Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη…

Οἱ τρεῖς Θεές - Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη The Three Goddesses - Athena, Hera and Aphrodite (1923), Franz Stuck

Οἱ τρεῖς Θεές – Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη
The Three Goddesses – Athena, Hera and Aphrodite (1923), Franz Stuck

 

      Franz Ritter von Stuck (23 Φεβρ. 1863 – 30 Αύγ. 1928), Γερμανὸς συμβολιστής/ Art Nouveau ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, καὶ ἀρχιτέκτονας. Ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Χίτλερ… 

     Γεννήθηκε στὸ Tettenweis, τῆς Βαυαρίας καὶ σπούδασε στὴν Ἀκαδημία τοῦ Μονάχου. Τὰ θέματά του τὰ ἀντλοῦσε κυρίως ἀπὸ τὴν μυθολογία καὶ οἱ μεγάλες μορφὲς κυριαρχοῦν στὰ περισσότερα ἔργα του. Τὰ σαγηνευτικὰ γυναικεία γυμνά του εἶναι ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τοῦ συμβολισμοῦ. Οἱ κορνίζες τῶν ἔργων ζωγραφικῆς του, συνήθως σχεδιάζονταν ἀπὸ τὸν ἴδιο μὲ ἰδιαίτερη προσοχή, καὶ θεωροῦνται ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ ἔργου.

     Μετὰ τὸν θάνατό του, ἡ τέχνη του θεωρήθηκε ξεπερασμένη καὶ ἄνευ σημασίας ἀπὸ τὴ γενεὰ ποὺ εἶχε ὑποστεῖ τὰ δεινὰ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ φήμη τοῦ Stuck ἀτῴνησε μέχρι τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ὅταν ἕνα ἀνανεωμένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Art Nouveau τὸν ἔφερε στὸ προσκήνιο γιὰ μία ἀκόμη φορά.

     Ὁ Robert Waite στὸ βιβλίο του “The Psychopathic God: Adolph Hitler” ὅπως καὶ σὲ ἄλλες πηγὲς ἀναφέρεται ὅτι ὁ Franz Stuck ἦταν ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Χίτλερ.
Ἔργα τοῦ Stuck δὲν ἔγιναν ποτὲ δεκτὰ στὴν Μεγάλη Γερμανικὴ Ἔκθεση Τέχνης (Great German Art Exhibit)…

Τραυματισμένη Ἀμαζόνα Wounded Amazon

Τραυματισμένη Ἀμαζόνα
Wounded Amazon


Περισσότερα γιὰ τὸν Stuck ἐδῶ.

Χλόη

ἔκφρασις καὶ τέχνη

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply