Ὅποιος ξεπουλᾷ τὶς ὑποδομὲς τῆς χώρας, ξεπουλᾶ τὴν Ἐθνικὴ κυριαρχία!

Ὅποιος ξεπουλᾶ τὶς ὑποδομὲς καὶ τὶς ἐνεργειακὲς πηγὲς τῆς χώρας του, ξεπουλᾶ τὴν κρατικὴ κυριαρχία καὶ μετατρέπει τὴν χώρα του σὲ μαριονέτα τῶν λιμπεραλιστῶν.

Ὅποιος ξεπουλᾷ τὶς ὑποδομὲς τῆς χώρας, ξεπουλᾶ τὴν Ἐθνικὴ κυριαρχία!1

Ὅποιος ξεπουλᾷ τὶς ὑποδομὲς τῆς χώρας, ξεπουλᾶ τὴν Ἐθνικὴ κυριαρχία!2Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply