Ἀγάπησε τὴν Πατρίδα…

Ἀγάπησε τὴν Πατρίδα...τὸ κόμμα τὸ «βοηθᾶς» ὅταν δεν εἶσαι στοκαρισμένος…
τὸ «βοηθᾶς» ὅταν κάνῃς κριτική…
ὅταν λὲς τὴν ἀλήθεια…
ὅταν δὲν φοβᾶσαι μὴν χάσῃς τὰ κομματικά σου «κεκτημένα»…

τὸ κόμμα τὸ «βοηθᾶς» ὅταν δὲν κουβαλᾶς τὴν νοοτροπία τοῦ ἀμόρφωτου δεξιοῦ, τοῦ κολλημένου κομμουνιστοῦ, τοῦ ἀπατεῶνα σοσιαλιστοῦ, τοῦ ἠλιθίου φιλελέ, τοῦ ἀποστεωμένου «πατριώτου»…

ἡ ἄρνησις τῆς «βοηθείας-ἐλέγχου» σοῦ δημιουργεῖ τὰ πολιτικὰ τσογλάνια!
ἡ ἄρνησίς σου τοὺς δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση πὼς δὲν θὰ τοὺς ἀγγίξη ποτὲ κανεὶς καὶ τίποτα!…
ἐσὺ εἶσαι κατὰ βάσιν – διὰ τῆς πολιτικῆς ἀπουσίας σου – ὁ ἠθικὸς αὐτουργός!…

Ὄχι! …
τὴν Πατρίδα δὲν τὴν βοηθᾶς ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἀφοῦ ἐπέλεξες διὰ τῆς «ἐντάξεώς” σου στὸ κόμμα τὴν σιωπή!…
ἁπλᾶ «βοηθώντας» τὸ κόμμα νὰ συμπεριφερθῇ ἔχοντας τὸν «φόβο τῶν Ἰουδαίων» κάνεις λιγότερο κακὸ στὴν Πατρίδα…
ἔκανές που ἔκανες τῇ λάθος ἐπιλογῇ να “ἀνηκεῖς” κάπου, σὰν τὴν ἱερόδουλή που ζητάει τὸν νταβὰ τῆς…
μὴν κάνειςς τουλάχιστον ἐπιμένοντας στὴν ὑποτακτικότητά σου κακὸ στὴν Πατρίδα…
«κομματικὰ κολλημένος» εἶσαι …ὄχι προδότης… (!)
λῦσε λοιπὸν τὴν σιωπῇ σου κι ἀγάπησε τὴν Πατρίδα σου….
δὲν σοῦ ἔμεινε καὶ τίποτα ἄλλο…

Χάρης Καφετζόπουλος

φωτογραφία

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply