Ὥρα νά κλείσῃ τό «κεφάλαιον» πΣῶῤῥας;

Ἐχθὲς ξεκίνησε νὰ διαδίδεται ὁπουδήποτε ἡ εἴδησις τῆς καταδίκης τοῦ πσῶῤῥα (καθὼς καὶ τῆς συζύγου του) σὲ ὀκτὼ χρόνια καθείρξεως δίχως ἀναστολή.

«Στην φυλακή οδηγείται ο Αρτέμης Σώρρας -Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια

Καταδικάσθηκε ο Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του σε 8 χρόνια καθείρξεως, 5 χρόνια στερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί στην φυλακή.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Ελλήνων Συνέλευσις» καταδικάσθηκε ερήμην (δεν εμφανίσθηκε στο δικαστήριο) και πλέον αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην φυλακή για να εκτελεσθεί η ποινή.…»(παρακάτω ὅλο τὸ κείμενον καὶ ἡ πηγή του)

Τὸ σημεῖον «κλειδί», τῆς παραπάνω καταδίκης, εἶναι ἡ στέρησις τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων.
Ἐὰν ἡ δίκη γιὰ τὶς ἀπάτες καὶ τὰ ἐγκλήματα εἶχε γίνη πρὸ ἑνὸς ἔτους εἶναι πιθανότατον πὼς θὰ εἶχε ἀθωωθῆ.
Τώρα μόνον, ἀπολύτως …παραλόγως, ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων τοῦ στεροῦν καὶ τὰ πολιτικά του δικαιώματα, γιὰ νὰ μὴν μπορῇ, γιὰ μίαν πενταετία, νὰ ἀσκήσῃ πολιτική.
(Εἶχε ἤδη καταδίκες γιὰ ἀρχαιοκαπηλία, ποὺ τοῦ στεροῦσαν τὸ δικαίωμα τῆς συμμετοχῆς του σὲ ἐκλόγιμες θέσεις. Προσπάθησε νὰ τὶς …διαγράψῃ, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐπέτυχε. Ἴσως αὐτὸς νὰ ἦταν κι ὁ λόγος ποὺ δὲν εἶχε κόμμα ἀλλὰ φορέα… Δῆλα δὴ προστάδιον μέν, ἀδυναμία ἀναλήψεως ἐξουσίας δέ, βάσει τοῦ ὑπάρχοντος ἐκλογικοῦ συστήματος.)

Ἂν καὶ ἦταν λίγο ἔως πολὺ γνωστὸ τὸ τέλος τοῦ ἀπατεῶνος, ἐν τούτοις, καλὸ θὰ ἦταν, νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ πῶς καὶ τὸ γιατὶ τελειώνει αὐτὸς ὁ κύκλος σαχλαμάρας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς κρύβει τώρα ἡ ἐνασχόλησις τῆς δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε;) μὲ τὸ θέμα. Μίας δικαιοσύνης ποὺ …ἐσφύριζε ἀδιάφορα ὅταν ἄλλες καταγγελίες, γιὰ ἀπειλὲς κατὰ ζωῆς καὶ ἐκφοβισμούς, (ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ ἀπειλὲς κατὰ τοῦ Ἐλευθερίου Ῥήνου) παρέμεναν, ὡς δικαστικὲς ὑποθέσεις στὰ …ὑπ΄ ὄψιν (ἢ καὶ στὰ ἀζήτητα!!!).

Ὅμως, ὀφείλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε κάτι πολὺ σημαντικό…
Ὁ πσῶῤῥας εἶχε τὸ ἀκαταδίωκτον (καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ «μπράβοι» του) γιὰ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ποὺ ἀπειλοῦσε τοὺς πάντες ἀνενόχλητος, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, αὐτὲς ἦταν οἱ ἐντολὲς συγκεκριμένης μασσωνικῆς στοᾶς, τῆς ὁποίας τὰ μέλη ὄχι μόνον ἐστήριξαν τὸν πσῶῤῥα, ἀλλὰ διεφήμισαν ὅσο οὐδεὶς ἄλλος τὴν «σωτηρία» ποὺ μᾶς ἐπεφύλαξε. Ὁ πσῶῤῥας δῆλα δὴ εἶχε τὸ ἀκαταδίωκτον διότι ἔτσι ἐξυπηρετοῦσε τότε…
Δηλαδή…
Σατανιστές, διαπλεκόμενοι, παιδεραστές, ψυχοπαθεῖς, νεοταξίτες, ἀπατεῶνες μά, κυρίως πλιατσικολόγοι τῶν Δημοσίων ταμείων, ποὺ ἔως τώρα παρασιτοῦσαν εἰς βάρος μας, ἦσαν αὐτοί, ποὺ ἀπὸ κάθε ἐπάγγελμα (πολιτικοί, δημοσιοκάφροι, στρατιωτικοί, δικηγόροι, δικαστικοί, «δημοσιολόγοι», ἐπιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, τραπεζῖτες, εἰσοδηματίες, καφετζοῦδες, χαρτορίκτρες, σημαίνοντες κρατικοὶ λειτουργοὶ καὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι
κλπ κλπ κλπ… μά, κυρίως ἔμμισθοι πράκτορες…) ἐνεπλάκησαν, παρασκηνιακῶς κυρίως, στὴν ἐν λόγῳ προπαγάνδα, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ διατηρήσουν ἕνα μεγάλο, ἐνεργὸ καὶ δραστήριον, τμῆμα τῆς κοινωνίας καθηλωμένο στὰ δίκτυα τους.

Εἶτε μὲ τὴν παρουσία τους αὐτὰ τὰ πρόσωπα, εἶτε μὲ τὶς παραινέσεις τους, εἶτε μὲ τὴν σιωπή τους, βοήθησαν στὸ νὰ ἐξαπλωθῇ καὶ νὰ διαδοθῇ αὐτὸ τὸ παρὰ φύσιν φαινόμενον.
Ἕνα φαινόμενον ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει ὡς κοινωνία ἀλλά, ποὺ ἐπίσης μᾶς μετατρέπει σὲ «καλοφάγωτα χαχολάκια» γιὰ τὰ δόντια τῶν ἐπιτηδείων.
Ἦταν δὲ τόσο ἀναγκαιά ἡ παρουσία του, ποὺ φθάσαμε νὰ πληρώνουμε καὶ ἀστυνομικὲς δυνάμεις γιὰ νὰ τὸν προστατεύουν.

Ὥρα ἦταν νὰ προστατεύουμε καὶ τὸν Σῶῤῥα…

Ξεκινώντας τὴν ἔρευνα γιὰ τὸ πῶς καὶ πότε ξεκίνησε αὐτὴ ἡ …ἀφύπνισις τῆς δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε;) φθάνουμε σὲ μερικὰ σημεῖα-σταθμούς, ποὺ ἄλλαξαν πολλὰ ἀπὸ τὰ γνωστά μας δεδομένα τῆς πσωῤῥοπαρανοίας.
Ἕνα τέτοιον σημεῖον εἶναι ἡ δημιουργία κόμματος ἀπὸ τὸν πσῶῤῥα, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ σύγκρουσίς του μὲ τὸν λαμπράκη.

Ὁ λαμπράκης, μασσωνόπληκτος ἐν τελῶς, ὑπάκουο μέλος τῆς στρατιᾶς τῶν νεοταξιτῶν, ἐπέτυχε νὰ παρίσταται στὴν μεγαλυτέρα (γιὰ τοὺς χριστιανούς) παράστασιν (30 Νοεμβρίου 2014), ὡς ἀξιότιμος μέλος τῆς ἀποστολῆς τοῦ πάπα:

Γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν πειράζει τόν πσῶῤῥα;

Τί δουλειά ἔχει ἡ …«ἀλεποῦ» στό «παζάρι»;

Ἤδη ὅμως διακινοῦσε ἕναν σκασμὸ ἀσυναρτησίες, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἔθεταν βάσεις νέας θρησκείας (πανθρησκείας ἴσως;) γιὰ τὰ καλά, στὶς συνειδήσεις τῶν ἀκροατῶν του.

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Πέραν ὅμως τῆς πολὺ προσεκτικῆς του προπαγάνδας, ὑπὲρ τῆς πανθρησκείας (Μελχισεδὲκ καὶ λοιπὰ ἑβραιομασσωνικά), προώθησε πολὺ προσεκτικὰ καὶ τὴν …ἀνιστορικότητα, προσβάλλοντας καταφανῶς ἀκόμη καὶ τὸν Ὅμηρο:

«…Οἱ παραπάνω ἀναφορὲς ΔΕΝ εἶναι οἱ μοναδικές, (ὅσοι ἔχουν ἁπλῶς ἀναγνώσει τὸν Ὅμηρο, ἀκόμη κι ἀπὸ …«μετάφρασιν»,  τὸ γνωρίζουν… Ἀλλὰ μᾶλον στὸ ἀκροατήριον τοῦ Λαμπράκη καὶ τοῦ Σῶῤῥα δὲν ὑπάρχουν τέτοιοι!!!) διότι οἰ Δαναοὶ ἐθεωροῦντο ΕΛΛΗΝΙΚΟ φύλο ἀπὸ τὸν Ὅμηρο….»

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Δυστυχῶς, ἀπὸ μόνη της, ἡ πρᾶξις προσηλυτισμοῦ συνιστᾶ ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ κι αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὴν δικαιοσύνη (ποιός ἦλθε;).

Ἤδη ὅμως λίγες ἑβδομάδες πρὶν εἶχε ἐπέλθη ἡ μοιραία του σύγκρουσις μὲ τὸν πσῶῤῤα καὶ ἀκούσαμε πολλὰ …«γαλλικά», ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς ἀπάτης, καθὼς ἐπίσης καὶ πολλὲς καταγγελίες.
Ἀπὸ τότε λοιπὸν ἦταν προδιαγεγραμμένο καὶ τὸ τέλος τοῦ πσῶῤῥα, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, καλὸς ὁ «νεοποσειδών», ἀλλὰ δίχως ἀπολύτως ἐλεγχομένη κεφαλή, καταντᾶ κίνδυνος.

«…Μάλιστα, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς σφραγίδος τοῦ Soros συνήθως ἀναφέρονται μόνον σὲ κάποιαν Μ.Κ.Ο. τὰ Μ.Μ.Ε. κι ὄχι στὰ ὄργανα τοῦ πΣῶῤῥα.
Ἐννοεῖται πὼς ἐξαπλώνεται τὸ κακό, μετατρέποντας σὲ θύματα τοὺς στοχοποιημένους καὶ ἀποδεικνύοντας, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς εἶναι ἀρκετὰ περισσότερα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντιληφθοῦμε ἢ νὰ πληροφορηθοῦμε….»

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;

«…Ἐὰν στὰ παραπάνω συνυπολογίσουμε τὴν  καταστροφὴ τῶν γραφείων Σῶῤῥα ἀπὸ τὰ πρακτοράκια τοῦ Σόρος.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη ἡ δικαιοσύνη ξεκίνησε νὰ …σκέπτεται γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἀσχοληθῇ μαζύ του…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη οἱ καταγγελίες ἐναντίον του εἶναι πολυεπίπεδες…
…τότε κάτι ἔρχεται κατὰ τοῦ Σῶῤῥα.
Κι αὐτὸ τὸ κάτι μᾶλλον εἶναι τὸ τέλος του…»

Ὥρα νὰ τελειώνουμε μὲ τὸν Σῶῤῥα

Μᾶς τελειώνει ὁ …«ΥΠΕΡεκατομμυριοῦχος» Σῶῤῥας;

Στὴν πραγματικότητα καταστρέφουν τὸ δικό τους δημιούργημα, οἱ ἴδιοι ποὺ τὸ ἔστησαν, διότι πλέον δὲν χρειάζεται.
Ἡ ἐντολὴ ἐδόθη ἀπὸ τὰ «κεντρικά» (βλέπε πSoros καὶ τσιράκια του) καὶ ἐκτελεῖται ἤδη ἐδῶ καὶ μῆνες. Τὰ γραφεῖα του, μὰ καὶ ὁ ἴδιος, ἀπειλοῦνται ἀνοικτά.

Ἕνα τρίτον σημεῖον τῆς ἀναδρομῆς μας, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἦταν καὶ ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀφυπνισθῇ τὸ κομμάτι τῆς δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε εἴπαμε;) ἦταν ὁ φόνος τῆς Θωμαΐδος Κουμπούρα, ποὺ σαφῶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀποφευχθῆ, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ἡ δικαιοσύνη δὲν ἦταν στὸν κόσμο της, ἐκτελώντας ἐντολὲς τῶν στοῶν.

Τελειώσαμε λοιπόν; Ἀπαλλαγήκαμε;
Ὄχι φυσικά… Ὄχι ἀκόμη.
Καὶ δὲν τελείωσε ἀκόμη τὸ θέμα (τοῦ κάθε πσῶῤῥα) ἐφ΄ ὅσον ἤδη ὑπάρχουν …διάδοχοί του, γιὰ νὰ ἀναλάβουν νὰ καθοδηγήσουν τὸ «ποίμνιό» του στὰ δικά τους χωράφια.
Δὲν τελείωσε ἐπίσης διότι τὸ πραγματικὸ πρόβλημα καὶ τὰ αἴτια δὲν θὰ τὰ δοῦμε, ἐφ΄ ὅσον ὅλην τὴν κρατικὴ μηχανὴ τὴν ἐνδιαφέρει νὰ παύσῃ τὸ (κάθε) σύμπτωμα ποὺ τὴν ἀμφισβητῇ.
Δὲν τελείωσε τέλος διότι τὸ ἔγκλημα τοῦ πσῶῤῥα (καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν ἐπιδόξων διαδόχων του) εἶναι ἐθνικὸ καὶ διαρκές. Εἶναι ἔγκλημα συνειδήσεως καὶ πανομοιότυπον μὲ αὐτὸ ποὺ διαπράττουν, καθημερινῶς, Μ.Μ.Ε., πολιτικοὶ καὶ δικαστές.
Στὴν πραγματικότητα κοροϊδεύουμε τοὺς ἑαυτούς μας.
Τὸ ἔγκλημα ἀκόμη κυκλοφορεῖ ἐλεύθερο κι ἀτιμώρητο.

Φιλονόη

 

Σημειώσεις

Ξέρετε τί μοῦ θύμισε τό παραπάνω σκηνικό τῆς καταδίκης πσῶῤῥα, παρέα μέ τήν στέρησιν πολιτικῶν του δικαιωμάτων γιά πέντε χρόνια; Τὸν Ἂλ Καπόνε καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον τοῦ τὴν «ἔστησαν» γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτόν.
Λέτε νά ἦταν μεγαλύτερος ἐγκληματίας ἀπό τούς διῶκτες καί τιμωρούς του;.

Σᾶς συνιστῶ, ἐν τελῶς φιλικά, ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ἔχετε θυμὸ μέσα σας κατὰ τῶν θυμάτων πσῶῤῥα (ὄχι τῶν πρωτεργατῶν του, ἐφ΄ ὅσον εἶναι συνεργοί), νὰ μὴν ξεκινήσετε τὶς εἰρωνεῖες. Δὲν χρειάζονται τώρα.
Πλήρωσαν καὶ πληρώνουν ἤδη πολὺ ἀκριβὰ (καὶ θὰ πληρώσουν ἀκόμη περισσότερο) τὴν ἀφέλειά τους.

Νὰ θυμόμαστε ἐπίσης πὼς πολλοὶ δήμαρχοι, ἀκόμη καὶ ὑπουργοί, ἦσαν σὲ συνεννοήσεις μὲ τὸν πσῶῤῥα, διότι πίστεψαν σὲ αὐτόν. Τέτοιος ἦταν κι ὁ πολάκης, ποὺ σήμερα εἶναι ὑπουργάρα μας.

Γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν πειράζει τόν πσῶῤῥα;

Φυσικὰ τὰ παραθρησκευτικὰ κατάλοιπά του ὁ λαμπράκης τὰ ἄφησε καὶ στὸν πσῶῤῥα, ὅταν πλέον χώρισαν τὰ μαγαζάκια τους.

«…Ποιά εἶναι αὐτά τά δύο (2) LINK τῆς ἀρχιεπισκοπῆς του;;;;…»

Ὁ ἄφραγκος …«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία;

Στην φυλακή οδηγείται ο Αρτέμης Σώρρας -Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια

Καταδικάσθηκε ο Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του σε 8 χρόνια καθείρξεως, 5 χρόνια στερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί στην φυλακή.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Ελλήνων Συνέλευσις» καταδικάσθηκε ερήμην (δεν εμφανίσθηκε στο δικαστήριο) και πλέον αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην φυλακή για να εκτελεσθεί η ποινή.

Συγκεκριμένα, ο Αρτέμης Σώρρας δικαζόταν σήμερα στην Πάτρα με την κατηγορία της υπεξαιρέσεως σε βαθμό κακουργήματος. Μηνυτές του Πατρινού «σωτήρα της Ελλάδας» είναι ο πρώην συνεργάτης του, ο οποίος καταγγέλλει ότι του έκλεψε 100.000 ευρώ την περίοδο που συνεργάζονταν στην επιχείρηση με τους παιδοτόπους, καθώς και ο κουμπάρος του, ο οποίος τού είχε δώσει να πουλήσει το πολυτελέστατο αυτοκίνητό του και ο Σώρρας τότε του έδωσε ληγμένα δηνάρια από το Κουβέιτ.

Πριν από λίγο καιρό, ο κουμπάρος του Αρτέμη Σώρρα και δικηγόρος του, Φώτης Λεπίδας, μιλώντας στο «Ε» είχε πει για την υπόθεση: «Υπήρξε μία ιστορία με ληγμένα δηνάρια του Κουβέιτ. Με τα μάτια μου είδα βαλίτσες γεμάτες με δηνάρια του Κουβέιτ. Και μάλιστα τρομοκρατημένος».

Και είχε συμπληρώσει: «Γιατί τις είδα με τα μάτια μου όταν διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν μου έδινε τα λεφτά από ένα αυτοκίνητό μου που πήρε να πουλήσει. Φαντασθείτε ότι μου προσέφερε -ήταν γαλαντόμος- δηνάρια τα οποία «κόστιζαν» δισεκατομμύρια ευρώ για 40 με 50 χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή, πόσο ένας άνθρωπος πρέπει να ψάξει κάτι άλλο για να καταλάβει τι κάνει; Κατά την εισβολή των Αμερικανών στο Κουβέιτ μετά τον Σαντάμ «ακυρώθηκαν» τα δηνάρια». Όχι 600 δισεκατομμύρια ευρώ, ούτε ένα ευρώ δεν έχει. Τον γνώρισα όταν έβαζε μάρμαρα και πλακάκια και μου ζήτησε με την γυναίκα του να τους παντρέψω».

Ο άγνωστος απατεώνας Σώρρας
Ο Αρτέμης Σώρρας έγινε γνωστός πριν από πέντε χρόνια όταν για πρώτη φορά ακούσθηκε η περιβόητη οργάνωση END (End National Debt – Εθνικό Χρέος Τέλος) που θα διέγραφε το εθνικό χρέος. Τα λοιπά στοιχεία του άγνωστα. Για τον κ. Σώρρα λένε ότι ήταν γκαλερίστας ή υπάλληλος σε γκαλερί. Ο κ. Σώρρας όταν τον ρωτούν τι επαγγέλεται λέει πως φτιάχνει ό,τι στερεό υπάρχει για να χρησιμοποιηθεί για καύσιμο. Δηλαδή, μπορεί να έχει την αποκλειστική πατέντα για να κάνει ένα αεροπλάνο να πετάει επί τρεις μήνες χωρίς να ανεφοδιάζεται!

H απάτη ξεκίνησε στην Αμερική
Ο κ. Σώρρας βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπου συνάντησε τον γιατρό Μανώλη Λαμπράκη (που το 1995 είχε καταδικασθεί για φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ) -εμπλέκοντας και τον γνωστό ομογενή καθηγητή Θεόδωρο Καρυώτη, στο κύρος του οποίου αρχικά στηρίχτηκαν για να γίνουν γνωστοί- και ίδρυσαν την END. Η Ελλάδα είχε μόλις μπει σε δίνη χρεωκοπίας και ξεκινούσε την υπογραφή των Μνημονίων.

Σώρρας και Λαμπράκης:

Ο Σώρρας ισχυριζόταν αρχικά ότι έχει στην κατοχή του μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, που δημιουργήθηκε -πραγματικά- από την Εθνική Τράπεζα το 1904 με τομέα δραστηριότητας την Θεσσαλονίκη, την Σμύρνη και την Αλεξάνδρεια. Το 1932 η Τράπεζα της Ανατολής εξαγοράσθηκε και συγχωνεύθηκε με την Εθνική Τράπεζα.

Οι Σώρρας – Λαμπράκης ισχυρίζονται ότι οι μετοχές είναι σε χρυσό(!) και τις δίνουν στον καθηγητή Καρυώτη για να τις εκτιμήσει. Αυτός αποφαίνεται ότι κάθε μετοχή αξίζει σήμερα 675 δισ. δολάρια. Οι Σώρρας – Λαμπράκης διατείνονται ότι έχουν στην κατοχή τους 40 τέτοιες μετοχές. Τον Σεπτέμβριο του 2012, ο Καρυώτης αντιλήφθηκε τον ρόλο που παίζουν οι Σώρρας – Λαμπράκης και απεχώρησε, κατηγορώντας τους ότι είναι απατεώνες που έχουν σχέσεις με την Χρυσή Αυγή και τους Δωδεκαθεϊστές. Σε δήλωσή του στο «Εθνος», ο καθηγητής ανέφερε την ίδια περίοδο πως ο Σώρρας είπε ότι έχει στην διάθεσή του ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου αξίας 2,8 τρισ. δολαρίων!

Ο Σώρρας ήδη από τότε έβαζε σε εφαρμογή το δεύτερο σχέδιο, ώστε όταν κάποια στιγμή αποκαλυπτόταν η απάτη με τις μετοχές Ανατολής, να έχει εναλλακτική για τους ευκολόπιστους. Η υπόθεση με την Τράπεζα Ανατολής έληξε όταν η Εθνική ανακοίνωσε ότι το 1932, που απερρόφησε την Τράπεζα Ανατολής, έδωσε σε κάθε μέτοχό της 200 δραχμές και η ιστορία τελείωσε εκεί. Αρα, οι σαράντα μετοχές της Ανατολής που ανακάλυψε κάπου ο Σώρρας δεν αξίζουν τίποτα.

Σχέδιο Β’ Σώρρα: Πούλησε τεχνολογία του Απόλλωνα στον Ομπάμα!
Πρόσφατα  ο Σώρρας έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο Β’ και η μια εξωφρενική και παιδαριώδης εκδοχή διαδέχεται την άλλη. Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Σώρρας παρουσιάσθηκε ως νόμιμος κάτοχος έξι χρεωστικών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, συνολικού ύψους 600 δισ. δολαρίων, τα οποία θα δώριζαν στο ελληνικό Δημόσιο για αποπληρωμή του χρέους.

Βγήκαν στα ελληνικά κανάλια που τους προσέφεραν απλόχερα χώρο (πιστεύοντας, ίσως, ότι πρόκειται για ένα φαιδρό θέαμα που «πουλάει») ο κ. Λαμπράκης και ο δικηγόρος του, για να παρουσιάσουν το σωτήριο σχέδιο. Η φρενίτιδα μόλις άρχιζε. Στην συνέχεια διοργάνωσαν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την χώρα και δημιούργησαν πλήθος τοπικές οργανώσεις της END.

Σε βίντεο στις 15 Σεπτεμβρίου 2012, ο Λαμπράκης «αποκαλύπτει» πού βρήκε τα λεφτά ο πρώην συνεργός του. Λέει μεταξύ άλλων: «Μεταβίβασε (σ.σ.: εννοεί τον Σώρρα) στην αμερικανική κυβέρνηση ορισμένα πνευματικά δικαιώματα που έχουν να κάνουν με πολύ υψηλή τεχνολογία. Τεχνολογία που ήταν γνωστή στον ελληνικό χώρο την εποχή του Ζηνός(!) και του Απόλλωνος. Στις δώδεκα και ένα λεπτό, στις 16 Ιουνίου, προσγειώθηκε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια -υπάρχει το βίντεο αν θέλετε να το δείτε στο ίντερνετ- το τελευταίο διαστημόπλοιο που έλειπε. Κατέβηκε λοιπόν το τελευταίο διαστημόπλοιο, που βρισκόταν στο διάστημα για 17 μήνες (…)».

Για τα πνευματικά δικαιώματα που παρεχώρησε ο Σώρρας στην ΝΑSΑ, συνεχίζει ο Λαμπράκης, πήρε ομόλογα. Οι Αμερικανοί, διαβεβαίωνε ο Λαμπράκης, θα κατέβαλαν το αντίτιμο στις 9 Αυγούστου του 2014. Η πρώτη ημερομηνία ήταν το 2009, αλλά ο πρόεδρος Ομπάμα ανανέωσε τα ομόλογα για πέντε χρόνια ακόμα, επειδή δεν μπορούσε το αμερικανικό δημόσιο να πληρώσει όλο το ποσό το 2009.

ΗΠΑ: Απατεώνας ο Σώρρας, επικοινωνήστε με τις διωκτικές αρχές
Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2014 ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, με έγγραφό του προς την Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρει ότι οι Σώρρας-Λαμπράκης είναι απατεώνες. Το έγγραφο του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο εστάλη στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποκάλυψε το «Εθνος της Κυριακής» και σε αυτό γίνεται λόγος για «προϊόν απάτης» και συνιστάται στην ελληνική πλευρά να «επικοινωνήσει με τις διωκτικές αρχές». Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση που κατέθεσαν οι δύο «δωρητές» κατά στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και κατά του «Έθνους», απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ως αβάσιμη.

Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ απάντησε: «Σας γνωρίζουμε ότι εξετάσαμε τα έγγραφα και ότι ΔΕΝ αποτελούν έγκυρα διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν προϊόν απάτης και χρησιμοποιούν παρανόμως ονόματα αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών». Μάλιστα συνέστησε στην ΤτΕ να «απευθυνθεί στις διωκτικές αρχές της χώρας της».

Ο Σώρρας και η «Συνέλευσις Ελλήνων»
Τον Οκτώβριο του 2014, οι Λαμπράκης και Σώρρας διαφώνησαν με βαρειές αλληλοκατηγορίες. Ο Λαμπράκης ισχυρίσθηκε ότι ο Σώρρας δεν έδωσε τα ομόλογα στην END για να εισπράξει αυτή τα υποτιθέμενα δισ. και να τα διαθέσει για την αποπληρωμή του χρέους, επειδή ο Σώρρας ήθελε να κρατήσει τα λεφτά για τον εαυτό του. Από την άλλη, ο Σώρρας κατηγόρησε τον Λαμπράκη ότι τον πρόδωσε και ότι οι άλλες μετοχές της Τράπεζας Ανατολής που έχουν άλλοι φίλοι της END είναι πλαστές και μόνο οι δικές του είναι οι γνήσιες!

Ο δαιμόνιος Σώρρας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει δημιουργήσει νέα οργάνωση, την «Συνέλευση Ελλήνων». Με την νέα του οργάνωση ετοιμάζεται για κάθοδο στις εκλογές, αφού υπόσχεται ότι θα δώσει 20.000 ευρώ σε κάθε ψηφοφόρο αν βγει πρωθυπουργός (το είπε δημόσια σε εκδήλωση στην Ρόδο), ενώ υπόσχεται ακόμα ότι θα τους δώσει μέρος των χρημάτων του για «αποπληρωμή και οριστική απαλλαγή από κάθε οφειλή προς τράπεζες, το δημόσιο (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, Τέλη Κυκλοφορίας κ.λπ.), εισφορές προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και του δημοσίου χρέους που κατά κεφαλήν μάς αναλογεί»!

Προχωρά όμως και παραπέρα, βρίσκοντας καταχρεωμένους δήμους ανά την επικράτεια, όπου υπόσχεται αποπληρωμή του χρέους τους και επενδύσεις δισ. ευρώ. Για παράδειγμα, στους δημοτικούς συμβούλους του δήμου Σκύδρας του Νομού Πέλλας είπε: «Εσάς σας αναλογούν 4 δισ.»! Ακολουθεί μάλιστα και ολόκληρη τελετουργία, όπου βάζει τον δήμαρχο και τους δημότες να δώσουν τον «όρκο του πολεμιστή», όπου, μεταξύ άλλων ασυναρτησιών, αναφέρει ότι «ορκίζομαι υπακοή στα Ελλάνια αξιακά πρωτόκολλα και στον πολέμαρχο και ιερό σκοπό του σχεδίου».

Σε κάθε γειτονιά και επαρχιακή πόλη ο Σώρρας ανοίγει και ένα γραφείο της «Συνελεύσεως Ελλήνων» και το φαινόμενο παίρνει την μορφή χιονοστιβάδας.

O Σώρρας «ορκίζει» πολίτες-πολεμιστές στην Δωδώνη, στο κοσμικό πυρ:

Ο Σώρρας υπόσχεται να πληρώσει την εφορία όλων των Ελλήνων
Αφού… έλυσε το θέμα του χρέους, ο Αρτέμης Σώρρας υποσχέθηκε το 2016 να πληρώσει και την εφορία όλων των Ελλήνων! Μιλώντας σε εκδήλωση της οργανώσεώς του «Ελλήνων Συνέλευσις», στο Πνευματικό Κέντρο Τριπόλεως, όπου υπήρχε λαοθάλασσα, μεταξύ άλλων ο κ. Σώρρας υποστήριξε:
«Το χρέος δεν είναι υπαρκτό, αλλά εμείς θα πληρώσουμε ό,τι χρωστάμε. Θα κάνουμε έναν μεγάλο έλεγχο στην χώρα μας. Όλοι οι Ελληνες πολίτες πρέπει να μπουν στην «Ελλήνων Συνέλευσις» (αστική μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Στην Τρίπολη ήδη έχουμε γραφείο και προγραμματίζουμε να λειτουργήσουμε άλλα τρία. Ας ξεχάσουμε τις διαφορές μας κι ας ενωθούμε».

Μάλιστα, κάλεσε όλους τους Ελληνες να καταθέσουν την εντολή εξουσιοδοτήσεως προς την εφορία, ζητώντας να… πληρωθούν τα χρέη τους μέσα από τον λογαριασμό στον οποίο (υποστηρίζει ότι) υπάρχουν τα 600 δισ. ευρώ. O ίδιος, μάλιστα, μοιράζει εξώδικα να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι για να μην πληρώσουν εφορία:

Ο όρκος σε καφενείο στην… συμπαντική συνειδητότητα
Το φαινόμενο Σώρρα βρίσκει ωστόσο ακροατήριο, ειδικά στην ελληνική επαρχία, ανθρώπους κουρασμένους από την κρίση και την συνεχή λιτότητα, οι οποίοι πιστεύουν και πάλι ότι κάποιος θα τους… χαρίσει τα χρέη. Πικρά γέλια έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τις πρώτες ημέρες του 2017 και δείχνει οπαδούς του «σωτήρα» της Ελλάδας Αρτέμη Σώρρα να δίνουν τον όρκο για να ενταχθούν στο μόρφωμα «Ελλήνων Συνέλευσις».

Ο… όρκος έχει λίγο απ’ όλα. Από πολέμαρχους και συμπαντική συνειδητότητα, μέχρι… ενεργό ύδωρ. Και τι θα συμβεί σε όσους παραβούν τον όρκο τους; «Όλος ο κυτταρικός ιστός του σώματός μου θα διαλυθεί» λένε εν χορώ οι υποστηρικτές του Σώρρα. 

Το βίντεο έχει τραβηχθεί σε καφενείο της Καβάλας: «Ορκίζομαι στην συμπαντική συνειδητότητα και νομοτέλεια, στην ένωση όλων των ιερών ψυχών. Ορκίζομαι ως πολεμιστής στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος, του Ελληνισμού και της ελληνικότητος να υπηρετώ των αλήθεια, την αρμονία. Ορκίζομαι να προστατεύω τους Συνέλληνές μου. Ορκίζομαι να πολεμήσω για την εγκαθίδρυση του Ελληνισμού», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο όρκος.

Στο βίντεο εμφανίζεται και μια γυναίκα που διαβάζει τον όρκο, ενώ μετά από αυτήν επαναλαμβάνουν τα «νέα μέλη».

5.000 πολίτες δεν πληρώνουν τα χρέη τους
Οι περισσότεροι πολίτες αντιμετωπίζουν με θυμηδία και αστείρευτο τρολάρισμα στα social media όλο αυτό το παραμύθι, που δεν θα το πίστευαν ούτε μικρά παιδιά. Το φαινόμενο Σώρρα, ωστόσο, αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο, αφού η «Ελλήνων Συνέλευσις» οργανώνεται πλέον ως πολιτικός φορέας σε όλη την χώρα και προπαγανδίζει απίστευτα ψέμματα, υπονομεύει τους πολιτικούς και δημοκρατικούς θεσμούς και ορκίζει Ελληνες πολίτες στο… Δωδεκάθεο.

Το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις από την στιγμή που πάνω από 5.000 χιλιάδες πολίτες, πιστεύοντας ότι θα ξεχρεώσουν με το ομόλογο Σώρρα, δεν πληρώνουν τα χρέη τους προς τα δημόσια ταμεία και τις τράπεζες και θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα χρέη και πρόστιμα.

 

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply