Ὁ κόσμος μας εἶναι …Ἕνας!!!

Ὁ κόσμος μας εἶναι ...Ἕνας!!!Κι ἐμεῖς κομμάτι του, στοιχεῖο του, κύτταρόν του.
Ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ΔΕΝ εἴμαστε κομμάτι του ἀλλὰ τμῆμα του.
Τὰ …«κομμάτια» δηλώνουν ἐπιμερισμό.
Τὸ τμῆμα δηλώνει μέρος τοῦ Ὅλου.
Κι ἐμεῖς, δίχως τὰ ὑπόλοιπα τμήματα, ΟΛΑ τὰ ὑπόλοιπα τμήματα, εἴμαστε κομμάτια… Δῆλα δὴ νεκρὰ κύτταρα ποὺ ἔχουν ἀποκολληθεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα τους.

Ὁ κόσμος μας εἶναι Ἕνας.
Ἔχει ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀπαραίτητα μέσα καὶ στοιχεῖα καὶ χαρακτηριστικά, προκειμένου νὰ λειτουργῇ τέλεια.
Ὅπως ἕνα ἀνθρώπινο σῶμα ἔχει κι αὐτὸς ΚΑΙ χέρια ΚΑΙ πόδια ΚΑΙ καρδιὰ ΚΑΙ κεφαλὴ ΚΑΙ ἐγκέφαλο ΚΑΙ νεφροὺς (καθὼς ΚΑΙ ὅλα τὰ ἐπὶ μέρους ὄργανα καὶ ὀργανίδιά του) ὡς ἀναγκαῖα μέσα-στοιχεῖα γιὰ νὰ λειτουργῇ ὑγιῶς.
Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι καὶ ὁ κόσμος μας, ποὺ εἶναι Ἕνας, ἔχοντας ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέσα-στοιχεῖα-τμήματα γιὰ νὰ λειτουργῇ τέλεια.

Ἐὰν ἐμεῖς σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο μας θέλουμε νὰ μετατρέψουμε τὸ …«πόδι» σὲ «καρδιά», τὴν πατήσαμε.
Ἀποδεχόμενοι οὐσιαστικῶς τὸν ῥόλο ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ, δίχως ἐμπάθειες, μποροῦμε, σιγὰ σιγά, νὰ ἐπαναδομήσουμε τὸν κόσμος μας ἀπὸ τὴν ἀρχή, ξεκινῶντας φυσικὰ ΠΑΝΤΑ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ τὴν συνειδητοποίησίν μας γιὰ τὸ ἐὰν εἴμεθα …«κύτταρον» τῆς «κεφαλῆς» του, τῆς «καρδιᾶς» του ἤ τῆς …«οὐράς» του.
Κάθε τὶ ἄλλο εἶναι ΥΒΡΙΣ!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply