Γνωρίζοντας τὸν πραγματικὸ Μπελογιάννη

27 Μαρτίου 2017
Ἐγκαίνια «Μουσείου Μπελογιάννη» στὴν Ἀμαλιάδα!!

Τι ἄλλο θὰ δοῦμε στήν Ἑλλάδα;

Στὴν παραπάνω Ἀνακοίνωση, διαβάσαμε: «Παρουσίᾳ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, θὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Μπελογιάννη τὴν Δευτέρα 27 Μαρτίου στὶς 12 τὸ μεσημέρι. Στὰ ἐγκαίνια θὰ παρευρεθοῦν ἐπίσης ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Νῖκος Βούτσης καὶ ἀρχηγοὶ κοινοβουλευτικῶν κομμάτων.»

Προφανῶς κάποιοι ἐπιλέγουν νὰ ἐνθυμοῦνται μόνον τὴν δράση τοῦ φοιτητοῦ Νομικῆς, ὡς δραστηρίου ὀργανωτοῦ ἐργατικῶν σωματείων καὶ διεκδικήσεων, καὶ λησμονοῦν τὴν παράνομο καὶ ἠθικὰ ἐγκληματικὴ δράση του ὡς κορυφαίου στελέχους τοῦ ΕΑΜ καὶ τοῦ ΚΚΕ Πελοποννήσου, τότε ποὺ μὲ τὴν βοήθειά του ἦταν στὸ ἀπόγειό τῆς ἡ Κόκκινη Τρομοκρατία στὸν «Ἐλεύθερο Μωριά».
Τότε ποὺ ὡς «διαφωτιστής» τοῦ ΕΑΜ/ΚΚΕ περιῴδευε τὸν «Ἐλεύθερο Μωριά» καὶ μεταξὺ ἄλλων ἐκήρυττε τὴν ἐφαρμογὴ τῆς «Ἀρχῆς τῆς Οἰκογενειακῆς ἢ Ἀλληλεγγύου Εὐθύνης» (ἰδέ: Δίκαιον τῆς …«Οἰκογενειακῆς εὐθύνης»!!!), ἀπὸ τὴν ὁποίαν χιλιάδες ἀθῷοι πολίτες δολοφονήθησαν ἄγρια καὶ ἐπλιατσικολογήθη ἡ περιουσία τους.

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1944 ἦταν παρὼν στὸν παράνομο θερισμὸ καὶ τὴν ὑπεξαίρεση ἀπὸ τὸ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ τῶν σιτηρῶν τοῦ λαοῦ στὸν κάμπο Σκάλας καὶ Ἕλους Λακωνίας.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1944 ἤταν παρὼν στὴν Μεσσηνία, στὶς μαζικὲς σφαγὲς στὴν Καλαμάτα, στὸν Μελιγαλὰ καὶ στοὺς Γαργαλιάνους.
Στὸν Μελιγαλά, ἦταν παρὼν στὸ Μπεζεστένι μὲ τὸν Ἀχιλλέα Μπλάνα (Γ.Γ. ΚΚΕ Πελοποννήσου) καὶ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη -ἀκριβῶς μετὰ ἀπὸ αὐτοὺς στὴν ἱεραρχία- ὅταν ἀπεφασίσθη ἡ φρικτὴ σφαγή.

Ὡς «πολιτικὸ στέλεχος», μετὰ τὴν ἧττα καὶ τὸν ἀφοπλισμὸ τοῦ ΕΛΑΣ, ἔμεινε στὸ ἀπυρόβλητο, λόγῳ προστασίας του ἀπὸ τὴν Συνθήκη τῆς Βάρκιζας. Σύντομα ὅμως πέρασε σὲ νέα παρανομία, ὀργανώνοντας στὴν Πελοπόννησο τὶς πρῶτες ὁμάδες ἀνταρτῶν καὶ ἀναλαμβάνοντας πρῶτος ἀρχηγὸς τοῦ λεγομένου ΔΣΕ στὴν περιοχή. Γιὰ λόγους ἐσωτερικῶν ἰσορροπιῶν τῶν ἡγετῶν τοῦ ΚΚΕ ἣ ἐπειδὴ ἔπεσε στὴν δυσμένεια τοῦ Ζαχαριάδου, ὅπως ἔχει πιθανολογηθεῖ, στὸ τέλος τοῦ 1946 τοῦ ἀφῃρέθη αὐτὴ ἡ θέσις καὶ μετεφέρθη στὴν Μακεδονία ὡς πολιτικὸς ἐπίτροπος μιᾶς μεραρχίας ἀνταρτῶν. Διαφυγὼν στὸ Παραπέτασμα, μετὰ τὴν ἧττα τῶν ἀνταρτῶν τὸν Αὔγουστο τοῦ 1949, ἐκπαιδεύθηκε στὴν Τσεχοσλοβακία ὡς κατάσκοπος καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα μὲ παρανόμους πομποὺς ἀσυρμάτου. Συνελήφθη, ἐδικάσθη ὡς κατάσκοπος καὶ ἐξετελέσθη, χωρὶς νὰ γίνῃ ἰδιαιτέρα ἀναφορὰ στὴν δράση του στὴν Πελοπόννησο τὸ 1943-46.

Μπουγᾶς Ἰωάννης

(Visited 199 times, 1 visits today)
Leave a Reply