Χαρούμενοι …μαζάνθρωποι!!!

Εἶναι ὧρες καὶ στιγμὲς ποὺ τοὺς βλέπεις νὰ ὑμνοῦν κάποιο κουδουνισμένο καὶ ἀναρωτιέσαι ἐὰν τὸ ἐννοοῦν ἢ ὄχι.
Κι ἐκεῖ ποὺ ἀντιλαμβάνεσαι πὼς ναί, τὸ ἐννοοῦν, παραμένοντας περισσότερο ἠλίθιοι ἀπὸ ὅσο πίστευες γιὰ αὐτούς, ἀντιλαμβάνεσαι πὼς ἔτσι ἦταν πάντα καὶ ἔτσι θὰ εἶναι. Οὔτε αὐτοὶ θὰ ἀλλάξουν, μὰ οὔτε καὶ θὰ τὸ θελήσουν. Εἶναι εὐτυχισμένοι μέσα στὶς «ἰδεολογίες» τους, στὶς κομματικές τους μηχανές, στὰ ὁπαδικά γλέντια τους ὅταν πανηγυρίζουν τὴν νίκη τῆς ὁμάδος τους (ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι κατὰ περίπτωσιν τὸ κόμμα, ἡ ὁμάς τους ἢ ἀκόμη καὶ ἡ θρηστευτική τους ἄποψις), στὰ σμάρτ-ἄι-φόν τους καὶ στὶς μιμήσεις. Ἐὰν παύσουν νὰ κάνουν ὅσο κάνουν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι, θὰ αἰσθανθοῦν ἀποκομμένοι καὶ οἱ ζωές τους (ποιός ἦλθε;;;) θὰ χάσουν τὸ νόημά τους…

Συχνὰ παλαιώτερα προσπαθοῦσα νὰ μιλήσω, νὰ ἐξηγήσω…
…μὰ ἦταν ἀδύνατον. Τὰ στεγανὰ τοῦ κάθε ἑνὸς εἶναι πολὺ συγκεκριμένα καὶ ἀνελαστικά.
Δὲν ἤθελα νὰ πείσω, ἤθελα μόνον νὰ καυτηριάσω. Δὲν ἀνοίγουν ὅμως δίαυλοι ἐπικοινωνίας ἐὰν κινδεύουν τὰ πεποιθησιακὰ οἰκοδομήματα τοῦ κάθε ἐνός. Τὰ οἰκοδομήματα αὐτὰ εἶναι ἀόρατα, ἀλλὰ ἰσχυρότερα ἀπὸ κάθε ὁρατὸ οἰκοδόμημα τοῦ κόσμου μας.
Οἱ πεποιθήσεις μας ἄλλως τε εἶναι καὶ οἱ φυλακές μας.
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν τοὺς ἀνοίξουμε παράθυρα στὸν κόσμο, θὰ μείνουμε ἰσοβίως πίσω ἀπὸ αὐτές, μὴν ἀντέχοντας στοιχειώδη ἴχνη ἐλευθερίας.

Τώρα πιὰ δὲν ὀμιλῶ. Σιωπῶ, ἀκούω, καταγράφω. Ποιός ὁ λόγος τελικῶς; Οἱ πραγματικοὶ σύμμαχοι, ὅμως καὶ οἱ πραγματικοὶ ἐχθροί, φανεροὶ καὶ κρυφοί, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ γνωρίζουν τὶς θέσεις τους. Οἱ ὑπόλοιποι θορυβοῦν, χαζεύοντας στὰ χιλιοστῆς γενεᾶς κινητά τους τὸ ποιὸς δρόμος εἶναι συντομότερος γιὰ τὴν …χαβούζα.
Ξέρεις πὼς αὐτὰ εἶναι τὰ μόνα ποὺ δὲν ἀλλάζουν καὶ ἐπιλέγεις νὰ διαφυλάξῃς τὴν ἡρεμία σου, προετοιμαζόμενος, ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερο, γιὰ τὸν μεγάλο ἀγῶνα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς παρῆλθε ὁριστικῶς ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ μεγάλοι στρατοὶ ἔκριναν τὶς μάχες.

Τώρα πιὰ εἶναι ἀνάγκη γιὰ ἀλλαγὴ στρατηγικῶν καὶ γιὰ ἐνεργοποίησιν νέων ὅπλων.
Πόσοι ἀπό αὐτούς πού ἐπέλεξαν, συνειδητῶς ἢ μή, νὰ παραμένουν ἀκόλουθοι, ὁπαδοί, προσκυνητές, πρόθυμοι θά εἶναι ἐκεῖ;

Φιλονόη

Σημείωσις

Κάποτε θρηνοῦσα γιὰ τὴν Νιρβάνα τους.
Τώρα γνωρίζω πὼς εἶχαν τὶς εὐκαιρίες τους μᾶς τὶς πέταξαν.

εἰκόνα

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply