Βενεζουέλα στὸ στόχαστρο τῶν μισθοφόρων τοῦ Soros!!!

Καί τί νά ποῦμε γιά τήν ἐπέλασιν τῶν πρακτόρων-μισθοφόρων τοῦ κάθε πSoros, πού ἔκαναν τό Ἀμβοῦργο …«καλοκαιρινό», τήν Ἀθήνα (παλαιότερα) γῆς μαδιᾶμ καί τήν Συρία (ἀκόμη καὶ τώρα) κρανίου τόπο;
Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε κάτι ἰδιαίτερον…
Τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε εἶναι νὰ καταγράφουμε, γιὰ τὴν ὥρα, τὰ «ἔργα καὶ ἡμέρες» τους…

Στόχος λοιπὸν ἐπισήμως αὐτῶν τῶν μισθοφόρων σήμερα ἡ Βενεζουέλα…
Στῆν πραγματικότητα ὅμως ὁ Μαδοῦρο…

πηγὴ

Ξέρετε… Αὐτὴν τὴν χώρα, τῆς ὁποίας ὁ ἡγέτης εἶναι …ἀπογονικός, ὅπως κι ὅλοι οἱ ἄλλοι (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες τοῦ πλανήτου σήμερα…

Εὐτυχῶς ποὺ εἶναι ΟΛΟΙ τους …ἀπόγονοι!!!

Ἀλλά, παρὰ τὰ …γονίδια, αὐτὴν τὴν ἐποχὴ μᾶλλον ἀπεφασίσθη ἡ ἀνατροπή του, γιὰ λόγους καταστροφῆς/ἰσοπεδώσεως καὶ τῆς Βενεζουέλας. Ἐὰν δὲν τὴν καταντήσουν κι αὐτὴν …Συρία, τότε πῶς θά ἐπανέλθουν νά τήν ἐπαναδομήσουν;

Ὁδηγοῦν λοιπόν τήν χώρα σέ …«ἐμφύλιο»;
Γιὰ ἐμφυλίους δὲν ξέρω… ἀλλὰ γιὰ τὸν Μαδοῦρο ὑποψιάζομαι πὼς τὰ …ψωμιά του τελειώνουν!!!
Καὶ μαζὺ μὲ τὰ …ψωμιὰ τοῦ Μαδοῦρο τελειώνει κι ἐκείνη ἡ περίοδος τῆς ἐπιπλάστου εἰρήνης.

Ἡ Νότιος Ἀμερική, μὲ ἀρχὴ τὴν Βενεζουέλα ἐπισήμως, εἰσέρχεται ἐπισήμως στὸν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τὰ ἐπεισόδια μόλις ξεκίνησαν καὶ θὰ εἶναι σὲ πολλές, αἱματηρὲς σαφῶς, συνέχειες!!!

Φιλονόη

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply