Ἐξάντλησις τῆς ΣΥΡΙΖΑϊκῆς εὐαισθησίας στὴν πρὸ τῶν ἐκλογῶν περίοδο…!!!

Ἐξάντλησις τῆς ΣΥΡΙΖΑϊκῆς εὐαισθησίας στὴν πρὸ τῶν ἐκλογῶν περίοδο...!!!

Ἄν εἶχα ἐγώ, ἤ κάποιος ἄλλος φιλελεύθερος, τολμήσῃ νὰ διατυπώσῃ τὴν ἄποψη ὅτι στὰ πανεπιστήμια (κι ὄχι βέβαια στὰ δημόσια σχολεῖα, κάτι ποὺ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Τριανταφυλλίδης) θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιβληθοῦν κάποια στοιχειώδη δίδακτρα καὶ νὰ πάψουν νὰ δίνονται δωρεὰν τὰ ὀγκώδη συγγράματα στοὺς φοιτητές, ποὺ ἡ οἰκογένειά τους εἶχε τὰ εἰσοδήματα νὰ πληρώσῃ, θὰ δεχόμουν καταιγισμὸ ἐπιθέσεων ἀπὸ τοὺς  «εὐαισθητούληδες» τῆς Ἀριστερᾶς.
Αὐτούς, ποὺ ἐπὶ «ἐπαράτου δεξιᾶς» διεμαρτύροντο ὅτι δῆθεν τὰ παιδιὰ στὰ δημόσια σχολεῖα λιποθυμοῦσαν ἀπὸ τὴν πείνα.

Τώρα ποὺ ὁ βουλευτής τους Τριανταφυλλίδης ὑποστηρίζει αὐτὴ τὴν ἀνήκουστη πρόταση, γιὰ ἐπιβολὴ διδάκτρων καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα καὶ στὰ δημοτικά, δὲν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις ἀπὸ «εὐαισθητούληδες».
Προφανῶς θεωροῦν ὅτι ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ ὄχι μόνον δὲν λιποθυμοῦν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν πείνα, ἀλλὰ τοὺς περισσεύουν καὶ χρήματα νὰ πληρώνουν καὶ δίδακτρα.
Βλέπετε ἡ ψευτευαισθησία τους ἐξαντλήθηκε μόλις κατέλαβαν τὶς καρέκλες τῆς ἐξουσίας.

Βρὲ οὔστ κοπρῖτες συριζαῖοι.
Ἀρκετὰ πιὰ μᾶς κοροϊδεύετε.
Ξεπεράσατε κάθε ὅριο ἀνοχῆς….

Γιάννης Λοβέρδος

Σημείωσις Φιλονόης

Γιὰ τὸ «δῆθεν» παιδιὰ ποὺ λιποθυμοῦν ἔχω ἰδίαν ἄποψιν.
Ναί, τὸ ζήσαμε κι αὐτό. Δυστυχῶς ἀκόμη τὸ ζοῦμε.
Ἁπλῶς ἔχει πέσει τόση προπαγάνδα γύρω ἀπὸ τὸ θέμα, ποὺ τελικῶς ὁ κάθε ἀναγνώστης καταλήγει στὸ νὰ ἐρμηνεύῃ τὴν μία ἔτσι καὶ τὴν ἄλλην ἀλλοιῶς.

Ἐπίσης νὰ σημειώσω πὼς σὲ κάποια σχολεῖα πράγματι ὑπάρχει σοβαρὸ πρόβλημα καὶ σὲ κάποια ἄλλα, ἴσως στὰ περισσότερα, ὄχι. Σὲ κάποια σχολεῖα μοιράζονται τρόφιμα καὶ φροῦτα ἀφειδῶς, ἀκόμη καὶ σὲ παιδιὰ ποὺ δὲν τὰ χρειάζονται, ἀλλὰ σὲ κάποια ἄλλα ὄχι.

εἰκόνα

 

 

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply