Στὸ ὄνομα τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως…

Στὸ ὄνομα τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως...
Θεωρῶ πὼς ἂν πραγματικὰ κάποιος ἤ κάποια, ἀγαπᾷ τὰ παιδιά του παραπάνω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, τότε, δὲν χωρίζῃ…
Συνεπὼς λαμβάνοντας αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ὑπ’  ὄψιν (ἂς εἶναι αὐθαίρετο), τὰ ζευγάρια τῆς «ἰσότητας» ἁπλᾶ ἐκμεταλλεύθηκαν τὴν ἠθικὴ χαλάρωση, ὥστε νὰ διαλυθῇ ἡ οἰκογένεια πρὸς ὄφελος προσωπικῶν παθῶν καὶ ἡδονῆς.
Τὸ «κοινωνικὸ κράτος» δὲ φρόντισε νὰ ὑπονομεύσῃ μὲ κάθε τρόπο τὶς παραδόσεις καὶ τὴν οἰκογένεια.
Μὲ ἐπιδόματα, ἐξισώσεις καὶ ταυτίσεις. τὸ κράτος φρόντισε νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν διάλυση τῆς οἰκογενείας στὸ ὄνομα τῆς σεξουαλικῆς κυρίως ἀπελευθερώσεως.

Ὁ Χαγιὲκ εἶπε κάποτε πώς ,ἐνῶ ὁ φιλελευθερισμὸς προάγῃ τὰ νέα ἤθη καὶ πρέπει νὰ ἀνέχεται τὸν νεωτερισμό, ὅλως παραδόξως, οἱ κοινωνίες ποὺ κατάφεραν νὰ εἶναι σχετικὰ ἐλεύθερες, εἶναι αὐτές ποὺ διετήρησαν τὶς παραδόσεις καὶ τὰ ἤθη ποὺ βασίζοντο στὴν κληρονομιὰ τῶν γενεῶν.

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

(Visited 169 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Στὸ ὄνομα τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως…

  1. Πόσο δίκαιο έχεις φίλτατε, Ευθίμιε!!!! Αυτό όμως απαιτεί αρκετή γνώση και παιδεία για να το κατέχουν οι ανθρώποι…

Leave a Reply