Δὲν θὰ γίνη Μεγάλο Τζαμὶ στὴν Μασσαλία

Ὁ Δῆμος τῆς Μασσαλίας ἀπεφάσισε νὰ καταγγείλῃ τὴν μίσθωση τῆς γῆς, ὅπου ἐπρόκειτο νὰ κατασκευασθῇ τὸ Μεγάλο Τζαμὶ  τῆς Μασσαλίας.

Δὲν θὰ γίνη Μεγάλο Τζαμὶ στὴν Μασσαλία

Marseille : le projet de la Grande Mosquée ne verra finalement pas le jour

Ἔτσι τελειώνει ἕνα παλαιό, ἑννέα ἐτῶν, σχέδιο στὴν Μασσαλία, ὅπου τὸ ἕνα τέταρτο (!) τῶν κατοίκων της εἶναι μουσουλμάνοι.

Ζαριφοπούλου Βάσια

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply