Λόγοι τῆς ἐπισκέψεως Ὀμπάμα

Πάντα γιὰ τὸ καλό μας!!!

Λόγοι τῆς ἐπισκέψεως Ὀμπάμα

Οἱ λόγοι ποὺ ὁ Ὀμπάμα ἔρχεται στὴν Ἀθῆνα:

 • α) ἄσκησις πιέσεως στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ ψηφίσῃ γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ῥωσσίας. Ἡ πρ;πτασις τίθεται σὲ ψηφοφορία στὴν ΕΕ τὸν Δεκέμβριο.
 • β) ἀπαίτησις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν εἴσοδο στὰ ἑλληνικὰ λιμάνια τῶν ῥωσσικὼν πολεμικῶν πλοίων..
  Οἱ Ἕλληνες θὰ πρέπη νὰ ἀκολουθήσουν τὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς Ἰσπανίας καὶ νὰ ἀκυρώσουν τὶς ἐπόμενες ἐπισκέψεις ῥωσσικῶν πλοίων.
  Καὶ τέλος,
 • γ) ἀπαίτησις νὰ συμφωνήσῃ ἡ Ἑλλὰς ὡστὲ νὰ ἀποδοθῇ ἡ ὀνομασία «Μακεδονία» στὴν γειτονικὴ χώρα τῶν Σκοπίων.
  Διότι ἡ Ἑλλὰς εὐθύνεται γιὰ τὸ μπλοκάρισμα τῆς ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὴν ΕΕ καὶ τὸ ΝΑΤΟ.

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἐλπίζει νὰ λάβῃ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ὀμπάμα, στὶς 15 καὶ 16 Νοεμβρίου, τὴν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴν ἀνακούφιση τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους ποὺ ἔφθασε τὰ 320 δισεκατομμύρια.

Obama bientôt à Athènes pour promouvoir des mesures antirusses

μετάφρασις ἀποσπάσματος
Βάσια Ζαριφοπούλου

(Visited 254 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Λόγοι τῆς ἐπισκέψεως Ὀμπάμα

 1. Μήπως λέω μήπως ήρθε να πάρει μέρος της Θράκης η νησιά γιατί ο Ερντογαν χάνει έδαφος από την ίδρυση Κουρδικού κράτους ; Λέω μήπως ;;;;;;

 2. Εσφαλμένες οι εκτιμήσεις και το πολύ μπλαμπλά
  Ότι αναφέρεται ως αίτημα και θέμα συζήτησης από τους Έλληνες πολιτικούς είναι άπλα παραπλανητικό και για το θεαθήναι ή αποτελεί αίτημα προς συμψηφισμό.Η ενέργεια και οι εμπορικές συμφωνίες που απαιτείται να προωθηθούν αποτελούν πάντα το κύριο θέμα των εμπορικών αντιπροσώπων υπαλλήλων όπως ο συγκεκριμένος.Οι Αμερικανοί μόνο την γλώσσα του χρήματος χρησιμοποιουν.

  • Δὲν διαφωνόῦμε. Ἁπλῶς κυττᾶμε ὅλες τὶς ὀπτικές. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς παραμένουμε στὶς ὑποθέσεις ὅλοι μας.

Leave a Reply