Στὴν Φύσιν οὐδέποτε κάτι περισσεύει…

Στὴν ἀληθινὴ Φύση ὅλοι εἶναι θῦτες καὶ ὅλοι θύματα.
Ἄγρια εἰκόνα, εἶναι ὅμως μία πραγματικὴ εἰκόνα.

Στὴν Φύσιν οὐδέποτε κάτι περισσεύει...

Τὸ σῶμα τῆς ἀλεποῦς θὰ θρέψη ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γερακίνες καὶ ἄλλα ζῷα καὶ πτηνά.
Στὴν φύση δὲν πάει κάτι χαμένο καὶ δὲν ὑπάρχει κάτι περίσσιο.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

 

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply