Δὲν συγκρίνεται ἡ ζωή μας μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων!

Τὴν ἑπομένη φορά ποὺ θὰ μπῆς στὸν πειρασμὸ νὰ συγκρίνῃς τὴν ζωή σου μὲ τὴν ζωὴ κάποιου ἅλλου, σταμάτησε γιὰ ἕνα λεπτὸ καὶ θύμισε στὸν ἑαυτό σου, ξανὰ καὶ ξανά, πὼς δὲν ὑπάρχει ἀνταγωνισμὸς στὴν σφαῖρα τοῦ πνεύματος.
Οἱ εὐλογίες ποὺ προορίζονται γιὰ ἐσένα μπορουν νὰ γίνουν δικές σου ὅταν πραγματικὰ εἶσαι ἕτοιμος νὰ δεχθῇς τὴν καλοτυχία σου καὶ νὰ προσφέρῃς εὐχαριστίες γιὰ τὴν ζωή σου, ἀντὶ νὰ τὴν καταριέσαι κρυφά.

Οἱ συγκρίσεις τῆς ζωῆς σου μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων ὑπονομεύουν τὴν ἐμπιστοσύνη σου, στερεύουν τὴν δημιουργική σου ἐνέργεια, βραχυκυκλώνουν τὴν ἐπαφή σου μὲ τὴν δύναμη, καταρρακώνουν τὸν αὐτοσεβασμό σου καὶ καταστρέφουν τὴν ἱερότητα ποὺ ὑπάρχει μέσα σου.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 45 times, 1 visits today)
One thought on “Δὲν συγκρίνεται ἡ ζωή μας μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων!

Leave a Reply