Ὥρα νά ἐπιληφθῇ ἡ Δικαιοσύνη τοῦ «9.84»;

Στὸ ἐδώλιο οἱ Διοικήσεις τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «Ἀθῆναι 9,84», γιὰ κακοδιαχειρίσεις καὶ κατασπατάλισιν δημοσίου χρήματος.
Ὁ Εἰσαγγελεὺς ζητᾶ τὴν ἄρσιν ἀσυλίας βουλευτοῦ, ποὺ ὅμως αὐτὸς δηλώνει πὼς εἶναι βεβαία ἡ …ἀπαλλαγή του!!!

Ὥρα νά ἐπιληφθῇ ἡ Δικαιοσύνη τοῦ «9.84»;3

Ὁ ῥαδιοφωνικὸς σταθμὸς τῶν Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος κάποτε ἀπετέλεσε τὸν πρῶτο σταθμὸ τῆς «Ἐλευθέρας Ῥαδιοφωνίας», κατήντησε νὰ παραπέμπεται στὴν δικαιοσύνη ἀπὸ τὸν εἰσαγγελέα, γιὰ «πάρτυ κατασπαταλήσεως» , μὲ διώξεις δεκαέξι πρώην διευθυντῶν καὶ διοικούντων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Γεώργιος Κυρίτσης, τοῦ ὁποίου καὶ ζητᾶται ἡ ἄρσις τῆς ἀσυλίας του ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία.

Ὥρα νά ἐπιληφθῇ ἡ Δικαιοσύνη τοῦ «9.84»;2

Ὁ σταθμὸς  ἐπιδοτεῖται μὲ τό, τεράστιο, γιὰ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς, ποσὸν τῶν 4.000.000 εὐρῶ ἐτησίως, ἀπὸ χρήματα τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ τοὺς δημότες.
Δημότες ποὺ πληρώνουν τέλη στὸν λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ ὑπὲρ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατασπαταλῶνται ὅμως τὰ χρήματα αὐτὰ γιὰ «δημόσιες σχέσεις», διάφορα δῶρα, ἀρώματα, μανικετόκουμπα, τσάντες καὶ ζῶνες, ταξείδια καὶ λουλούδια, ὡρολόγια καὶ κινητὰ τηλέφωνα, πάντα τελευταίας τεχνολογίας. 

Ὥρα νά ἐπιληφθῇ ἡ Δικαιοσύνη τοῦ «9.84»;1

Ἀναλυτικὰ τὰ ποσὰ ποὺ διετέθησαν εἶναι:

 • Μόνον γιὰ τὴν διετία 2009-2010, γιὰ το «γραφεῖον προέδρου»:
  Τσάντα ἀξίας 500 εὐρῶ.
  Γνωστῆς φίρμας, μανικετόκουμπα καὶ ζώνη, συνολικοῦ κόστους 403 εὐρῶ.
  23 μπουκέτα λουλούδια, ἀπὸ 35 ἔως καὶ 200 εὐρῶ ἀνᾷ σύνθεση.
  Πέντε (5) τηλέφωνα ἀξίας ἄνω τῶν 2.500 εὐρῶ, γνωστῆς ἑταιρείας.
  Δύο ἀρώματα, ἀξίας 369 εὐρῶ. 
 • Γιὰ ταξείδια στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ, κατὰ τὴν δεκαετία 2001-2010, διετέθησαν περισσότερα ἀπὸ 350.000 εὐρῶ.
 • Γιὰ χριστουγεννιάτικες ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπισκευὴ ἀμφιθεάτρου στὸ Γκάζι, ποὺ ὅμως δὲν ἀνήκει στὸν ῥαδιοφωνικὸ σταθμό, ποσὸν άδικαιολόγητον καὶ πολλῶν χιλιάδων εὐρῶ.
 • Ἔξοδα δημοσίων σχέσεων, ποὺ ἔφθασαν στά:
   292.739 εὐρῶ τὸ 2007
  332.184 εὐρῶ τὸ 2008
  156.011 εὐρῶ τὸ 2009
  182.645 εὐρῶ τὸ 2010
  …ἄν καὶ τὰ προηγούμενα ἔτη ὁ ἐτήσιος μέσος ὅρος κυμαίνετο στὰ 25.000 εὐρῶ.
 • Ἔξοδα ταχυδρομικῶν (ἰδιωτικοῦ ταχυδρομείου) γιά:
  10.809 εὐρῶ τὸ 2007,
  10.003 εὐρῶ τὸ 2008,
  48.093 εὐρῶ τὸ 2009,
  69.626 εὐρῶ τὸ 2010.
  Τὰ προηγούμενα ἔτη τὸ ἀντίστοιχο κόστος, κατὰ μέσον ὅρον, ἦταν μεταξὺ τῶν 2.000-3.000 εὐρῶ.
 • Ἔξοδα φιλεξενίας κατὰ μέσον ὅρον στὶς 83.000 εὐρῶ, γιὰ τὸ διάστημα 2008-2010, ἄν καὶ τὰ προηγούμενα ἔτη (2003-2007) κυμαίνοντο στὰ 33.000 εὐρῶ κατὰ μέσον ὅρον.
 • Ἐπὶ πλέον δαπάνες γιὰ «σουβέρ», σελιδοδεῖκτες, ἀναψυκτικά, κορνίζες, κομπολόγια, ἀλλὰ καὶ λοιπῶν κινητῶν τηλεφώνων, πάντα τελευταίας τεχνολογίας.

Δυστυχῶς.
Δὲν ἔχει πάτο ὁ βοῦρκος αὐτῆς τῆς χώρας!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply