Φθάνει ἡ στιγμή εἰσβολῆς τῶν ΗΠΑ στήν Συρία;

Ὁ …«ἀνθρωπιστής» Τρᾶμπ τὸ ἐδήλωσε ξεκάθαρα, πρὸ ἡμερῶν: ἐὰν ὁ Ἄσαντ χρησιμοποιήσῃ χημικὰ ὅπλα, θὰ ἀναλάβουν οἡ ΗΠΑ νὰ ἀποκαταστήσουν τὶς …ἰσοῤῥοπίες!!!

«(Ἡ πρόβα τζενεράλε ἔγινε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ὅταν τὸ Ἰσραὴλ ἔβαλε τοὺς τζιχαντιστὲς νὰ στείλουν μίαν ῥουκέτα πρὸς τὸ μέρος του – «στὸν γάμο τοῦ Καραγκιόζη» – ὥστὲ νὰ δικαιολογήσῃ μίαν ἀεροπορικὴ ἐπιδρομὴ σὲ βάρος τῶν κυβερνητικῶν Συριακῶν Δυνάμεων, ποὺ εἶχαν στριμώξῃ τοὺς «δημοκρατικούς» ἀποκεφαλιστές…)

Ἐπίκειται σκηνοθετημένη ἐπιχείρησις στὴν Συρία

Ἡ Ῥωσσία, ἡ Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Κίνας, τὸ Ἰρὰν καὶ ἡ Συρία εὑρίσκονται σήμερα σὲ κόκκινο συναγερμό, καθὼς προετοιμάζονται γιὰ μίαν ἐπικειμένη ἐπίθεση στὴν Συρία.
Ἑκατοντάδες μπορεῖ νὰ πεθάνουν, (ἀλλά) καὶ νὰ μείνουν ἄστεγοι, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπικειμένη ἐπίθεση ἐναντίον τῶν Συρίων πολιτῶν….»

Ξεκινᾶ ἡ τελική ἰσοπέδωσις τῆς Συρίας;

Ξεκινᾶ ἡ …«ἀνασκαφή» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς!!!

Πᾶμε ξανὰ λοιπόν…

πηγὴ

Τί λέγαμε;
Ξεκινοῦν τὰ ὄργανα. Τὰ κανονικὰ ὄργανα.
Καὶ τώρα πιά, θέλουμε δὲν θέλουμε, τὰ ἐπεισόδια ποὺ θὰ δοῦμε δὲν ἔχουν πλέον νὰ κάνουν μὲ κανονικοὺς πολέμους καὶ …κανονικὲς (στρατιωτικὲς καὶ …«παράπλευρες) ἀπώλειες.
Τώρα πιὰ θὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε ἄλλου εἴδους …«πολέμους».
Ὄχι αὐτοὺς ποὺ ξέραμε, ἀλλὰ τοὺς κανονικούς, ποὺ ἔχουν σχεδιάσῃ…

Ξεχνᾶμε τοὺς πολέμους ποὺ γνωρίζαμε καὶ τοὺς μαθαίνουμε …ἀλλοιῶς!!!

Κι αὐτοὶ οἱ …«κανονικοὶ πόλεμοι» εἶναι ἁπλῶς ἕνα ξεκάθαρο σχέδιον γενοκτονίας κι ἀπολύτου ἀποπληθυσμοῦ…

…καί στό τέλος πυρηνικά

Ἁπλῶς…
…ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουμε, γιὰ νὰ μᾶς βρῇ κάπως …ξαφνικὰ τὸ κακό!!!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply