Ἀκόμη γελοῦν…

Ἀκόμη γελοῦν...Οἱ αὐτοκτονίες, κατὰ τὶς ἐπίσημες παραδοχές, ἔχουν ξεπεράσει ἤδη τὶς δέκα χιλιάδες.
Κατὰ τὶς ἀνεπίσημες εἶναι τοὐλάχιστον τρεῖς μὲ τέσσερις φορὲς περισσότερες.
Μία κόμμωπολις ἔχει χαθεῖ ἀλλὰ τὰ τσογλάνια τῆς «πολιτικῆς σκηνῆς» ἀπολαμβάνουν τὴν …ἐξουσία τους.
Ἡ δυστυχία, ἡ πείνα, οἱ φόβοι αὐξάνονται διαρκῶς καὶ ἡ …ἐλπὶς μᾶς τελείωσε.

Κι αὐτοί, ἀν τὶ νὰ ἔχουν τὸ κεφάλι σκυμμένο γελοῦν.
Γελοῦν πολύ…
Καὶ σίγουρα ΔΕΝ γελοῦν γιὰ τὸ καλό μας…

Δὲν γνωρίζω νὰ ὑπάρχουν στὸν πλανήτη χειρότερα δείγματα ἀνθρωποειδῶν ἀπὸ τοὺς «πολιτικούς μας».
Καὶ δυστυχῶς, γιὰ ὅλους μας, αὐτοὶ θεωροῦνται οἱ ἐκπρόσωποί μας.
Δῆλα δή…
Κόψτε φάτσες καὶ βγᾶλτε συμπέρασμα…
…ἤ, γιὰ νὰ τὰ λέμε ἀκόμη πιὸ σωστά, κόψτε μοῦρες γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε ΟΛΟΙ μας τὸ ποιοὶ τοὺς ψηφίζουν.
(Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ ΜΟΝΟΝ μὲ αὐτὸ τὸ κόμμα… Ἁπλῶς αὐτὸ τὸ κόμμα …«κυβερνᾶ» τώρα!!!)

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply