Αγίας Τριάδος  Λεπτομέρειες: Ο δήμος Θερμαϊκού υποστηρίζει ότι η έκταση των 3.210 στρεμμάτων αποτελεί πλέον δημοτική περιουσία με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με δήλωση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Γ. Αθανασιάδη «Το παράδοξο είναι ότι ενώ η νομική υπηρεσία του δήμου μας ήλθε προ μηνών σε επαφή με την νομική υπηρεσία του ΤΑΙΠΕΔ και με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα, σήμερα ανακοινώνεται ότι η εν λόγω έκταση είναι υπό εκποίηση».

Το κάμπινγκ Αγίας Τριάδος (έκταση 125 στρεμμάτων), εντάχθηκε από το 2007 στο σχέδιο πόλεως και προσδιορίστηκαν οι κοινωφελείς χρήσεις γης, όπως πάρκο, σχολεία και δρόμος, ενώ πληρώθηκε ήδη το 55% της εισφοράς σε χρήμα και σε γη.

Καλάνδρας (Χαλκιδική) Το κάμπινγκ, εκτάσεως 293 στρεμμάτων, είναι μισθωμένο μέχρι το 2025 και βάσει της συμβάσεως ο ενοικιαστής θα πρέπει να αποζημιωθεί με το σύνολο των μισθωμάτων που θα κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια (100.000 ευρώ ετησίως), ενώ μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για την επένδυση που έκανε στις εγκαταστάσεις (ύψους 1 εκατ. ευρώ).

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα φανερά αλλά και από τα κρυφά δώρα που έκαναν στο ΤΑΙΠΕΔ με μια και μόνο απόφαση. Εάν ψάξει όμως κάποιος καλά, ποιος ξέρει τι άλλο θα βρει;;;

πηγή

(Visited 264 times, 1 visits today)
Leave a Reply