Ἡ …«δικαιοσύνη» τῶν ἀχυρανθρώπων!!!

Ἡ …«δικαιοσύνη» τῶν ἀχυρανθρωπων, ποὺ παριστάνουν τὴν κυβέρνηση, ἐπέβαλε τὴν ποινὴ τῶν ἕξι μηνῶν φυλακίσεως στὸν βιοπαλαιστὴ καστανᾶ, ξεπερνώντας σὲ ἐπίδειξη ῥατσισμοῦ κάθε προηγούμενο (ὁ βιοπαλαιστὴς ἔχει τὴν ἀτυχία νὰ εἶναι Ἕλληνας!!!)…

Τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ παρεμπόριο κινεζικῶν προϊόντων κάνει ἑκατομμύρια εὐρῶ τζίρο κάθε μῆνα καὶ διακινεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ἀφρικανοὺς λαθρομετανᾶστες, τοὺς ὁποίους δὲν ἀγγίζει κάποιος…

Ἡ ...«δικαιοσύνη» τῶν ἀχυρανθρώπων!!!1 Ἡ ...«δικαιοσύνη» τῶν ἀχυρανθρώπων!!!2

(Οἱ φωτογραφίες εἶναι δικές μου ἀπὸ τὴν πλατεία Συντάγματος, 100 μέτρα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν!)

Ἀθῆνα χωρὶς καστανᾶδες… 

Ἡ ...«δικαιοσύνη» τῶν ἀχυρανθρώπων!!!3

Ὄθων Δρακᾶτος
ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply