Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς ἀποχωροῦν πλέον ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς κρατικῆς οἰκονομίας

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς ἀποχωροῦν πλέον ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς κρατικῆς οἰκονομίαςΜέσα σὲ ἕναν μῆνα τρεῖς γνωστοί μου ἔχουν ἤδη μεταφέρει τὶς δραστηριότητές τους σὲ γειτονικὲς χῶρες καὶ ἕνας ἔκλεισε τὰ βιβλία στὴν ἐφορία καὶ δραστηριοποιεῖται πλέον χωρὶς νὰ δίνῃ λογαριασμὸ σὲ κάποιον, πέραν τῶν συνεργατῶν του στὴν ἀγορά.

Μπορεῖ τὰ μνημόνια νὰ προσπαθοῦν νὰ πείσουν πὼς στοχεύουν στὴν «ἀνάπτυξη», ὅμως οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς, ποὺ ζοῦν στὴν πραγματικότητα, ἤδη ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς κρατικῆς  οἰκονομίας. Οἱ σιτιζόμενοι ἀπὸ τὸ κράτος, νὰ ἑτοιμάζονται γιὰ σύγκρουση μὲ τὴν πραγματικότητα.
Θὰ τοὺς ἔλθη κατακέφαλα καὶ θὰ χάσουν τὴν γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 224 times, 1 visits today)
Leave a Reply